Van “De Dieren Oproepen” naar de Leeuwen Poort: Een Reis in het Verhogenvan het Bewustzijn / 6 Augustus 2015/ Celia Fenn

Van “De Dieren Oproepen” naar de Leeuwen Poort: Een Reis in het Verhogen van het Bewustzijn
6 Augustus 2015/ Celia Fenn
In deze periode van 2015 zijn wij zeer zeker in een Golf van Krachtige transformationele energie. Onze levens en onze Werkelijkheid worden veranderd op een zeer snel tempo en op manieren waar wij het vaak nog steeds mee eens moeten worden. Ik denk dat de meest recente golf van veranderingen de meest definitieve en misschien ook de meest verrassende geweest is.
Het heeft te maken met onze medeburgers op de Aarde. De dieren. Vrij simpel gezegd, de Aarde kan niet verder ascenderen tenzij wij vrede maken met het Dieren Koninkrijk. Wij moeten in ONS bewustzijn het feit opnemen dat in een Vijfde Dimensionale Wereld wij allen verbonden en aan elkaar verwant zijn, en dat betekent dat wij niet langer kunnen misbruiken en vernietigen zonder te her/erkennen dat wij het zelf zijn dat wij misbruiken en vernietigen.

Deze ontwaking, en deze her/erkenning, en uiteindelijk dit verhogen van het bewustzijn werd op Afrika gecentreerd. Waarom? Wel, voor verscheidene redenenWaarschijnlijk de meest duidelijke is dat Afrika het enige continent is dat nog steeds een grote populatie van wild leven heeft, maar wat nu onder extreme bedreiging is. Ten tweede, is Afrika het continent dat de focus is van het Sirius Project, wat de duidelijke begeleiding en Liefde is van de Sirische Meester Leraren van het Sirius Sterrensysteem. Die beïnvloeding breidt uit vanaf Egypte in het Noorden naar Zuid Afrika in het Zuiden.
Zonnewende 21 Juni en “De Dieren Oproepen” 
Met de Zonnewende feestvieringen van dit jaar, was ik door Aartsengel Michael begeleid om op te roepen voor een Wereldwijde Meditatie aangaande de “De Dieren Oproepen”. Het doel hiervan was om de dieren naar ons toe te roepen en om aan hen onze wens tot uitdrukking te brengen dat zij met ons mee zouden moeten komen in/naar de Nieuwe Aarde om deel uit te maken van onze Nieuwe Aarde Werkelijkheid.
Ik besefte op dat punt niet hoe cruciaal het voor het gehele Ascentie-project was dat deze uiting van bedoeling zou maken voor onze kameraad broeders en zusters op de Aarde!
Verder, werd aan mij ook getoond hoe de Dieren geen minderwaardige vormen van leven zijn, maar ook “Sterrenzaden” zijn, geschenken van de Creatieve Wezens die onze Galactische en Kosmische Familie zijn. Als wij niet onze Dieren Familie eerbied zouden kunnen bewijzen, hoe zouden wij dan de Galactische en Kosmische Familie eerbied kunnen bewijzen die deze levensvormen aan de Planeet geschonken hadden.
Toen het gebeurde, was ik ook uitgenodigd om een Ceremonie bij te wonen in het verre Noorden van Zuid Afrika in een oude Stenen Cirkel. Deze plaats was gelokaliseerd op de “Nijl” meridiaan en ook op de grenzen van Zuid Afrika, Swaziland en Mozambique. Net naar het Noorden was het Kruger National Park, onze grootste wildleven heiligdom, en voorbij dat, Zimbabwe.   
En aldus was het dat ik bevoorrecht was om bij een grote groep van mensen te zijn terwijl wij “De Dieren Opriepen” vanuit de Heilige Cirkel die wij rondom de belangrijkste staande stenen gecreëerd hadden. Ik herinner me vrij duidelijk het oproepen van de Leeuw van het Noorden. In onze cirkel, was Noord richting Kruger en Zimbabwe, het thuis van Cecil de Leeuw die een belangrijke speler was in deze onvouwende golf van energie.
Ik riep specifiek de Witte Leeuwen op als de Spirit Opzichters van Afrika, om de beschermers te zijn van het Noorden. Het was ook interessant, dat onze Ceremonie bezocht werd door twee grote kraaien, die als boodschappers van de Spirit Wereld onze intenties in/naar de Spirit Rijken droegen.
Cecil de Leeuw en de Koninklijke Leeuwen van Sirius
En aldus was het dat de boodschap ontvangen werd door de Spirit Opzichters van Afrika, en de Koninklijke Leeuwen van Sirius.
