MERKABA

 MERKABA


Heilige geometrie – Merkaba

Deze afbeeldingen van de merkaba (in zowel mannelijke als vrouwelijke vorm) is te vinden in de boeken van Drunvalo Melchezidek De Geometrie van de Schepping deel 1 en 2 (ISBN 90 76458 05 7; 90 76458 20 2).

De merkaba is in het kort gezegd het lichtvoertuig in de vorm van een ster-tetraëder (zie tekening hiernaast) dat ons als mensen omhult en kan geactiveerd worden na meditatie: m.b.v. visualisatie- en ademhalingsoefeningen, waardoor we in staat kunnen zijn tijd en ruimte te over-ont-stijgen.

De ‘Merkabar’ is een voertuig van licht, dat in de bijbel door Ezechiël wordt genoemd. Het wordt beschreven als ‘wielen binnen wielen’. Het is een energieveld dat lijkt op een driedimensionaal zespuntige ster. Er zijn drie gedaantes van sterren, die bovenop elkaar liggen.

Er is een mentale ster die van nature elektrisch is en naar rechts roteert.

Er is de gevoelsster die van nature magnetisch is en naar links roteert.

Er is de fysieke ster die gesloten is en niet roteert.

Het vormt de verbinding tussen verstand, lichaam en ziel in een speciale geometrische verhouding. Op een bepaalde kritische snelheid produceert het de Merkabar. Het woord ‘Mer’ betekent tegen roterende lichtvelden,‘Ka’ betekent Geest en ‘Ba’ betekent lichaam of werkelijkheid.

Het is een tijd- en ruimtevoertuig. De verbeelding is de schepper van alle andere dingen. Het is een geometrische reeks patronen die het lichaam omgeven. De verbeelding begint, wanneer de originele acht cellen de fysieke lichamen gaan vormen. Vanaf dat punt breidt het zich uit naar 165 cm in doorsnee.

Het vormt eerst een ster, dan een tetrahedron, daarna een kubus en tenslotte een verbindende piramide. Het is een sleutel om te begrijpen hoe je van de ene dimensie naar de andere kunt reizen.