Telepathisch Bewustzijn In Hogere Dimensies Van Hart, Geest En Lichaam / Door Peter Borys

Telepathisch Bewustzijn In Hogere Dimensies Van Hart, Geest En Lichaam

Bron: Shift Frequency – Peter Borys – 1 Februari 2023

Wanneer wij ontwaken tot onze ware multidimensionale menselijkheid, worden wij ons bewust van onze onbeperkte bewustzijnsvermogens van het Oneindige Wezen. Wij zijn Oneindig Goddelijk Wezen in eenheidsbewustzijn dat de kosmos ervaart via een geïncarneerde vorm.

Binnen een hart-gecentreerd bewustzijn in Goddelijke eenheid kunnen wij een naadloze harmonische communicatie-uitwisseling van zuivere betekenis ervaren. Dit type rechtstreekse communicatie vanuit de hogere geest in het hart wordt historisch aangeduid als “telepathie”. Wij zullen merken dat de ongecompliceerde wrijvingsloze frequenties van informatieoverdracht en decodering in een telepathisch bewustzijn heel natuurlijk zijn in een hogere dimensionale mensheid.

De op angst gebaseerde conflict-, controle- en afscheidingsmatrix die de mensheid infecteert

Duizenden jaren lang heeft de mensheid op Aarde de geest, de ziel en het lichaam ervaren binnen een zeer beperkte 3D-frequentieband van bewustzijn via de vijf fysieke zintuigen en het op angst gebaseerde egoïstische niveau van de geest. Het valse systeem van angst, conflict, controle en afscheiding heeft het menselijk bewustzijn geconditioneerd om levenservaringen te decoderen en waar te nemen in dichte energiefrequenties van extreme beperking en disharmonie.

Door beperkt te zijn tot een trager en dicht frequentiebereik van conflict is de zuivere stroom van liefde en creativiteit van de ware Goddelijke mens geblokkeerd door op angst gebaseerde gedachten, negatieve emotionele codering, trauma’s en lichaamspantsering. Deze beperkte stroom van menselijke multidimensionale energieën vermindert de levenskracht, en remt dus de liefde, de creatieve expressie, en de natuurlijke staat van het fysieke lichaam die voorbij alle ziekte is.

Als gevolg van de smalle frequentieband van op angst gebaseerde dualiteitsperceptie heeft de mensheid negatieve emotionele coderingen en beperkende overtuigingen in een scheiding van de bewuste en onbewuste geest.

De beperking tot de zeer smalle frequentieband van informatie die bewustzijn is dat vibreert op een dicht niveau van het fysieke, heeft de mensheid verhuld van haar ware vermogens van niet-lokaal bewustzijn in het Goddelijke Wezen. Alle opgehoopte trauma’s, gehechtheid aan emoties van een lagere frequentie en herhaalde beperkende gedachtepatronen hebben het volledige energetische transductie- en emanatievermogen van het hartcentrum verminderd.

Communicatie en creativiteit in hogere dimensies

Met het volledige vermogen van het hart om het hoger dimensionale licht en de liefde van het Goddelijke te ervaren en uit te drukken, kan de mensheid via de hersenen het vermogen van de hogere geest herstellen om meerdere frequenties en bandbreedtes van informatie en bewustzijn te decoderen, uit te zenden en uit te drukken. De hogere geest die opereert vanuit de organisatie van het hart heeft de vermogens van onmiddellijk geheugen, telepathisch bewustzijn, telepathie via meerdere kanalen, bi-locatie en verder, teleportatie, harmonische celregeneratie, en opzettelijke creativiteit en manifestatie. In dit artikel concentreren wij ons op het vermogen en de ervaring van telepathisch bewustzijn.

Wij zijn oneindige en eeuwige zielen die ons bewustzijn ervaren met de fysieke bewustzijnsfrequenties die zich organiseren en uitdrukken als het fysieke voertuig van het lichaam. Wij ervaren een niveau van geïncarneerde vorm dat de mensheid op Aarde is. De huidige ervaring van incarnatie bevindt zich in een zeer dicht bereik van onharmonische dualiteit binnen de derde dimensie. Het niveau van conflict, controle en afscheiding dat de mensheid op Aarde al duizenden jaren conditioneert, weerspiegelt niet wie de mensheid werkelijk is als oneindige multidimensionale wezens.

