Wat is reiki?

WAT IS REIKI ?

Het Japanse woord Reiki betekent letterlijk “universele levensenergie”, het is een allesomvattende, alles doordringende en verbindende levenskracht. Alles wat leeft: mensen, dieren en planten hebben deze energie nodig om te kunnen leven, groeien, herstellen van ziekte en om zich te kunnen ontwikkelen.

REIKI BEGINT BIJ JEZELF.

Reiki begint zoals de meeste dingen bij jezelf. Het eerste wat een behandelaar nodig heeft is zorg voor zichzelf. Je dient je eigen lichaam in goede conditie te houden en zorg te dragen voor je eigen behoeften.

Voordat je aan een behandeling begint moet je zorgen dat je goed gegrond/geaard bent,in contact bent met je lichaam en ademhaling en je volledig kunt concentreren en er zijn voor die ander. Behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden! Hoe sterk de Reiki-energie is, is afhankelijk van je eigen bewustzijn en ontwikkeling. Naarmate je meer open bent naar jezelf en je omgeving en leeft vanuit je hart, zal de energie sterker zijn.

REIKI ALGEMEEN

Reiki-energie heeft een eigen intelligentie die ver boven die van de mens uitgaat en gaat daar naartoe waar die nodig is.
De energie wordt niet uit de behandelaar zelf getrokken maar wordt vanuit de kosmos via de kruin en handen doorgegeven. Reiki-energie is onder andere voelbaar als warmte. Reiki is alleen maar positief en kan geen levend wezen
schade berokkenen, ongeacht de conditie of status. Reiki gaat automatisch stromen als je je handen op jezelf of de ander legt. Soms is het zelfs zo dat je naast iemand zit die Reiki goed kan gebruiken dat je handen ook warm worden.

De behandelaar geneest niet, maar geeft alleen maar door. Ook al voelt de ontvanger of de gever niets, dan nog stroomt de energie door. De ware kracht van Reiki ligt in het doen. Er is geen foute manier om Reiki uit te voeren. Als Reiki wordt gebruikt voor niet-positieve doeleinden, gebeurt er niets en wordt er evenmin schade aangebracht. Reiki-energie is multi-dimensionaal.

REIKI BEHANDELING

 • De effecten van een Reiki behandeling:
 • Pijnbestrijding
 • De organen en klieren en hun functies worden in balans gebracht
 • Het lichaam voert sneller gifstoffen afDe bloed doorstroming wordt verbeterd
 • Je lichaam wordt voorzien van energie waardoor het zelfgenezend vermogen gestimuleerd wordt
 • Het immuunsysteem wordt versterkt, je weerstand wordt verhoogd  Ziektes en klachten worden geheeld
 • Blokkades worden opgeheven en onderdrukte gevoelens komen vrij
 • De energieën in het lichaam worden in evenwicht gebracht
 • Holistische heling: lichaam, mentaal en spiritueel: behandelt zowel de symptomen als de oorzaken van de klachten
 • Het zelfbewustzijn wordt bevorderd
 • Geeft ontspanning en vermindering van stress
 • De levensenergie wordt versterkt
 • De intuïtie wordt verbeterd
 • Het welbevinden wordt versterkt
 • Je komt sneller in verbinding met je innerlijke kracht.

Wat is energie?

 Alles is energie. Alles is trilling, straling. Energie is beweging. Emoties zijn energie, materie is energie, kleuren zijn energietrillingen, tonen zijn trillingen. Kosmisch gezien is alles in beweging. Binnen onze leefwereld bestaan verschillende trillingsniveaus. Wij bestaan uit een fysiek lichaam met chakra’s en een aura die allemaal hun eigen trillingsfrequenties hebben. Een mens is een open energiesysteem, er is daarom een voordurende uitwisseling van energie met onze omgeving. Men maakt wel onderscheid tussen de menselijke energie en de universele energie. De universele energie werkt o.a. helend en deze gebruik je bij het geven van Reiki.

Ons lichaam heeft 17 chakra’s. Bij de pagina over chakra’s krijgt u uitleg over de 13 van de 17 chakra’s van de mens.

 Hoe leer je Reiki?

 Je gaat kijken wie een goede Reiki meester is. Deze kan aangesloten zijn bij een erkende organisatie. Vaak leer je iemand kennen doordat je er over praat en andere dan weten wie Reiki geeft en deze cursus mag geven.

Reiki cursus bestaat uit 3 cursussen:

Reiki 1,( eerste graad), Reik 2 ( tweede graad) en Reiki 3 A en B (Master graad)

Reiki 1: De eerste graad van Reiki is gericht op het helen van met name het fysieke en etheische lichaam (lichaamsaura): het behandelen van jezelf en van anderen. Je leert dichter bij jezelf te komen door te leren gronden, je ademhaling te leren sturen, meer in je lijf en gevoel te komen. Kortom: de basis van je bestaan helen en verstevigen. Dit wordt gestuurd door speciale inwijdingen, ofwel initiaties. Je openstellen om de energie te mogen ontvangen vanuit het universum.

Reiki 2: Hier leer je dieper in te gaan op de Reiki door met symbolen te gaan werken. Hier krijg je ook weer enkele initiaties. Deze symbolen maken het mogelijk om de helende energie een opdracht mee te geven. Zo kan er energie gericht worden naar het verleden en de toekomst, naar mentale of naar emotionele processen. Een van de symbolen maakt het mogelijk energie over een afstand naar iemand toe te sturen. Zo kan men helpen terwijl men heel ergens anders is.

Reiki 3: Hier leren de cursisten hoe ze zelf bij andere mensen kunnen initiëren in Reiki 1,2 en 3. Zij ontvangen dan daarvoor ook een speciale initiatie, de meester initiatie.

Gemaakt door Ine