De Opgevaren Meesters (AscendedMasters)

 De Opgevaren Meesters (AscendedMasters)

De Opgevaren Meesters zijn verlichte spirituele wezens die ooit op aarde leefden, net zoals wij nu. Gedurende vele levens van devotie en inspanningen, vervulden ze hun missie en de reden van hun bestaan – hun goddelijk plan – en stegen op, terug naar hun goddelijke oorsprong, waar zij herenigd werden met Gods Geest. Ofschoon zij eens lichamen hadden zoals wij die nu hebben, hebben zij nu Lichtlichamen en wonen zij in de hemelse wereld, ofwel het etherisch niveau.

Zij kwamen voort uit elk tijdperk, elke cultuur en religie en zijn verenigd in wat genoemd wordt ‘De Grote Witte Broederschap’. De term ‘wit’ heeft niets te maken met ras of huidskleur, maar slaat op het ontzagwekkende helwitte licht dat hun omringt. In de 20e eeuw is er een dispensatie gekomen dat ieder mens die meer dan 51% van zijn karmische schuld op aarde heeft afgelost, na overlijden, niet meer opnieuw hoeft te incarneren, (als keuze).

Wel moet zo iemand de mensheid op aarde nog blijven dienen en kan daarmee de laatste restanten van zijn karma aflossen. Als de opgevaren wezens geheel vrij zijn van hun negatieve karma kunnen zij kiezen waar zij in het universum zouden willen dienen. Zij kunnen dan kiezen om te helpen met de ontwikkeling van de aarde of om naar andere werelden toe te gaan.

Vele Opgevaren Meesters hebben ervoor gekozen om met de zielen op aarde verbonden te blijven en hun te begeleiden op het pad van de ontwikkeling van de ziel en zelfoverstijging; iets wat zijzelf al helemaal hebben bereikt. Het zijn de ware leraren van de mensheid die de spirituele vooruitgang begeleiden van al degenen die herenigd willen worden met het goddelijk bewustzijn, namelijk met God zelf.

De Opgevaren Meesters werken met ons samen en wijzen ons de weg naar vrede, waarheid en verlichting. Sommigen van hen hebben spirituele retraiteverblijven op de etherische niveaus rondom de aarde waar wij ’s nachts tijdens de slaap in ons spirituele lichaam ook naar toe kunnen gaan om te studeren.

De engelen en de Elohim hebben ook etherische verblijven waar wij naar toe kunnen reizen om extra Licht, genezing, zegeningen, correcties en instructies te ontvangen die ons in ons dagelijks leven kunnen helpen; ook bij het vervullen van onze unieke missie, ons goddelijk plan.

De acht Opgevaren Meesters die intensief met de mensheid samenwerken heten de Chohans van de Stralen.

Wat kunnen de Opgevaren Meesters voor ons doen?

Bestaat er een boek dat werkelijk uitleg geeft over het spirituele pad dat de Opgevaren Meesters voor ons hebben uitgestippeld? Ja! Dit is: ‘Keys to the Kingdom’.

Het is echt een boek voor beginners dat het pad beschrijft; het doel van je leven op aarde; de relatie met de spirituele hiërarchie en nog veel meer!