Lichtlichaam

Lichtlichaam


Je lichtlichaam is een spirituele glans die je omgeeft, ongeveer 120 tot 150 cm van het lichaam. Het bevat unieke energetische patronen. Er zijn zeven vibrerende energielichamen en de betreffende centra zijn in het lichtlichaam gepositioneerd.

Deze centra moeten niet verward worden met chakra’s. Zij wervelen, trekken energie aan uit het lichaam, zoals de zwarte gaten in de ruimte materie aantrekken. Deze centra zijn verantwoordelijk voor het converteren, het omzetten van materie naar licht. Zij lijken op bellen of bollen, die bekend staan als hemelbollen.

Elk heeft een unieke frequentie of muzikale toon. Wanneer deze klinkt, activeert het de stellaire kern die in het lichtprisma van het fysieke lichaam aanwezig is. Wanneer alle bollen geluid produceren, wordt een unieke melodie of lied gecreëerd. Dit maakt, dat ieder wezen zijn eigen zielpatroon of lied bezit. Op zijn beurt wordt een uniek gekleurd patroon gecreëerd binnen het lichtlichaam. Kleur en geluid zijn niet gescheiden. Dit is het teken van de ziel om de centra van het lichaam (chakra’s) te laten ontwaken en uit te balanceren met de bollen. Hiertoe gebruik je het symbool van de zespuntige ster.

Deze energiepatronen stellen je in staat om interdimensionaal te reizen. De centrale, in het middelpunt draaiende bol is de transformator en de regulator van alle bollen. De bol reguleert de energiestroom die voortdurend het lichtlichaam in beweging houdt. Zij lijken sterk op de tanden van een rad. Het lichtlichaam heeft drie broncentra. Deze bevinden zich boven het hoofd, onder de voeten en één handwijdte boven het hartchakra.


Deze centra voorzien het lichtlichaam van energie om deze door dimensies te laten reizen. Deze drie centra van het lichtlichaam lijken op de quarks in de atomen van het lichaam. Een quark is een hypothetisch elementair deeltje, dat de fundamentele eenheid van al het aardse leven is. Zij lijken op vortexen/zwarte gaten. Zij spiraliseren energie naar een hogere trillingsdimensie.