Uitdagingen, Zegeningen, Resonantie – Door: Maureen Moss

Uitdagingen, Zegeningen, Resonantie

Door: Maureen Moss – 18 Oktober 2021

De uitdagingen en zegeningen van deze tijd gaan verder dan wat de meesten zich hadden kunnen voorstellen. Deze maand oktober zal nog meer aan de mix toevoegen. Ik voel dat het deels een grotere duw is, voortkomend uit vele richtingen, om nog dieper te gaan en te dematerialiseren wat eens onze werkelijkheid was, met nog een paar Meesterinitiaties die onze kant op komen. Ik betwijfel of het toeval was dat een paar maanden geleden iets zo duidelijk voor me werd: ’te midden van alles wat er gebeurt, leun bewust in op dat wat je zegent en houd die zegeningen als overheersend in je hart en geest’.

De Vreugde-momenten, de vredige momenten of gewoonweg de nivellering komen van het losgemaakt worden van de concentratie van energieën die ons niet zegenen. En, van het ervaren en stabiliseren van grotere Waarheden en Zelf-Realisatie telkens als ons Bewustzijn is gestegen waardoor de druk van het emotionele lichaam en Hart wordt losgelaten. Dan kunnen we gemakkelijker ademen, dieper ontspannen en alles en iedereen vanuit het balkon van onszelf met veel helderder perspectief ervaren, waardoor we duidelijkere, wijzere keuzes kunnen maken.

Deze maand, waarin er geen tekort zal zijn aan verhoogde activiteit, binnen of buiten, zullen we Bewustzijn zien en voelen dat On-bewustzijn ontmoet en daarin zal er ook een sterke roep zijn om ons Meesterschap, om onze On-bevreesdheid, ons Verhoogd Bewustzijn, ons Vertrouwen, Intuïtie, en een verbintenis en actie om werkelijk Soeverein te zijn, eerst in onszelf en dan verenigd met anderen, want dat is waar de Kracht van Soevereiniteit is… eerst in onszelf en dan met elkaar. Ook de woorden Ja en Nee en Gedaan is Gedaan, zullen ongelooflijk levensveranderend zijn voor een ieder die ze uitspreekt en er actie op onderneemt in de toekomst. Ook de keuze om te vechten tegen wat is of te beginnen met het creëren van wat we verkiezen zal een realiteitsverandering zijn.

Ongeacht wat er deze maand buiten gebeurt, de vraag is wat er ‘hierbinnen’ gebeurt. Wat merk je dat er in jou aan het verschuiven is? Heb je het verankerd? Wat zou er klaar voor kunnen zijn om van binnenuit op te blazen en naar buiten te komen? Wat is aan het afbreken… klaar om mee te stoppen… in jou? Wat kun je op dit moment uitzuiveren, uitbreiden, verdiepen of opheffen?

Het kan ook heel behulpzaam zijn om datgene waar anderen zich op richten niet te laten worden waar jij je op richt, of het nu op schrift is of in woorden, tenzij het Resonantie in je opwekt….niet een hopen op of hopen van niet…maar Resonantie voor jou. Resonantie vertelt je iets, ongeacht of iemand anders er mee resoneert. Resonantie leidt tot gewaarzijn en bewustzijn tot expansie, zolang het maar geen vluchtige gedachte wordt.

Deze wilde maand oktober kan ons op de vlucht doen slaan, wachtend tot de ‘schoen’ valt, of ons bewustzijn enorm doen toenemen en onze verbinding met Hogere Waarheid versterken.

Ik zend jullie allen genade, zegeningen en liefde,

Maureen

Email: Maureen@maureenmoss.com

Website: http://www.maureenmoss.com

© 2021 Maureen Moss Geen enkel deel van deze uitzending, inclusief artwork, mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke manier dan ook zonder volledig artikel, volledige naam en website maureenmoss.com Daarnaast zijn stemopnames verboden door dit copyright.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org