De Filosofie van de WingMakers: 3. Verschuivende modellen / Geplaatst: 23 juni 2015

De Filosofie van de WingMakers: 3.
Verschuivende modellen
Geplaatst: 23 juni 2015
De Verschuivende Modellen van het Bestaan
Het bewustzijn van het Integrale Soevereine Wezen is de bestemming die het menselijk instrument lokt om de werkelijkheid van de Eerste Bron binnen te gaan. In alle zwerftochten van het menselijk bewustzijn vanaf de Bron Realiteit, heeft het de fascinerende karakteristieken van de Bron Realiteit geëlimineerd door het logische verstand te gebruiken en het hardnekkige geloof in de taal van begrenzing dat voortkomt uit de externe controles van de hiërarchie.
De Bron Realiteit – verborgen achter de taal – werd geleidelijk ‘verlicht’ door de profeten van jullie wereld en heeft dus eerder het beeld van de taal geaccepteerd dan zijn fascinerende karakteristieken. De taal is de verspreider van begrenzing en beperking. Het is de marionet van de tirannie en de valstrik. Feitelijk willen alle entiteiten binnen het tijd/ruimte-universum hun afhankelijkheid van een hiërarchie in stand houden, die zich uitstrekt tussen het individu en de fascinerende eigenschappen van de Bron Realiteit. De hiërarchie gebruikt de taal als een vorm van structurele begrenzing hoewel het – in zeker zin – kan verschijnen als bevrijdend en bekrachtigend.

De Bron Realiteit is de woonplaats van de Eerste bron en het danst buiten de constructies van enige taal. Het is in zichzelf volledig en heeft een enkelvoudig doel: het demonstreren van het collectieve potentieel van alle soorten binnen het Universum van de Totaliteit. Het is het archetype van perfectie. Het is de standaarddrager van het ingeboren ontwerp van elke entiteit en zijn ultieme bestemming. ZIJN essentie staat buiten ieder concept waartoe het menselijk instrument graag zijn toevlucht wil nemen – de taal van buitenstaanders en uiteindelijk de hiërarchie – om de Bron Realiteit te definiëren.

De hiërarchie heeft – door middel van een bestaansmodel evolutie/bevrijding – gepoogd de ontwikkeling te leiden van alle entiteiten in het Universum van de Totaliteit. De verbinding tussen het individu en de Bron is subtiel bepaald door de lagen van de taal, de manipulatie van geloofsstelsels en de rituele controles die door de hiërarchie ontworpen zijn om zich te plaatsen tussen de spirituele essentie van de entiteiten en hun bron, de Eerste Bron.
Elk individu dient zelf te weten of hij principieel vrij is van alle vormen van extern vertrouwen. Dit betekent niet dat hij een ander niet moet vertrouwen of zich niet mag verbinden in vriendschap en in gemeenschap. Het is eenvoudig een waarschuwing dat de betrekkelijke waarheid voortdurend verschuift in de handen van degenen die wensen te controleren, en zelfs indien hun beweegredenen van goede wil getuigen, is het nog steeds een vorm van controle. Wanneer de hiërarchie informatie achterhoudt, worden de verklarende centra voor een relatieve waarheid in een positie gebracht om eerder de macht te krijgen en te handhaven dan de nadruk te leggen op het bekrachtigen van de Bron-gelijkheid.
Er zijn zoveel lagen van relatieve waarheid dat, wanneer je luistert naar de taal van anderen, je heel graag je eigen macht weggeeft ten gunste van de berichten via de taal. De taal is verleidelijk door de hang van het ego naar macht en controle, zoals ook het verstand geneigd is zich over te geven aan en te geloven in de taal van buitenstaanders. Het kan de niets vermoedende verlokken tot het geloven van beelden en ideeën – echt of verbeeld – teneinde het individu te binden aan een lagere waarheid, of de hiërarchie te steunen wanneer het geen enkel doel meer dient. De tijd nadert snel dat de sluiers van controle op alle niveaus van de hiërarchie als achterhaald zullen worden beschouwd door entiteiten die geroepen zijn om de sluiers naar beneden te halen en die de soevereine macht laten prevaleren over de hiërarchische macht.
Er zijn entiteiten die hun toekomstig bestaan hebben verweven met de aarde en die bestemd zijn om de waarheid van de Bron-gelijkheid te demonstreren onder alle entiteiten op alle expressieniveaus. Het zal het basisdoel van de hiërarchie worden om deze barrières voor gelijkheid op te ruimen op een wijze waardoor de hiërarchie eerder de bevrijder van het bewustzijn lijkt te zijn dan de bewaker van het bewustzijn. Er zijn hier al entiteiten aanwezig die ervoor zullen zorgen dat het gordijn snel zal vallen voor degenen die gereed zijn om gelijk te worden aan de Bron, die bereid zijn de verwarrende wegen van de hiërarchie te omzeilen en hun eigen goddelijkheid als de soevereine uitdrukking van de Bron Realiteit te omarmen.
De hiërarchie vertegenwoordigt diverse belangen, werkelijkheidspercepties en doeleinden. Deze diversiteit zorgt ervoor dat de hiërarchie ineffectief wordt in het leiden van individuen naar hun gelijke status met de Eerste Bron. Echter, deze diversiteit kan er ook voor zorgen dat de hiërarchie grote aantallen individuen aantrekt en doet ontwaken voor hun spirituele energieën en intuïtieve centra. Niettemin, de hiërarchie heeft zichzelf in de val laten lopen van een grote diversiteit en van gevestigde specialisaties, wat voorkomt dat het evolueert van een lastige evolutieladder naar een blije rivier van Licht welke gericht is op het doel van de bekrachtiging van de entiteiten naar een Bron-gelijkheid.