Er zijn vele dimensies en niveaus van het ervaren van incarnaties binnen het universum. De ware Goddelijke vrijheid van de mens kan het best worden geleerd in een bewustzijn van oneindige keuze van liefde en creativiteit binnen de incarnatie-ervaring. De meeste geïncarneerde zielenervaringen binnen de vele dimensies van de kosmos ervaren hun ziel evolutie in deze bewustzijnsfrequenties. De aardse mensheid heeft nu de keuze om te ontwaken en op te stijgen naar deze harmonische frequenties en verder te gaan dan de strenge controlefrequenties die de incarnatie-ervaring op deze planeet hebben geknecht en gevangen gehouden.

Communicatie die niet-lokaal, multidimensionaal, harmonisch en van zuivere betekenis is, vormt de basis voor het leren via onbegrensde liefde en creativiteit. Leven vanuit een hart-gecentreerd eenheidsbewustzijn is een volledig coöperatieve ervaring van ons unieke wezen in gedeelde eenheid met anderen. De naadloze, open, vrije en zuiver begrepen communicatie van telepathisch bewustzijn is natuurlijk voor onze unieke zielservaring en onze gezamenlijke activiteit om de onbeperkte creatieve menselijke expressie van het Goddelijk Wezen te bevorderen.

Taal in een beperkte 3D-frequentie

Het verhaal van de Toren van Babel is één aspect van de beperkte frequentie van menselijke communicatie die onze ware aard heeft belemmerd. Toen de negatieve kracht tussenbeide kwam in de mensheid op Aarde, beperkten de resulterende bewustzijnscoderingen het bewustzijn tot een niveau van miscommunicatie, verkeerde waarneming en verkeerd begrip van de egoïstische geest die gebruik maakt van symbolen en geluid binnen een op angst gebaseerd bewustzijn. Er is een beperking van het weten via taalcommunicatie met behulp van 2D- en 3D-symbolen en -frequenties in zichtbaar licht en in het auditieve bereik van de huidige fysieke zintuigen.

Momenteel is taal in het visuele en auditieve bereik van de menselijke fysieke zintuigen binnen het beperkte 3D-bewustzijn slechts gedeeltelijk. De 3D-taalinstrumenten zijn niet in staat de volledige betekenis over te brengen. De betekenis is sterk getrapt en moet worden geïnterpreteerd. Op dit niveau werkt de mensheid dus voortdurend onder een duistere sluier van verkeerde waarneming en interpretatie. Als gevolg daarvan werkt de egoïstische geest onophoudelijk om dit conflict op te lossen en creëert hij enorme achtergrondruis en ruis. In dit soort taalcommunicatie via afgetrapte frequenties die niet de energie hebben om precieze informatie te dragen, wordt de betekenis verdund en vervormd. Binnen deze dichte frequentieband heeft de mensheid nooit volledige onbelemmerde communicatie. Er is altijd een niveau van disharmonische wrijving.

Wanneer de zintuigen en communicatiemogelijkheden beperkt zijn tot een bepaalde 3D-bandbreedte, is de enige manier om zuivere betekenis te ontvangen en uit te drukken, in stilte voorbij woorden. Wij kunnen dit doen, zelfs in het enorm gereduceerde niveau van het decoderen van bewustzijn in 3D, omdat wij multidimensionaal bewustzijn hebben van oneindig bewustzijn als zielen in het Goddelijk Wezen. Wij kunnen rechtstreeks de liefde van het Goddelijke communiceren, die de trage en op wrijving gebaseerde frequenties van 3D-taal oneindig overstijgt.

Voordat wij het hebben over ons ontwaken tot de volledige boodschap communicatie van de hogere geest in een hart gecentreerd bewustzijn, moeten wij nog een ander vermogen van de zichtbare en hoorbare frequenties van taal beschrijven.

Terwijl wij ons richten op de ernstige beperkingen van deze vorm van communicatie in vergelijking met onze hogere dimensionale communicatievermogens in een veel breder spectrum van energie, zullen wij eerst de gaven noemen van zelfs deze communicatie op een lager niveau.

Ten eerste is het vermogen om het niveau van betekenis te communiceren dat wij momenteel in 3D doen, een opmerkelijk gebruik van alleen de huidige zichtbare lichtfrequentie en de huidige hoorfrequenties. Het is een krachtig intelligent gebruik van de lagere 3D-communicatiemiddelen om een relatief hoog betekenisniveau te communiceren met de beperkingen van symbolen en geluidscombinaties binnen het smalle bereik van de huidige decoderingsmogelijkheden van de mens voor licht en geluid.

Ten tweede hebben woorden in symbolen en geluiden het vermogen om de bewustzijnsfrequenties van de communicator vast te houden en uit te stralen. Zelfs hogere dimensionale betekenis kan worden gecodeerd in de opeenvolging en uitdrukking van woorden en Multi frequenties van geluid, en de frequenties van intentie, emoties en gevoelens van de communicator dragen.

