Wat zijn Graan/grascirkels?

Wat zijn Graan/grascirkels?

(in het Frans: Les agroglyphe, in het Engels: cropcircles / corncircles)

Graancirkels zijn geometrische, niet-geometrische, of (ogenschijnlijke) willekeurige figuren in gewassen of vegetatie. Ze komen voor in de vorm van één simpele cirkel tot meerdere cirkels, tot zelfs zeer uitgebreide en complexe figuren.

De afmeting van een graancirkel kan bij simpele cirkels slechts een enkele meter bedragen. Maar de zeer uitgebreide en complexe figuren kunnen meerdere voetbalvelden groot zijn. In talloze formaten hiertussen in en in talloze geometrische vormen, patronen en figuren komen graancirkels voor.

Graancirkels komen niet alleen in tarwe (graan) voor, ook in andere gewassen zoals wortel, gerst, koolzaad, maïs, en andere, zijn ze gedocumenteerd. Ook in andere vegetatie komen graancirkels voor.

Zo zijn er graancirkels gevonden in riet, gras, heide, jonge boompjes, en verder ook in zand, sneeuw en ijs. Sommige onderzoekers gebruiken dan ook liever de benaming ‘gewasvormen’ of ‘gewasformaties’ voor deze cirkels en figuren in de velden. Andere benamingen zijn gewaspictogrammen, gewasfiguren, vegatatiecirkels, gewascirkels en ook grascirkels. Ze kunnen dus in ieder gewas of vegetatie voorkomen.

Graancirkels worden doorgaans gezien als door mensen gemaakt, echter de laatste jaren zijn er veel bewijzen dat maar enkele graancirkels daadwerkelijk door mensen worden gemaakt.

Graancirkels verschijnen meestal binnen enkele uren, gezien de complexiteit van de graancirkels kunnen deze onmogelijk in zo een korte tijd door mensen gemaakt worden zonder sporen achter te laten.

Het is ondertussen al bewezen dat graancirkels gemaakt worden door buitenaardse intelligenties, lichtbollen scheren over de velden en terwijl zij dit doen ontstaan er patronen die enige tijd later de graancirkels vormen.

De door mensen gemaakte cirkels hebben niet de geometrie die de originele graancirkels hebben.

Graancirkels worden heel bewust gemaakt, d.w.z. in elke graancirkel schuilt een boodschap voor de mensheid, behalve de graancirkels die de mens gemaakt heeft.