Het bevrijding/reddingconcept heeft de gevoelens van ontoereikendheid tot gevolg die voortdurend door het genetisch verstand oprijzen in het massabewustzijn van de mensheid. Deze gevoelens staan in verband met de fragmentering van het menselijk instrument en met zijn onvermogen – hoewel gefragmenteerd – om volledig zijn totaliteitsperspectief te begrijpen en te vergroten naar zijn goddelijke oorsprong en zichzelf te accepteren als gelijk met de Eerste Bron. Hieruit vloeit voort de ogenschijnlijke eindeloze speurtocht om bevrijd te worden uit de ontoereikendheid en de onzekerheid, welke voortkomt uit de fragmentering van het menselijk instrument.
De beweegreden om het bewustzijn te evolueren ontstaat uit het gevoel minder te zijn dan het geheel. En in het bijzonder, het gevoel niet verbonden te zijn met de Eerste Bron als gevolg van het onvolmaakte idee dat ontstaan is door de fragmentering van het menselijk instrument. Door deze gevoelens vereeuwigt de fragmentering zichzelf voor alle soorten en dit wordt doorgegeven aan het genetische verstand, dat het gedeelde fundament is van het menselijk instrument. Het genetische verstand van de menselijke soorten is de enkelvoudige meeste krachtige component van de hiërarchie en het is gevormd door de zeer specifieke condities van het menselijk instrument dat leeft in een driedimensionale, door de vijf zintuigen bepaalde context dat alles verorbert.
Wanneer de entiteit voor de eerste keer via de geboorte een menselijk instrument binnenkomt, wordt het onmiddellijk gefragmenteerd in een fysiek, emotioneel en mentaal spectrum van perceptie en expressie. Vanaf die dag wordt de entiteit zorgvuldig geconditioneerd in het accepteren en navigeren binnen de driedimensionale, vijf zintuiglijke context van de aarde. In feite fragmenteert de entiteit doelbewust zijn bewustzijn ten einde de scheiding van het Totaal te beleven.
In deze afgescheiden staat heeft de entiteit zichzelf gehandicapt vanwege het doel een nieuwe ervaring op te doen en een dieper begrip te krijgen van de Eerste Blauwdruk of het grootse visioen van de Eerste Bron. Door middel van dit dieper begrijpen kan de entiteit door het menselijk instrument de driedimensionale context transformeren naar een zelfbewuste, geïntegreerde component van het Universum van de Totaliteit. Dit schitterende en doelbewuste gedrag produceert de urgentie in het menselijk instrument om op zoek te gaan naar zijn geheel om opnieuw zijn goddelijke verbinding met de Eerste Bron te beleven.
Deze speurtocht, die heel lang heeft geduurd, is de brandstof die het individu voortstuwt op onderzoek uit te gaan en de evolutie/bevrijdingsmodel van het bestaan te ontdekken. Het voorziet het individu de reden om hulp en leiding te zoeken van een specifieke subgroep van de hiërarchie en hierdoor ontwikkelt zich een gevoel van verlangen en eenheid. Het is datzelfde van verlangen en eenheid dat helpt een groeiend bewustzijn te katalyseren van de onderliggende vereniging tussen het menselijk instrument, het Entiteit Bewustzijn, het Universum van de Totaliteit, de Bron Intelligentie en de Eerste Bron.
Daarom is het evolutie/bevrijdingsmodel zo beslissend als een component van het Grote Experiment. Het is de fase waardoor het menselijk instrument een gevoel van eenheid en van verlangen ontwikkelt. Een gevoel van een verbinding naar de een of andere grootse en veel omvattende visie. Daarom koestert de hiërarchie redders of bevrijders. Daarom zijn de gevoelens van ontoereikendheid en onzekerheid ontwikkeld en worden gekoesterd door de hiërarchie. Het versnelt in feite de hereniging van de mensheid, die op haar beurt in een versnelling raakt wat leidt tot de hereniging van de mensheid met het Universum van de Totaliteit.
Spirituele leiders kunnen diep beneden de oppervlakkige werkelijkheid van het leven speuren en kunnen ervaren hoe gecompliceerd iedere levensvorm verbonden is en hoe de samenstelling van het leven veel intelligenter is dan het vermogen van waarnemen en expressie van het menselijk instrument. Vanwege deze toestand kunnen de spirituele leiders de werkelijkheid alleen maar verklaren door middel van hun persoonlijke vermogens van het onderscheiden en uitdrukken van de dimensionale diepte van het leven en de begrensde intelligentie. Niemand is in staat de dimensionale diepte en de uitgebreidheid van het leven met de instrumenten van de taal te verwoorden. Ze kunnen op zijn hoogst hun interpretatie of hun impressies beschrijven.
Elk mens is in staat – in verschillende graden – beneden het oppervlak van de werkelijkheid te speuren en zijn persoonlijke interpretaties van het Universum van de Totaliteit te zien en uit te drukken. Ze verlangen slechts de tijd en de intentie om hun eigen interpretaties te ontwikkelen. En dit is exact wat alle grote spirituele leiders hebben onderwezen. De diepere betekenis van het leven is niet een absoluut gegeven dat alleen maar door paar uitverkorenen wordt beleefd, maar door een evoluerende, dynamische intelligentie die evenveel gezichten draagt als er levensvormen zijn. Geen levensvorm of soort bezit de exclusieve toegang tot het Universum van de Totaliteit waarbinnen de Eerste Bron ZICHZELF uitdrukt in AL zijn majesteit. De toegang wordt met allen gedeeld omdat de Eerste Bron in alle dingen is.