Welnu, misschien zou ik uit moeten leggen hoe enorm belangrijk Leeuwen zijn in de Sirische Leringen.
In het Scheppingsverhaal, geeft de Opperste Schepper, bekend als Amun-Ra, het leven aan twee wezens die Shu en Tefnut genoemd werden. Zij zijn de oorspronkelijke Mannelijke en Vrouwelijke energieën, en Tefnut die het Vrouwelijke is, wordt altijd afgebeeld als een Vrouw met het Hoofd van een Leeuwin. Leeuw/Leeuwin energie is Heilig voor de Siriërs, het is een manifestatie van de Goddelijke Creatieve Essentie.
En aldus is het dat in Afrika, waar de Sirische energie het sterkst is op de Planeet, dat de Leeuwen kwamen om de Spirit Opzichter van het Continent te zijn. En het was daar, in de Spirit Raad van de Witte Leeuwen, dat onze oproep gehoord werd. En aldus werd besloten dat een nobele Leeuw nodig zou zijn om naar de Mensheid de boodschap van de Leeuwen en de oproep naar de “Familie” op de Nieuwe Aarde te brengen.
En aldus was het dat Cecil, de nobele Leeuw van Hwange, opgeroepen werd om de rol te dragen van het Heilige pad van de Leeuwen Koning.
Welnu, terwijl dit een prachtig verhaal is, verbergt het ook niet het feit dat er iedere dag op Leeuwen gejaagd wordt, zij worden in Afrika gedood en gestroopt, en dat de dood van Cecil geen “verlangde opoffering” was maar een illustratie van wat alle leeuwen in Afrika overkomt, en uiteindelijk, alle dieren op de Aarde.
Het doel van het zeer publiekelijke doden van Cecil de Leeuw was om de energie van de Leeuw in het Collectieve Bewustzijn te brengen precies op het waarachtige moment toen de Zon in Leeuw was en wij een zeer cruciaal Ascentie Moment naderden in de Leeuwen Poort van 2015, de 8/8/8.
Het was om de Mensheid bewust te maken van wat er gebeurt met de Leeuwen en met de dieren op Aarde. Om de Mensheid te herinneren aan hun missie van Liefde, en de dieren en hun doel van het hercreëren van de Tuin op de Nieuwe Aarde vast te houden zodat Alle Levensvormen aanwezig zouden kunnen zijn.
En het was om ons bewust te maken dat onze Sterrennatie broeders en zusters, specifiek de Siriërs, hier bij ons aanwezig waren met dit werk. De krachtige energieën van de Leeuwen Poort helpen de Planeet doorheen de Toegangspoorten van de Tijd en in/naar de Hogere Dimensies die beschermd worden door de Koninklijke Sirische Leeuwen van Gisteren en Morgen.
8/8/8 : De Leeuwen Poort en Daaraan Voorbij 
De Leeuwen Poort van 2015 op de 8ste van Augustus is het hoogtepunt van een Ascentiegolf dat de planeet zal verheffen in/naar de hoogste frequenties van lichtsterkte die nochtans bereikt werden op de Aarde.
Op de 8ste van Augustus, zullen de Koninklijke Sirische Leeuwen paraat staan in het Spirit Rijk om de assistenten te zijn in dit wonderbaarlijke moment van Ascentie en Geboorte voor de Planeet.
We kunnen er ook zeker van zijn, dat Cecil de Leeuw daar in Ziel/Spirit vorm zal zijn, om de laatste stadiums van het verhaal in de gaten te houden waar hij zo een aandeel in had met het te creëren.
Vanaf dit moment voorwaarts, zullen de Dieren in/naar hun soevereiniteit stappen en zullen onze medeburgers van de Nieuwe Aarde worden.
Dit zal een radicale verschuiving in het bewustzijn creëren dat alles uit zal dagen dat wij geloven over Liefde en mededogen en de manier waarop wij deze essentiële energieën belichamen.
Wij zullen vereist zijn om te verschuiven van een maatschappij die geloofd dat de Mensheid centraal is en dat alles op de Planeet eenvoudigweg “hulpbronnen” zijn om geconsumeerd te worden, naar een maatschappij die de eenheid erkend van een Familie van levende Wezens die een gezamenlijk thuis en een gezamenlijke bestemming delen.
Dit is de Grote Verschuiving die wij moeten maken wil de Aarde door kunnen gaan te ascenderen in/naar haar waarachtige Bestemming als een Planeet van Liefde en Mededogen.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyrigh