De WingMakers en et vijfde intervieuw, deel 9 / 20 april 2019 / door Ella Ster

De wetenschap zal het bestaan van de Matrix, het Hologram van Misleiding blootleggen. Dat is ook het moment dat het menselijke portaal wordt geactiveerd. Om de Matrix af te bouwen moet de huidige status quo verdwijnen en worden vervangen door een nieuw realiteit. Onze huidige wereld is gebaseerd op scheiding en verdeeldheid. De nieuwe werkelijkheid is gebaseerd op gelijkheid, eenheid en diversiteit.
Het vijfde interview van Dr. Jamisson Neruda
Door Sarah
Vertaling: Koen van Klei
> Vervolg op deel 8 van het vijfde interview.
Sarah: “Hoe werd de beslissing genomen om niet alles vrij te geven?”
Dr. Neruda: “Ik heb gezegd dat de WingMakers-materialen uitgebreid zijn. Er zijn vierentwintig filosofische werken, maar slechts vier zullen worden vrijgegeven. De vier interviews die we eerder hebben gehouden, zoals ik al zei, zullen worden vrijgegeven, mogelijk niet allemaal tegelijk, maar die zijn toegestaan.
Dit interview en de resterende twintig filosofische werken worden pas vrijgegeven nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Wat die voorwaarden zijn, weet ik niet. Ik neem aan dat het te maken heeft met de ontdekking van de poort. De menselijke poort die ik noemde en om de barst in de muur te krijgen die in deze wereld is gevestigd. Als er eenmaal een start met de verankering van het beginpunt is gemaakt, kunnen misschien de andere materialen worden vrijgegeven.
Wat betreft de manier waarop dit besluit wordt genomen, laat me heel duidelijk zijn, dat is niet mijn beslissing. Het wordt bepaald door de WingMakers. Een interventie van tijdreizigers is een zeer gevoelige operatie. Veel variabelen moeten worden afgewogen en overwogen.”
Sarah: “Vergeef me mijn botte vraag hier, maar hoe weet je dat de WingMakers geen deel uitmaken van deze hele misleiding?”
Dr. Neruda: “Op een gegeven moment moet je op je gevoelens en intuïtie vertrouwen, anders is alles gewoon een zinloze hersenoefening. Ik kan niet zeggen dat ik 100% zeker ben. Als wetenschapper ben ik van nature ongelovig, maar alles wat ik heb gelezen en bestudeerd, komt overeen met hun verklaarde doel, namelijk het vestigen van een nieuw beginpunt voor mensen in deze specifieke tijd.
Hun eerste onthulling is een verhulde boodschap van hoop; een energetische herziening van de spirituele filosofieën van deze planeet, weg van meesters, organisaties, hiërarchieën en geloof. Het is meer gericht op het worden van een spirituele activist of beoefenaar van gedragsintelligentie. Het gaat over het activeren van pre-soevereine integralen die in staat zijn om de evolutionaire reikwijdte van de mens te begrijpen en hem te helpen zich te bewegen in de richting van de Soevereine Integraal.
De volgende of tweede onthulling zal de activering van de menselijke portaal zijn. Ik weet nog niet hoe dit zich zal ontvouwen, alleen dat het relatief snel zal gebeuren.
De derde openbaarmaking zal het vijfde interview zijn en mogelijk ander materiaal. Wanneer het vijfde interview wordt vrijgegeven, geeft dit aan dat het beginpunt al is gemaakt. Volgens de WingMakers betekent dit dat The Grand Portal op deze planeet zal plaatsvinden. Zodra het nieuwe beginpunt verankerd is, zal het zich ontvouwen om te plannen.
Ik heb de beslissing genomen dat als de tweede openbaarmaking plaatsvindt, ik me honderd procent zal inzetten voor dit plan. Tot die tijd heb ik de WingMakers verteld dat ik bij hen ben en zal ik mijn acties uitvoeren volgens hun inzichten en begeleiding, maar ik zal altijd in mijn gedachten blijven twijfelen totdat ik zie dat de tweede onthulling plaatsvindt.”
Sarah: “Wat als niemand dit gelooft, Dr. Neruda? Wat als je dit vijfde interview ergens in de toekomst vrijgeeft en niemand zich er mee kan identificeren of, zoals je suggereerde, ze het aanvallen? Wat dan? Is het menselijke portaal voldoende om dit hele gebeuren mogelijk te maken?”
Dr. Neruda: “Ja. Dat is wat mij is verteld. Als het beginpunt eenmaal is verankerd, wordt alles onthuld om te plannen.”
Sarah: “Dus niemand hoeft dit te geloven … het zal gewoon gebeuren? Dat klinkt niet goed.”
Dr. Neruda: “Deze informatie zal ondergronds blijven, maar de wetenschap zal volgens de WingMakers de kracht zijn om deze informatie daadwerkelijk te bewijzen.”
Sarah: “Hoe?”

Dr. Neruda: “De wetenschap zal de muren vinden. Ze zullen de scheur niet blootleggen of noodzakelijkerwijs helpen bij de sloop, maar ze zullen de muren blootstellen.”
Sarah: “Maar je zei dat LERM werd ontdekt door het ACIO. En zij dachten erover als God of universele intelligentie of wat het ook was.”
Dr. Neruda: “Ja. Ik zeg niet dat de wetenschap het Hologram van Misleiding zal definiëren als een verraderlijke list tegen de mensheid om oneindige wezens tot slaaf te maken om als eindige, op angst gebaseerde zichzelf verkleinende wezens te opereren. Dat is mijn punt niet. Maar die soevereine entiteiten die rond de scheur in de muur staan, hebben hulp nodig van legitieme bronnen die de mogelijkheid van het hologram valideren. Ik verwacht niet dat de wetenschap het hologram als goed of slecht bestempelt, of doordrenkt met filosofische kwesties zoals misleiding, polariteit, scheiding, enz.
De afgelopen jaren verschenen verschillende artikelen over wetenschappers die ontdekt hebben dat het universum een hologram is.
De WingMakers hebben uitgelegd dat rond de tijd dat het menselijke portaal wordt geactiveerd, een wetenschapper van grote naam zal opduiken met een theorie die het beginpunt zal ondersteunen. Het wordt allemaal gefaciliteerd door hun hack in het programma van deze en andere individuen.”
Sarah: “Ken je de naam van deze wetenschapper?”
Dr. Neruda: “Nee.”
Sarah: “Denk je dat jij het bent?”
Dr. Neruda: “Nee. Ik heb geen grote naam. Niemand heeft ooit van mij gehoord. De WingMakers spraken over iemand die een hoge graad van geloofwaardigheid had in de wetenschappelijke gemeenschap.”
Sarah: “Ik snap nog steeds niet hoe dat zal gebeuren … ik bedoel de muur die afgebroken wordt. Als de dingen zo verziekt zijn als je zegt, volgen mensen hun programmering. Ze zullen te veel angst hebben om alles wat ze als echt en waar geleerd hebben los te laten. Ik denk gewoon dat mensen zo’n radicale verandering niet kunnen maken.”
Dr. Neruda: “Daar ben ik het mee eens. Ze kunnen dat niet, niet in het licht van de status-quo. Maar de status-quo maakt deel uit van de muur die zal worden afgebroken. Je kunt hier niet over schrijven. Je kunt niet met een toverstaf zwaaien en doen alsof het niet bestaat. De oorlogen tussen rassen, religies, klassen, geografische gebieden, relaties van elke omvang, deze kunnen niet worden vergeven door een redder of een ET-ras. Ze hebben consequenties en deze moeten worden aangepakt.
De status-quo — de oude normaliteit, de comfortabele vervorming — zal worden verwijderd, omdat je een hemel op aarde niet zo eenvoudig kunt bouwen als een nieuwe realiteitslaag bovenop de status-quo. Het zou hetzelfde zijn als het toevoegen van de Grand Canyon bovenop een wolkenkrabber. De wolkenkrabber kan het niet ondersteunen.”
Sarah: “De hoeveelheid verandering die komt, klinkt overweldigend.”
Dr. Neruda: “Als er iets is dat ik heb geleerd in deze interactie met de WingMakers, er is een programmeertraject. En daarna is er een super bewustzijnsspoor. Dat laatste is betrokken bij hoe kwantum werkelijkheids-membranen elkaar kruisen en kettingreacties kunnen creëren die over elke dimensie rimpelen. Deze kettingreacties worden geleid door gebeurtenis-strengen ontworpen door wezens van zeer hoge dimensies.
Zoals ik eerder zei, heeft elk wezen de IK BEN soevereiniteit, maar zij bezitten ook de WIJ ZIJN integratie. Terwijl de IK BEN zich opdringt door de gedragsuitdrukking — of resistief* of invoegend — ontrafelt de IK BEN zichzelf uit het programma, de Mens 2.0-interface. Hij begint opnieuw te verbinden met de WIJ ZIJN-frequentie of de toon van gelijkheid zoals de WingMakers het noemden.