De grote spirituele leiders van de aarde hebben allen op hun eigen manier het Universum van de Totaliteit en de menselijke rol hierin geïnterpreteerd. Hierdoor werden hun interpretaties – omdat ze werden verwoord met autoriteit en met een diep inzicht – een doelwit voor het debat onder de verschillende subgroepen van de hiërarchie. Dit debat en het onderzoekproces creëren een tegenstelling in overtuigingen. Een welwillende achterban zal verschijnen om de speciale interpretatie van hun leider te verdedigen en te verfraaien, terwijl alle anderen het beschouwen als een minachting van oude overtuigingen.
Deze eigenaardige methode om een religie te creëren die gefixeerd is op interpretatie van een redder of een profeet van het Universum van de Totaliteit is uniek voor een soort dat de evolutie/bevrijdingsmodel van het bestaan onderzoekt. De spirituele leiders die erkend worden als de grote profeten of redders hebben een visie naar voren gebracht van het Universum van de Totaliteit die afwijkt van de visie die tegenwoordig door de hiërarchie wordt beleden. Zij creëerden een nieuwe toegang naar het Universum van de Totaliteit en waren bereid hun visie te delen ten koste van het debat, een visie die waarschijnlijk belachelijk was.
Deze mannen en vrouwen waren de poorten voor de mensheid om nieuwe facetten van zichzelf te onderzoeken. Dit betrof de noodzaak een deel van zijn overziel of het universele bewustzijn erbij te betrekken op dat specifieke moment in zijn evolutiecyclus. Maar de interpretaties van de leider werd te vaak uitgelegd door de volgelingen die een religie of een sekte wilden creëren en de visie devalueerde al snel in de handen van de hiërarchie waar het alleen al ontkracht werd door de verbinding met een geweldige structuur die het enerzijds beschermde en het anderzijds stimuleerde.
De Eerste Bron is verbonden met personen, geen organisaties. Dus de hiërarchie is niet verbonden met de Bron op een vitale en dynamische wijze. De hiërarchie is meer verbonden met zijn eigen collectieve wens om te helpen, te dienen, een functie uit te oefenen die het gebruik van de macht stuurt in de richting van de visie van de leiders. Op zichzelf is dit niet verkeerd of misleidend. Het is allemaal een onderdeel van de Eerste Blauwdruk die het ontvouwen van het bewustzijn orkestreert, vanaf de Eerste Bron naar de entiteit en van de entiteit naar de Collectieve Bron. Dit is de integratiespiraal die heelheid kweekt en die een overvloed aan schoonheid binnen de Bron Intelligentie doet ontstaan.                                 
Wat de hiërarchie vaag als Geest heeft benoemd dekt in meer of minder mate het symbool van de Bron Intelligentie. De Bron Intelligentie bevindt zich in alle vibratievelden als een uitbreiding van de Bron. Het is de bode van de Eerste Bron die zich vermengt met de hiërarchie als zijn tegengewicht. De Bron Intelligentie is de factor integriteit en gerichtheid, die ervoor zorgt dat de hiërarchie zijn doel dient binnen de Eerste Blauwdruk. De Bron Intelligentie is in feite de ‘wetenschapper’ die het Grote Experiment overziet en de criteria installeert, de variabelen selecteert, de resultaten volgt en de alternatieve uitkomsten evalueert in de laboratoria van tijd en ruimte.  
Het Grote Experiment is de aanhoudende transformatie en uitbreiding van de Bron Intelligentie door alle entiteiten in alle dimensies van bestaan. Het doel van het grote Experiment is alternatieve bestaansmodellen te testen om met een bepaalde zekerheid het model te onderzoeken dat het best in staat is het bewustzijn te verenigen zonder de soevereiniteit van de entiteit en de Eerste Bron aan te tasten. Het Grote Experiment is samengesteld uit vele duidelijk te onderscheiden fasen die onderling verbonden zijn en die naar het Grote Mysterie leiden. De meeste van deze verschillende fasen worden gelijktijdig uitgespeeld binnen het tijd – ruimte universum om het universum voor te bereiden op de aanstaande uitbreiding van de Bron Realiteit naar alle bestaansdimensies.
Voor de aarde is dit de bestaansfase die de duidelijke verbinding van het individuele bewustzijn stimuleert in de richting van de fascinerende kenmerken van de Bron Realiteit zonder de bemoeienis van de een of andere hiërarchie. Nu komen de fabels en de mythen van de geschiedenis aan het licht en worden bekend zoals ze werkelijk zijn en waren. Dit is de tijd waarin de taal getransformeerd zal worden naar een nieuwe communicatievorm die de fascinerende kenmerken toont van de Bron Realiteit in een kunstvorm van energie en vibratie die alle controlerende barrières naar beneden haalt.
Het is tijd om te erkennen dat de hiërarchie zich uitstrekt tot de gehele kosmos en tot aan zijn uiterste grenzen. Het heeft vertakkingen in elk sterrenstelsel, in elke bekende dimensie en feitelijk zijn alle levensvormen de ‘bladeren’ van deze enorme kosmologische boom. Dit is de oorzaak van de enorme indoctrinatie dat alle soorten, geesten, planeten en sterren evolueren door middel van de vertakkingen van de boom. Dus, de hiërarchie is een samenstelling van buitenaardsen die hun energie willen steken in het steunen van een subgroep die zich heeft genesteld in de grootste van alle structuren – de hiërarchie. Dienstverlening is de operationele beweegreden van de hiërarchie en in de meeste gevallen vertaalt zich dit naar het redden/bevrijdingsconcept en de leraar – leerling ordening van het universum.
De hiërarchie is samengesteld uit alle entiteiten en alle motieven die hun energieën verbonden hebben met de subgroepen. Deze subgroepen zijn de onafhankelijke vertakkingen van de enorme, kosmologische boom die alle dingen buiten de Bron Realiteit omvatten. De wortels van de boom staan stevig verankerd in de grond van het genetisch geheugen en de onbewuste instincten. Aan de basis van de boom ontsprongen de eerste takken en zij zijn de oudste en vertegenwoordigen de oorspronkelijke religies van de soorten. De middelste takken zijn de orthodoxe religies en instituten, terwijl de bovenste takken de hedendaagse geloofsstelsels vertegenwoordigen die sinds kort overal in het universum verschijnen.
Dit is het transformatie-experiment versus evolutie. Evolutie is het zware, moeilijke en het aanhoudende proces van positieverschuiving binnen de hiërarchie – altijd je huidige positie taxerend in relatie tot een nieuwe die je wenkt. Transformatie is eenvoudig de erkenning dat er snellere wegen zijn buiten, de hiërarchie om, die eerder leiden naar het soevereine meesterschap dan naar het onderling afhankelijke redder-schap en dat deze nieuwe wegen toegankelijk kan zijn door de rechtstreekse ervaring van gelijkheid van de toonvibratie binnen alle entiteiten.
Deze toonvibratie is niet wat meestal de muziek van de sferen of de vibratie van de geest wordt genoemd, die zich door het universum beweegt in resonantie met de Bron intentie. Het is een vibratie die de drie principes van de transformerende ervaring bewaart: Universele relatie door middel van dankbaarheid, observatie van de Bon in alle dingen en het koesteren van het leven. De toepassing van deze drie principes van de Bron in een specifieke gedragsgelijkstelling, ontkoppelt een entiteit van de controlerende elementen van de hiërarchie.
Hoe kan de hiërarchie opereren in de rol van een verklarend centrum van de waarheid zonder de entiteiten te manipuleren en dus hun vrije wil te overschaduwen? Het Grote Experiment was ontworpen met de vrije wil als de belangrijkste methode om authentieke informatie te verkrijgen die gebruikt kan worden om de Bron Realiteit uit te breiden naar alle dimensies van bestaan. De vrije wil is de draad van de authenticiteit die de waarde van de verschillende tests in het Grote Experiment doordrenkt. De hiërarchie of elke andere externe structuur brengt nooit de vrije wil in gevaar. Alleen de entiteit kan zijn werkelijkheid kiezen en dit is het fundamentele principe van de vrije wil.
De vrije wil wordt niet overschaduwd omdat een entiteit alternatieve werkelijkheden of relatieve waarheden worden aangereikt die zijn realisatie van de Bron-gelijkheid vertraagt. Het is de keus van de entiteit zelf om te investeren in een externe beschrijving van de werkelijkheid in plaats van in zijn eigen bronnen te graven en een werkelijkheid te creëren die soeverein is. De waarde van de vrije wil zal zich altijd uitbreiden wanneer je de soevereiniteit zoekt en deze wordt op dezelfde wijze minder wanneer je een externe afhankelijkheid wilt. De keus tussen soevereiniteit of externe afhankelijkheid is de basis van de vrije wil en er is geen structuur of externe bron die deze basiskeus kan elimineren. Het is een innerlijke keus die – los van enige omstandigheid van buitenaf – door niemand of iets van buiten genegeerd kan worden.
Het Universum van de Totaliteit omvat alle dimensies (inclusief de Bron Realiteit) en daarom zijn alle werkelijkheden hierin opgenomen. In deze onbegrijpelijke diversiteit is elke entiteit voorzien van een structuur die zijn vrije wil definieert in termen van zijn relatie met de Bron Realiteit. Elke structuur varieert naar gelang de eigen keus, maar elk is verbonden met de superstructuur van de hiërarchie. In de structuurloze werkelijkheid van de Bron Realiteit werd de vrije wil verwekt en toen het principe zich uitbreidde naar het tijd – ruimte universum als de draad van authenticiteit, werd het in toenemende mate afhankelijk van de erkenning van heelheid van de entiteit in relatie tot de Bron Intelligentie.
Toen de entiteit gefragmenteerd werd in diverse componenten, werd zijn begrip van vrije wil beperkt tot dat wat de hiërarchie omschreef. Zodra de entiteit een bewust collectief is en zijn soevereine heelheid beseft, wordt het principe van vrije wil een onnodige structuurvorm, zoals een vuur op een zomerse dag. Wanneer de entiteiten zich niet bewust zijn van hun totaliteit zal de structuur werken als een zelf opgelegde veiligheidsstructuur. Door deze aanhoudende ontwikkeling van een gestructureerd en geordend universum definiëren de entiteiten hun grenzen – hun beperkingen – door expressies van eigen onzekerheid. Geleidelijk werden ze stukjes van een totaal en, zoals de scherven van een prachtige glazen vaas, konden ze zich nog nauwelijks iets herinneren van hun totale schoonheid.              