De ziel heeft manieren gevonden om haar essentie te communiceren, zelfs binnen de meest beperkende en smalle frequentiebanden. Zelfs met enig succes binnen ontmoedigende beperkingen, blijft het uiterst uitdagend om te communiceren via eeuwig onharmonische en tegenstrijdige energieën die geen volledige betekenis kunnen overbrengen.

Hoger Dimensionale Geest en Lichaam Communicatie binnen het Hart

De mensheid ontwaakt en evolueert voorbij haar beperkte bewustzijnsniveau in dichte 3D-frequenties. Wij genezen de conditionering en gehechtheid aan lage traumafrequenties en openen ons voor de volledige capaciteit van het hartbewustzijn om hoger-dimensionale energie te ontvangen en uit te stralen.

In het hart kunnen de volledige vermogens van het verstand en de fysieke hersenen terugkeren naar de mensheid. Om mensen te laten zien, horen, voelen en weten in de volheid van multidimensionale en niet-lokale frequenties, moet het zenuwstelsel in evenwicht zijn. Dit evenwicht zal het deel van het hormonale systeem via de hypofyse, de hypothalamus en de pijnappelklier in staat stellen hogere lichtfrequenties te decoderen en door te geven.

Met het hartbewustzijn dat zich de oneindige eenheid van de ziel in het Goddelijk Wezen herinnert, kunnen biofotonen via het cellulaire netwerk van het lichaam communiceren via een DNA-manifestatie die de Goddelijke mens uitdrukt.

In telepathisch bewustzijn zijn er niet langer 3D-interferentiefrequenties van het bewustzijn en het onbewuste geklets van de geest.

Het bewustzijn van het Goddelijk bewustzijn vanuit de hogere geest in het hart en via het lichaam is een geluidloze, niet-statische toestand. Daarom is de mensheid, in dit harmonische bewustzijn zonder de wrijving van conflicten, vrij om lief te hebben en te creëren als persoonlijke ziel en in intersubjectieve eenheid met andere mensen en de hele schepping.

De hogere gedachtenfrequenties zijn in staat om in alle situaties de volledige boodschap zonder misverstanden over te brengen. Dit bevrijdt de geïncarneerde ziel om volledig te creëren en hun zielevolutie te ontwikkelen. Binnen dit bewustzijn van volledige liefdevolle communicatie zonder sluiers, misvattingen en conflicten, kan de mensheid oneindige keuze en creativiteit tot uitdrukking brengen.

Alle keuzes hebben geen conflict of negatieve invloed op andere zielen. Oneindige intelligentie organiseert zich in coöperatieve frequenties om steeds hogere niveaus van creativiteit mogelijk te maken. De gaven van alle zielen zullen in harmonie samenwerken met andere zielen om hun eigen zielevolutie en creativiteit en hun gedeelde ervaringen en gaven te bevorderen.

Er is geen misvatting van betekenis en niets is verborgen tussen persoonlijke zielen. Op dit dimensionale bewustzijnsniveau is er een geheel nieuwe betekenis van leraar, leerling en leren. Het is een coöperatieve uitwisseling van informatie om de creatieve missie van ieder te bevorderen. Het begrip en de informatiestroom is open omdat alle partijen intuïtief weten welke informatie en kennis moet worden uitgewisseld om hun doel in liefde en creativiteit te bevorderen.

Binnen het hoger dimensionale bewustzijn in Goddelijke eenheid is communicatie een telepathische uitwisseling waarbij de partijen de betekenis kennen van de gedeelde ontmoeting. De dynamische kracht van licht met een hogere frequentie wordt niet geremd door twijfel, angst, misverstanden of concurrerende conflicten. Elke unieke ziel in totale vrijheid werkt in eenheid met anderen binnen het coöperatieve doel voor kennis ter bevordering van de oneindigheid van creativiteit en liefde.

Binnen het hart-gecentreerde bewustzijn in Goddelijke eenheid hebben wij volledig geheugen en onmiddellijke niet-lokale communicatie met allen in het universum via ons multidimensionale Wezen. Het leven in de vijfde dimensie en daarbuiten is een dynamische uitwisseling van informatie via onze Multi sensorische en multichannel geest binnen een geïncarneerd fysiek lichaam dat deze frequenties kan afstemmen en uitstralen.

Mogen wij blijven ontwaken tot ons ware Goddelijke menselijke bewustzijn om ons harmonisch telepathisch bewustzijn op Aarde te herinneren, te herstellen en te ontwikkelen.

Peter Borys

Vertaling: Reinier