*) Resistief: in staat om de actie of het effect van iets te weerstaan. Invoegend: iets dat ergens tussenin geschoven wordt.
Hij zendt dit uit via de onbewuste geest of het universele veld, waardoor het gemakkelijker wordt voor een ander wezen om in hetzelfde perspectief te komen en dit gedrag aan te nemen. Mijn punt is dat of de ontwerpers van de hogere dimensionale gebieden of de mensheid als collectief, mogelijk de ‘Grand Portal’ kunnen versnellen of vertragen.”
Sarah: “Wat als het een touwtrekken zou zijn; zoals de hogere wezens willen het eerder en de mensheid willen het later?”
Dr. Neruda: “Ik weet het niet. Ik vermoed dat de hoger dimensionale wezens zouden luisteren naar de weerstand. Ik heb daar echt geen mening over.”
Sarah: “Op een dag, hopelijk in de niet al te verre toekomst, zal een persoon dit interview lezen. Welk advies zou je hen geven?”
Dr. Neruda: “Iedereen heeft gedachten en emoties. Iedereen deelt een realiteit genaamd aarde en het menselijk lichaam. We bevinden ons allemaal op hetzelfde podium en spelen verschillende rollen, maar het podium verenigt ons tot op zekere hoogte. Niemand van ons kan over het toneel kijken en een prachtige wereld van vrede en harmonie zien, of goede wil voor alle mensen. Dat is niet de werkelijkheid die ons omvat.
De vraag is hoe we dichter bij een realiteit komen die onze meest aangeboren waarheid ondersteunt, het IK BEN – WIJ ZIJN.
Hoe creëren we een fase en schrijven we een stuk dat onze transformatie naar de Soevereine Integraal ondersteunt die in feite is wat we elk zijn? Heeft religie de weg gewezen? Of spiritualiteit? Hoe zit het met de wetenschap? Hoe zit het met ons onderwijssysteem? Of de regering? Mijn punt is dat niets dat momenteel in het spel is, ons verenigt in gelijkheid en eenheid. Als je naar alles in je wereld kijkt nadat je dit interview hebt gelezen, zul je zien dat onze wereld is ontworpen voor een heel specifieke functie en deze functie is om scheiding te voelen.
Het kan even duidelijk zijn als huidskleur, geslacht en verschillende culturen, tot het subtielere onderscheid tussen religies en spiritualiteit, maar het ontwerp is gelijkvormigheid en het zit in alles in deze wereld, in deze gemeenschappelijke eenheid, die ik scheiding heb genoemd. Ironisch genoeg is onze eenheid afscheiding.
Als je het hiermee eens bent, als je ook deze scheiding ziet of voelt, zou je ook kunnen besluiten dat het groter wordt, en niet in de richting van eenheid beweegt, maar verder in de richting van diversificatie en onderscheid, alsof de mensheid meer granulair* in haar informatie toegang en expressie wordt, hoe meer het zich uiteendrijft in groepen van gelijkenis die eenheid binnen de groep veinzen, maar scheiding van het geheel uitdragen.
*) Granulair: korrelig, verkruimeld
De leiders van deze wereld, of ze nu uit politieke, economische, militaire, religieuze of culturele perspectieven komen, weten hoe ze de taal van eenheid en een zijn moeten spreken, maar hun acties zijn het resultaat van programma’s die vaak omgekeerd werken. En dit gaat niet over gedachten en taal. Dit gaat over gedrag en acties. Mensen weten hoe ze zich van hun gedachten moeten losmaken en kunnen één ding zeggen, en dan iets anders doen. Ze weten hoe ze zorg moeten veinzen, maar hun acties tonen holheid.
Dit is geen aanklacht tegen elke bestaande oplossing, maar niets heeft gewerkt. Het falen van religie heeft de nihilistische en gedesillusioneerde organisaties van duisternis en occulte experimenten gecreëerd. Ze eten elkaar op. Het is symbiotische overleving. Maar wat hierin verloren gaat, is de realiteit dat verwarring en onvrede de bevolkingen van de wereld bereikt en onze collectieve geesten en harten afstompt.
> Binnenkort deel 10 van het vijfde Neruda-interview: Er is hoop. De scheur in de Matrix is al ontstaan en het proces van ontmanteling is al begonnen.
Ella Ster* | bron: wingmakers.com | vertaling: Koen van Klei
Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”