Wanneer jullie de oorsprong van je bestaan zouden kunnen onderscheiden, zou je ongetwijfeld zien hoe groots de entiteit is. Wanneer je door de sluiers konden zien die jullie bestemming bedekken, zou je begrijpen hoeveel groter je zult worden. Tussen deze twee punten van bestaan – de oorsprong en de bestemming – is de entiteit altijd de trillende, levende  houder van de Bron Intelligentie. Het heeft zich bereidwillig toegestaan het tijd – ruimte universums te verkennen als een buitenpost van de Eerste Bron. Hoewel de hiërarchie het begrip van zijn totaal moge versluieren, is het toch de entiteit, die door eigen keus, zich heeft overgegeven aan het luisteren naar de taal van begrenzing, de verkondigen van de buitenwereld, waardoor hij verleid werd door het evolutie/bevrijdingsmodel.
Waarom heeft de hiërarchie niet het alternatieve model van de transformatie/meesterschap aangereikt om de entiteit in staat te stellen een keus te maken waardoor hij werkelijk zijn vrije wil zou kunnen oefenen? Omdat de hiërarchie, zoals de meeste entiteiten, zich niet bewust is van die Totaliteit. Zijn fragmenten, of subgroepen zijn volstrekt toegewijd aan de grenzen. Waar grenzen zijn die definiëren en begrenzen, is ook structuur. Waar een diep ingewortelde structuur is daar is ook een hardnekkig geloof dat transformatie onmogelijk is. Natuurlijk, het tijd/ruimte-universum conformeert zich aan de matrix van de projectie van het geloof, en het concept van de transformatie is uit de werkelijkheid van de hiërarchie verwijderd.
Dus, de hiërarchie is zelfs niet in staat zich, met enige nauwkeurigheid, een voorstelling te maken van het model van transformatie/meesterschap, laat staan dat het de entiteit wil informeren dat er alternatieven bestaan die voortkomen uit de Bron Intelligentie. De hiërarchie is niet verantwoordelijk voor deze toestand, dat is de entiteit. Het slapende model van de Bron Intelligentie is het oorspronkelijke, het voornaamste model. Het bestond vóór de hiërarchie. De entiteit heeft ervoor gekozen het bestaansmodel van de hiërarchie te verkennen met als doel deel te willen nemen aan het Grote Experiment en hulp te verlenen bij het verschijnen van het synthesemodel van het bestaan. De hiërarchie is nogal welwillend als manipulatieve kracht, maar vertegenwoordigt nauwelijks een sleutelelement in het recept van heelheid die de entiteit transformeert om buiten zijn rol te treden als een levend vat van de Bron Intelligentie en de brug te worden tussen de uitbreiding van de Bron Realiteit naar de tijd – ruimte universums.
Er bestaat een oud geloof, ontstaan in de hiërarchie, dat de tijd/ruimte-universums zullen ascenderen naar de Bron Realiteit en dat het menselijk instrument van liefde dit ascensieproces zal vergezellen. Echter, de Bron Realiteit expandeert om de tijd/ruimte-universums te omgeven met het doel alle entiteiten te richten op het synthesemodel van het bestaan. De Bron Intelligentie is bezig de sluiers te verwijderen die de ware bedoeling van het expressiemodel van de entiteit verbergen in de tijd/ruimte-universums. Wanneer dit plaatsvindt zal de entiteit de Bron-gelijkheid bezitten in alle dimensies en vibratievelden, en zijn samengestelde bestanddelen zullen verenigd worden ten behoeve van de volledige expressie van zijn soeverein perspectief.
Deze transformatie van de entiteit is de weg naar heelheid en de erkenning dat het expressiemodel van de entiteit een samenstelling is van vormen en de vormloosheid die verenigd is in één energie, één bewustzijn. Wanneer de fragmenten één richting uitwijzen en onderling verbonden zijn, wordt de entiteit het instrument dat de expansie van de Bron Realiteit vergemakkelijkt. Dus, de entiteit ascendeert niet uit de tijd/ruimte-universums, maar verenigt zich eerder in een staat van heelheid, van een totaliteit waardoor zijn soevereine expressie kan assisteren in de uitbreiding, of in een andere context, kan neerdalen vanuit de Bron Realiteit naar de tijd/ruimte-universums.
Ascensie wordt vaak neergezet als het natuurlijke gevolg van de evolutie. Dat alle planetaire stelsels en soorten evolueren naar het punt waarbij zij uit de begrenzing en beperking zullen ascenderen en dat uiteindelijk de tijd – ruimte universums zich op de een of andere manier zullen ontvouwen in de Bron Realiteit en ophouden te bestaan als vibratievelden. Het is in feite het tegenovergestelde. De Bron realiteit daalt af. Het betreft alle dingen en het is de bedoeling van de Bron om te expanderen, niet om zich terug te trekken. De entiteit transformeert naar heelheid binnen de matrix van het tijd – ruimte universum en wordt hierdoor de medewerker van de Bron Realiteit’s intentie om te expanderen.
