Wat Is Jouw Innerlijke Wezen: Het Complete Plaatje / Door: Sam Boomer

Wat Is Jouw Innerlijke Wezen: Het Complete Plaatje

Door: Sam Boomer – 16 September 2021

Een nieuw begin… We hebben er allemaal zo nu en dan een nodig.

En er is geen betere plek om te beginnen met het vernieuwen van je leven dan door je te richten op je innerlijke wezen.

Het bevat de hele blauwdruk van jou. Het is alles en iedereen die je bent, dus het leren kennen ervan is zowat een van de beste dingen die je voor jezelf kunt doen.

Een nieuw blad omslaan hoeft geen drastische revolutie te zijn waarbij je alles van het oude weggooit, en al je lang gekoesterde idealen verscheurt – het kan wel als je wilt.

Maar verandering kan een evolutie zijn – van het eren van je verleden terwijl je naar de toekomst kijkt.

Zoals de grote Amerikaanse helderziende Edgar Cayce ooit zei:

“Je moet jezelf kennen om jezelf te worden.”

Het Innerlijke Wezen: Jouw Ego, Schaduw, Innerlijk Kind, Mentale Zelf & Hoger Zelf

Jouw innerlijke wezen is geen afzonderlijk deel van jezelf.

Het is het collectieve naamwoord voor de meerdere aspecten van je bewustzijn die samenwerken en soms elkaar tegenwerken. Het kan zowel uitdaging als troost bieden en op je spirituele reis.

Elk van deze facetten vraagt op zijn eigen manier jouw aandacht, en de eerste fase van het begrijpen van de aard van jouw innerlijke wezen is door je bewust te worden van hoe het precies functioneert.

Het Ego

Je ego krijgt veel kritiek te verduren in spirituele en psychologische kringen, maar het wordt zeer verkeerd begrepen door veel mensen die ermee werken. Dat wil niet zeggen dat het geen bron van zwakte kan zijn als je het niet onder controle hebt.

Maar het ego heeft veel minder te verantwoorden dan je zou denken.

Wanneer mensen zeggen dat ze het ego moeten vernietigen of het uit hun denkproces moeten verbannen, kan ik niet anders dan mijn hoofd schudden. Het ego is misschien verantwoordelijk voor veel van onze toegeeflijke neigingen en ons opgeblazen gevoel van eigenwaarde, maar probeer eens je leven te leiden zonder een gevoel van ego.

Je zou een blanco lei zijn; volledig verloren.

Je zou alle gevoel van objectiviteit verliezen en nauwelijks in staat zijn om een beslissing te nemen.

Wat nodig is, is niet de vernietiging van het ego, maar de integratie ervan in je persoonlijkheid. Je wilt niet zonder leven. Het idee is dat je moeiteloos in en uit een objectief standpunt kunt bewegen zonder polariserend te worden als mensen je mening in twijfel trekken.

Het enige wat je echt wilt is ophouden getriggerd te worden, niet je identiteit opgeven.

Jouw schaduw

De schaduw is het deel van ons dat vaak verward wordt met en gezien wordt als het ego.

Maar het zijn twee heel verschillende entiteiten van elkaar.

Terwijl jouw ego een breder doel dient in je dagelijks leven, is het schaduw zelf de saboteur wiens enige doel is om je bij elke beurt te laten ontsporen.

Jouw schaduwzelf is de stem in je hoofd die allerlei wrok, rancune, perverse fantasieën, wraak, woede en angst koestert. Alles wat je schaduw uitdrukt naar jou als de bewuste waarnemer is de culminatie van wat je jarenlang hebt onderdrukt en verdrongen.

Je schaduw zelf probeert zich gewoon te ontdoen van de pijn die het heeft ervaren. Maar omdat je de emoties van haat, woede en angst kunt oplossen met meer van hetzelfde, wordt het een terugkoppelingslus negativiteit.

Je zult ongetwijfeld je schaduw op verschillende punten hebben horen vertellen hoe je precies met een bepaald persoon om moet gaan om vervolgens een en al glimlach en gelach te zijn als je hem de volgende keer tegenkomt.

Het kan voelen alsof je gek wordt, en je laten afvragen waarom dit met je gebeurt.

Je bent niet gek; het overkomt ons allemaal. Het betekent alleen dat je wat innerlijk werk te doen hebt.

Je hoeft je nergens zorgen over te maken.

Het innerlijke kind

Jouw innerlijke kind is het deel van jou dat jouw onschuld vertegenwoordigt.

Het concept is afgeleid van de persoonlijkheid archetypen van Carl Jung, en houdt verband met het functioneren van je onderbewustzijn.

Het is de verbinding die je onderhoudt met je vormingsjaren, en kan vaak de bron zijn van onopgeloste emotionele trauma’s.

Tijdens je kindertijd neem je de gedachten en ideeën over die je door je ouders zijn ingeprent. En als je je ontwikkelt tot een volwassene, blijft veel van die informatie intact als de subtiele programmering die bekend wordt als je innerlijke kind.

Werken met je innerlijke kind gaat over het vaststellen van de behoeften die niet werden vervuld, zoals verlating, emotionele verwaarlozing en openlijk fysiek misbruik.

Het doel van dit werk is om je verleden los te laten en een gevoel van eigenwaarde te cultiveren.

Jouw Mentale Zelf

Het mentale zelf is je gevoel van logica.

Het is de denkende geest en het bewuste deel van je waar je het meest vertrouwd mee bent – ook niet te verwarren met het ego.