Kun je de perfectie zien van deze Eerste Blauwdruk? Kun je verschuiving van de matrix voelen waarbinnen jullie werkelijkheid gevangen worden gehouden? Kun je begrijpen dat jij, het menselijke instrument, uit een aantal bestanddelen bestaat dat geïndividualiseerd is op een enkelvoudig punt van zuivere energie en toch gelijktijdig leeft op vele plekken en in vele dimensies? De plek van transformatie is alleen maar in de entiteit te ontdekken, waar het vormloos Zelf kan binnenkomen en kan communiceren met zijn verschillenden buitenposten in vorm. De vormloosheid is de Eeuwige Wachter die achter de sluier van vorm en bevattingsvermogen leeft en de wijsheid van de tijd uit de bron van de planeten te voorschijn haalt. Het is het punt van de oorsprong van waaruit de Bron Intelligentie vloeit.
De Eeuwige Wachter is het enige werkelijk verklarende centrum voor de entiteit. Het is het enige stabiele begeleidingssysteem dat de entiteit kan voortstuwen naar zijn heelheid. Dus, de entiteit is samengesteld uit zowel de vormloze identiteit van de Bron Intelligentie als uit de veelvormige identiteit van verdichte energie. Terwijl de vormloosheid één is, is de veelvormigheid verdeeld in de vele expressiefragmenten die zijn bewustzijn isoleren als eilanden van perceptie en expressie. Deze conditie resulteert in de ontkenning van de enorme en glorieuze aard van het bestaan van de entiteit.
In het menselijke instrument is, voor het grootste deel, de entiteit rustig en onbeweeglijk. Het verschijnt als een vluchtige fluistering van blijheid die je aanraakt als een bergwind. Het lijkt op een diepe oceaan. Toch verschijnt de entiteit in het tijd – ruimte – universum als een boodschapper van de expansie van de Bron Realiteit. Het is bezig zich bekend te maken zoals het werkelijk is. Velen voelen de schaduw van hun entiteit zodra dit nadert. Ze verzinnen allerlei definitievormen voor deze ‘schaduw’, doch geloven zelden dat het de toortsdrager is van hun totale Zelf. Hier moeten alle geloftes van trouw, alle ceremonies van liefde en alle gevoelens van hoop op gericht worden en worden overgedragen aan de soevereine entiteit die we allemaal zijn.
De belangrijkste reden dat het evolutie/reddingmodel van de hiërarchie zo fascinerend is, komt omdat de entiteit gefragmenteerd is in hoe het zijn totale Zelf moet zien. De Eeuwige Wachter die leeft door het menselijk instrument is een illusie voor het tijd – ruimte geconditioneerde verstand. Toch probeert het verstand zich uit te strekken om deze subtiele vibratie van de Bron-gelijkheid aan te raken, die voor altijd is ontstoken door de Bron Intelligentie. Echter, het verstand is te geconditioneerd en te zeer ontkracht om de ware reikwijdte van de entiteit te beseffen, die bestaat buiten de schaduwen van de intuïtie. Dit is dan ook de reden dat de soorten het evolutie/bevrijdingsmodel van het bestaan onderzoeken. Ze hebben weinig of geen begrip van hun totaliteit en verlangen een redder en het aanpassingsproces van de evolutie om hen veiligheid en geluk te brengen.
Het is een natuurlijke eigenschap van een evoluerend soort om te wensen – wat is geïmplanteerd door de hiërarchie – te worden gered en een redder te zijn. Deze eigenschap resulteert in de leraar – leerling ordening van het universum en is een bouwsteen van de evolutie en het wezen van het structurele bestaan van de hiërarchie. Hoewel vele soorten hun toevlucht zoeken in het drama van overleven om hun evolutionaire vorderingen te katalyseren, zoeken andere soorten hun toevlucht bij het drama gered te worden en een redder te zijn. Het reddingdrama is een expressie van de soevereine entiteiten die zich verbonden hebben met het evolutieproces en het beperkt zich niet tot een religieus context, maar is op alle facetten van iemands leven van toepassing.
Wanneer er relatieve waarheden zijn, zijn er ook relatieve vrijheden. Wanneer je door middel van het hiërarchische proces evolueert, krijg je een steeds verder toenemend gevoel van vrijheid, toch word je nog steeds gecontroleerd door de vibraties van het buitengebeuren door middel van de taal, vormen, frequenties of kleur en geluid en de ogenschijnlijke onbetwistbare kunstmatige producten van het genetisch verstand. Al die elementen kunnen ervoor zorgen dat het menselijk instrument zich verlaat op de hiërarchie wanneer deze je een gevoel van ongelijkheid tussen jou en je Bron oplegt. De onderliggende gelijkheid van het evolutieproces is: menselijk instrument + Hiërarchie = de Goddelijke verbinding. Het transformatieproces is echter: Entiteit + Bron Intelligentie = gelijkheid met de Eerste Bron.
De Bron Intelligentie is het subject – hoewel het zich in het algemeen manifesteert als een vibratie van gelijkheid – naar de wil van de Eerste Bron en wanneer de intentie van de Bron verandert door de verschillende fasen van het grote Experiment, verandert ook de Bron Intelligentie zijn manifestatievormen. Deze verandering vindt nu plaats binnen de werelden van tijd en ruimte omdat de Eerste Bron het toneel begint te plaatsen voor de integratie van de twee eerste bestaansmodellen (evolutie/bevrijding en transformatie/meesterschap) in het Grote Experiment.
De tijd is gekomen om het overheersende model van de hiërarchie (evolutie/bevrijding) te integreren met het dominante model van de Bron Intelligentie (transformatie/meesterschap). Deze integratie kan alleen maar bereikt worden op het niveau van de entiteit. Het kan niet plaatsvinden binnen de context van een menselijk instrument of als een aspect van de hiërarchie. Slechts de entiteit – het totaal van de inter-dimensionale soevereiniteit doordrenkt met de Bron Intelligentie – kan hierin voorzien en de integratie van deze twee bestaansmodellen volledig ervaren.
Deze vorm van integratie vindt plaats wanneer de entiteit de twee modellen onderzoekt en een model van synthese ontwikkelt die het redderschap ziet als een innerlijke rol van de entiteit om zichzelf te ‘redden’ en zich niet verlaat op buitenstaanders om deze bevrijdende taak op zich te nemen. Deze daad van zelf-toereikendheid begint het denkbeeld van het reddingmodel te integreren met het realiseren van het meesterschap. De volgende stap is het integreren van de op tijd gebaseerde oplopende vorderingen van het evolutiemodel met de op realisering gebaseerde acceptatie van het transformatiemodel. Dit is klaar wanneer de entiteit volledig overtuigd is dat ervaring en het gebruik maken van zijn heelheid alleen maar gebeuren wanneer het volledig los is van de verschillende structuren van de hiërarchie.
Nu de entiteit zijn rol van persoonlijke bevrijding op zich neemt, betekent dat nog niet dat de hiërarchie vermeden moet worden. De hiërarchie is een wonderbaarlijk instrument. Het staat symbolisch voor het lichaam van de Eerste Bron en stelt HET in staat onder te duiken in het tijd/ruimte-universum, te vergelijken met hoe het menselijk instrument het voor de entiteit mogelijk maakt om buiten de Bron Realiteit te functioneren. De hiërarchie is een transportvoertuig, zelfs wanneer het opereert om de informatie te onderdrukken en de soorten gehoorzaam te houden door zijn controlerende functies. Het is een deel van de oude formules die een nieuw universum prepareren op het bestaansmodel ‘synthese’ en het lidmaatschap van het Universum van de Totaliteit.
De combinatie van ‘jezelf redden’ en je losmaken van de hiërarchie stelt het synthesemodel in werking voor de manifestatie. Het synthesemodel is de volgende uitkomst van het grote Experiment en in bepaalde vibratievelden van het multidimensionale universum zijn er entiteiten die inderdaad deze fase van het experiment ervaren als de voorlopers van het entiteitsmodel van de Bron individualisering.
Deze entiteiten zijn speciaal ontworpen om deze toekomstige ervaringen om te zetten naar communicatiesymbolen en levensprincipes die het overbruggen van de twee bestaansmodellen vergemakkelijken. Na het eerste ontwerp en de constructie van deze ‘bruggen’, zouden ze al snel een fixatie worden van de hiërarchie en hun missie zou in gevaar gebracht worden.
Deze Soevereine Entiteiten zijn niet in het tijd/ruimte-universum aanwezig om de officiële leraren te worden. Ze zijn hier om als katalysatoren en ontwerpers te functioneren. Ze zijn hier om te waarborgen dat de Bron Intelligentie de overheersende macht van de hiërarchie in evenwicht houdt met zijn model van evolutie/bevrijder. Ze zullen niet een nieuw geloofsstelsel creëren. Ze zullen zich daarentegen richten op de ontwikkeling van nieuwe communicatiesymbolen – door middel van kunstvormen – die het losmaken van de controlerende aspecten van de hiërarchie vergemakkelijkt. De Soevereine Entiteiten zullen ook het natuurlijke gemak demonstreren van hoe de twee eerste bestaansmodellen verweven kunnen worden met het synthesemodel.
In het komende tijdperk van de menselijke ontwikkeling, zullen de entiteiten collectief nieuwe wegen ontwerpen die het synthesemodel overstijgen, zodat een nieuwe hiërarchie geconstrueerd kan worden dat aangepast wordt conform de informatie van de Bron Intelligentie. Deze nieuwe hiërarchie zal ontstaan uit de kennis die verkregen is uit het Grote Experiment van de tijd – ruimte universums en de kosmische cyclus zal zichzelf verbeteren naar een nieuw vibratieveld en bestaan. Dit nieuwe bestaansmodel kent geen definities, en woordsymbolen zijn volstrekt onvoldoende om zelfs maar een vage beschrijving van deze nieuwe bestaansvorm te geven; dit model verschijnt in jullie toekomstige tijd vanuit het synthesemodel.
De WingMakers zijn de Soevereine Entiteiten die de tijd/ruimte-universums zullen transformeren van de ladders der bewustzijn naar het opnemen van de Bron Realiteit. Met andere woorden, de Bron Realiteit zal uitgebreid worden naar de tijd/ruimte-universums en alle leven hierin zal deze uitbreiding ervaren door middel van een nieuwe hiërarchische structuur dat volledig gericht is op de Bron Intelligentie. Wat sommigen de ‘hemel op aarde’ noemen is louter een echo van deze komende tijd. Wat werkelijk een grote invloed uitoefent op de tijd/ruimte-universums is de uitbreiding van de Bron Realiteit door middel van de toegankelijkheid van de informatie van de Bron Intelligentie naar alle entiteiten, in welke vorm of structuur dan ook.