Dit is het oppervlakkige deel van jouw wezen, en hoewel het het deel van jou is waar je het meest bewust van bent, is het niet het hoge commandocentrum. Je kunt je mentale zelf meer zien als de laarzen op de grond – de infanterie die is toegewezen om het zware werk te doen.

Al je rationele denkprocessen, redeneringen, emoties en beslissingen vinden plaats op het mentale niveau van je bewustzijn.

Het is de analytische geest die antwoorden vormt op taal, wiskunde en andere problemen.

Het is hoe je materialen, nieuwe vaardigheden en inzichten in je opneemt en verinnerlijkt voordat ze automatische reacties worden.

Je Hoger Zelf

Jouw Hoger Zelf is het eeuwige aspect van jouw bewustzijn dat een deel is geweest van elk leven dat je hebt ervaren op jouw zielenreis.

In termen van de hiërarchie van macht, zit je Hoger Zelf hoog boven alle andere delen van je, en om die reden wordt er soms naar verwezen als de overziel.

Wat dat niet betekent, is dat het niet zal ingrijpen om je schaduwwerk af te maken of je ego te integreren. Dat zijn taken die je moet volbrengen met je bewuste bewustzijn.

Wat het Hoger Zelf is en biedt is een blauwdruk voor je reis door dit leven en daarna.

Het is jouw intuïtie en rinkelende bel van weten die je op een synchronistische manier van de ene groei-ervaring naar de volgende leidt.

Nogmaals, dit gaat niet op de automatische piloot.

Je moet je bewust worden van hoe bepaalde keuzes je laten voelen, en er dan naar handelen.

Maar voor de meeste mensen gaat dit vanzelf en is het niet ingewikkelder dan gewoon doen wat op dat moment goed voelt.

Waarom je innerlijke wezen niet (heel lang) genegeerd kan worden

Je innerlijke wezen is de totaliteit van jou.

En zelfs met je beste inspanningen, kan het niet worden ontkend.

Je niet bewust zijn van je behoeften is iets waar we ons allemaal wel eens schuldig aan hebben gemaakt. Je kunt alleen handelen naar de kennis die je op een bepaald moment hebt. Maar het negeren van de roep om aandacht van binnenuit, en het niet geven van zelf-liefde en zelf-voeding zal alleen maar problemen creëren hoe langer het doorgaat.

Je innerlijke wezen is wat je doet tikken.

Het lichaam mag dan het voertuig zijn voor je ervaring, maar het zijn de aspecten van jouw bewustzijn die het stuur in handen nemen, waar je je meer zorgen over zou moeten maken. Ongeacht of je fysiek gehavend en gekneusd bent, je zult altijd op je bestemming aankomen, maar als je niet oppast is het misschien niet de bestemming die je verwacht.

Als je er niet in slaagt met je innerlijke zelf mee te gaan, leidt dat tot de herhaling van negatieve gedragspatronen. Je blijft steeds weer ten prooi vallen aan dezelfde slechte beslissingen en je leert er nooit echt van.

En als dit zo doorgaat in je latere leven, word je uiteindelijk ruw wakker geschud in de vorm van een mid-life crisis – die niet de daden van zelfverwennerij zijn zoals de meeste mensen denken.

Als je dit leven binnenkomt, kom je aan met een plan waarin staat wat je wilt bereiken om verder te komen op de reis van je ziel. En als je herhaaldelijk de hints hebt gemist en het verkeerde pad bent ingeslagen, zal uiteindelijk jouw Hogere Zelf tussenbeide komen en je rechtzetten.

Waarom is het dat zoveel mensen op hun veertigste en vijftigste een vervelende baan opzeggen om hun passie na te jagen?

Omdat het dat is wat ze al die tijd al hadden moeten doen.

Je innerlijke wezen heeft de sleutel tot jouw geluk

Geluk is geen bestemming.

Het is een pad dat je moet bewandelen, en de enige manier om dat pad te bewandelen is door in contact te komen met alle delen van jouw innerlijke wezen. Elk aspect kent bepaalde binnenwegen beter dan de andere.

Sommige daarvan zijn poortwachters, andere zijn je helpers.

Dit is waar het echte innerlijke werk plaatsvindt. Dit is de echte spiritualiteit – het werk dat je aan jezelf doet. Niet de boeken die je leest, de meningen die je geeft of de achting die je voor jezelf hebt.

Consequent komen opdagen en dagelijks het innerlijke werk aan jezelf doen is waar het rubber de weg raakt. Alleen door verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen, kun je beginnen je werkelijkheid echt vorm te geven. En dat betekent dat je je moet verbinden met je Hart-ruimte en je IK BEN-aanwezigheid moet belichamen.

Want zoals we aan het begin van deze post aanstipten, is er geen ware belichaming van jezelf totdat je jezelf begrijpt.

Maar als je je eenmaal toewijdt aan het pad, en je bezighoudt met elk aspect van je wezen, gaat er een hele nieuwe wereld voor je open om te verkennen.

Er is een beroemde passage uit de Bijbel waarin Jezus zegt:

“en het koninkrijk van de hemel is binnenin jullie te vinden,”

wat een directe parallel heeft met waar we het hier over hebben.

De hemel is niet een plaats die je vindt, net zo min als geluk een fysieke bestemming is. De hemel is een staat van zijn, die alleen tot je komt door je vrede te sluiten en alles te integreren als deel van het geheel dat je innerlijke wezen is.

Jouw innerlijke aspecten van zijn zijn de poortwachters en gidsen naar jouw eigen innerlijke koninkrijk – naar de hemel die binnenin jou is.

Het is alleen door ze te leren kennen dat je de hemel zult kennen.

Sam Boomer

Website

vertaling: Martien / wakkeremensen.org