Wanneer deze toegankelijkheid voltooid en de Bron Codering volledig geactiveerd is, zullen alle entiteiten een onderdeel zijn van de nieuwe kosmologische structuur. Deze nieuwe structuur zal het volgende bestaansmodel oproepen, die reeds ontwikkeld is binnen de Bron realiteit door de Bron Intelligentie en de Soevereine Entiteiten. Wat nu geactiveerd wordt op dit tijd – ruimte universum zijn de eerste voorbereidingen voor deze verschuiving in de bestaansmodellen. Meer specifiek, deze bestaansmodellen op de aarde zullen gelijktijdig uitgespeeld worden gedurende het volgende tijdperk. Zoals altijd zal het de keus van de entiteit zijn om te bepalen welk model hij als werkelijkheid zal omarmen.
Deze verschillende bestaansmodellen zal in het algemeen plaatsvinden in een vooraf bepaalde volgorde, maar niet noodzakelijk in een vooraf bepaalde tijdsvolgorde. De volgorde van de uitbreiding van de Bron Realiteit is: De Bron Intelligentie creëert nieuwe vibratievelden; de aanhoudende ontwikkeling van een entiteit’s geconstrueerde hiërarchie die werkt als een superstructuur van de nieuwe creatie; het verschijnen vanuit de hiërarchie van een overheersend bestaansmodel, in dit geval het evolutie/bevrijder model; de introductie van het bestaansmodel van de Bron Intelligentie, in dit geval het transformatie/meesterschap model; het vermengen van deze twee modellen om een synthesemodel van de Bron-gelijkheid te vormen; en ten slotte, de uitbreiding van de Bron Realiteit naar de opname van alle dimensies en entiteiten.
Wanneer deze opvolging van de Eerste Blauwdruk is bereikt, zal het proces, met alles wat geleerd is van de Bron Intelligentie, opnieuw geconfigureerd worden en een nieuw element van de Eerste Blauwdruk zal onthuld worden wat zelfs bij de Bron Intelligentie in deze fase onbekend is. De tijd die nodig is om de complete cyclus te voltooien is nog niet bepaald, maar men mag verwachten dat deze voltooiing nog zover verwijderd is dat iedere poging om een schatting te maken tot mislukken is gedoemd.
Laat er echter geen twijfel bestaan, de vervulling van de Eerste Blauwdruk is inderdaad de richting waarnaar alle entiteiten op weg zijn. Hoewel de entiteiten van alle niveaus in het bezit zijn van de vrije wil binnen hun eigen werkelijkheden, hebben ze als aspecten van de Bron Realiteit geen vrije wil om hun uiteindelijke bestemming te kiezen. De oorsprong van de entiteiten is de Bron Intelligentie en deze Bron Intelligentie bepaalt zowel de bestemming als de oorsprong. Toch bezitten de entiteiten nog immense keuzemogelijkheden om zichzelf van de oorsprong naar hun bestemming te ontwikkelen en opnieuw te verschijnen als een uitgebreide versie van de Bron Realiteit met een vernieuwde visie van zijn identiteit.
De hoogste verbeelding van het menselijk instrument is zich nog onbewust van de diepste fundering van de Eerste Blauwdruk. Ze hebben naar het hoogste punt van het bouwwerk gereikt en bleven zich onbewust van het basisontwerp. Op dit punt, op de bodem van het bestaan barst de Eerste Bron uit met ZIJN energie en trekt zich terug met ZIJN gelijkheid van het soevereine meesterschap. Hier wordt de gelijkheid gerealiseerd, niet in de vriendelijke plekken van de relatieve waarheid die zich binnen de hiërarchie heeft gehuisvest, maar in het diepste deel van het basisplan van de oorsprong en de bestemming van het leven, waar de tijd zich opnieuw voegt in tijdloosheid. De oorsprong en de bestemming is de toon van gelijkheid in het leven. Luister naar deze toon – deze trillingsfrequentie – en volg het terug naar de basis van waaruit alle dingen oprijzen en naar terugkeren.
Deze frequentie van de toontrilling van gelijkheid is door de entiteit slechts te horen met de zevende zintuig die ontwikkeld is in het menselijk instrument. Het zevende zintuig kan ontwikkeld worden door de ‘tijdcapsules’ en zal sommige entiteiten leiden naar hun diepste innerlijk of de kernexpressie. De kernexpressie is datgene wat de zevende zintuig activeert. Dus, voordat iemand de toonvibratie van gelijkheid kan horen, moet hij toegang krijgen tot zijn kernexpressie. In elk van de tijdcapsules is een taalsysteem gecodeerd dat de individu naar zijn kernexpressie kan leiden. Het is verborgen omdat het zo krachtig is. En we zullen alleen hen naar deze kracht leiden die het waard zijn.
Beschouw deze woorden slechts als symbolen. Besef dat de taal een werktuig is van begrenzing. Voelen is het tegengif voor beperking, die het menselijk instrument in staat stelt over de grenzen van het logische denken te springen en een eerstehands getuige is van de woordloze kracht van een collectieve geïndividualiseerde energie. Voel de waarheid achter de symbolen en sluit je aan op deze energiekracht die zich naar je uitstrekt. Besef dat het een toontrilling is – een resonantie die op elke hoek van je leven op je wacht. Het is het baken van de Bron Vibratie dat zichzelf in taalvorm laat zien om je voor te gaan naar de plek waar je de vormloze tonen van gelijkheid kunt ervaren. De rondweg om de begrenzing. De Eerste Taal van de Bron Intelligentie die je de vrijheid geeft om je diepste schoonheid te genereren in de expressie van de hoogste waarheid. 
(vertaald: Harmen Schouwerwou http://www.bovendien.com/unitynet/
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)