SPIRITUELE BEWUSTZIJNSGROEI Een mogelijke bijdrage tot spirituele Bewustzijnsgroei! / Dineke Jongepier Rijskamp

SPIRITUELE BEWUSTZIJNSGROEI
Een mogelijke bijdrage tot spirituele Bewustzijnsgroei !

Onze dagelijkse beslommeringen, waarvan we begrijpelijke wijze moeilijk los kunnen komen, nemen ons meestal zodanig in beslag, dat we nauwelijks tijd over blijken te hebben om ons te bezinnen wie we uiteindelijk zijn en wat we in ons leven misschien meer hebben te realiseren dan hetgeen we tot nu bereikt hebben en daar voldoening in kunnen vinden. Gelukkig zijn in liefde, kameraadschap en waardering is voor velen een rustpunt om een leven te leiden in harmonie met zichzelf en met de omgeving. Hier is op zich niets mis mee naar mijn mening, maar toch zijn vele, vele mensen niet gelukkig, juist omdat allerlei omstandigheden zich tegen hen blijken te keren. In onze westerse wereld met alle snelheid van impulsen die dagelijks op ons af komen, kunnen we ons niet altijd staande houden.
Om de zin van het leven enigszins te begrijpen hebben we gekeken naar onze ouders en voorouders die in hun dagelijks ritme een wekelijks rustpunt vonden in de heiliging van de zondag en een woord tot overdenking kregen aangereikt van hen waarvan zij vertrouwden door hun studie en kennis, Gods woord over ons heen te zegenen. Gelukkig is dit nu nog steeds zo voor een groot aantal gelovigen. Men vindt daarin troost en voldoening om het dagelijks leven zinvol te blijven beleven.

Nu wij echter in deze tijd ons blikveld mogen en kunnen verruimen tot de uithoeken van onze wereld gaan we zien, dat wat altijd in het verleden ons speelveld is geweest, onderhevig is aan erosie, juist omdat een wereld van kennis en informatie ons nu in overweldigende hoeveelheid wordt aangereikt. Wie daar niet voor openstaat blijft staan op het eigen vertrouwde terrein, wie geprikkeld is om over de grens te kijken van het eigen denken en gevoel en de (nieuwe) kennis en informatie te toetsen, ontdekt dat we als mensheid staan aan de poorten van een nieuw bewustzijn.

Door mijn gave van Radiësthesie en jarenlang onderzoek naar de zin van ons bestaan, is het mij gegeven antwoorden daarover te mogen distilleren uit de opwellende diepten van zowel ons persoonlijk- almede ook het universele bewustzijn. Daar alle existentie uiteindelijk bestaat uit frequentie = trilling, kunnen met een juiste persoonlijke instelling vele tot nu toe niet begrepen zaken naar de oppervlakte van ons dagelijks bewustzijn worden getild.
Een van de eerste dingen die ik ontdekte via Radiësthesie is dat wij allen onsterfelijke wezens zijn met een ziel welke van leven tot leven weer incarneert in een menselijk lichaam. Door contact te maken met een willekeurig persoon meet ik b.v. uit welke hemel iemand afkomstig is bij zijn/haar geboorte in dit leven. Ik heb ontdekt dat vele zielen honderden incarnaties achter zich hebben en dat ook in zeer oude tijdperken als Lemurië en Atlantis er bewust mensachtig leven was op aarde. Ik zie ook dat ieder mens een gids of beschermengel heeft welke meestal een trapje hoger staat in de Geestelijke hiërarchie. Maar het belangrijkste dat ik meet is, dat aan het eind van die Geestelijke hiërarchie er een Bron is van waaruit wij allen zijn voortgekomen. Deze Bron noem ik God, omdat ik ook woorden kan meten op hun frequentie. Het woord God blijkt de hoogste trilling te bevatten, maar dat niet alleen, het blijkt dat wij allen daar een sluimerende verbinding mee hebben in de ons aanwezige Godsvonk. In ons is aanwezig een sprankje van deze uiteindelijke Bron en die Bron waarvan ik zeg God, kijkt uit naar het ontwaken van onze Godsvonk is ons wezen om zodoende bewust te worden van onze verbinding met de Goddelijke Bron.
In bovenstaand schema heb ik deze Godsvonk afgebeeld als een stip, wat staat voor het feit dat de Godsvonk nog slapende is. Je ziet echter dat naarmate je je bewust wordt van je Godsvonk = verbinding met God de roos zich ontvouwt. Doordat ik beschik over tabellen waarop te meten is waarom iemand achterblijft in de groei naar Godsvertrouwen en Godsbewustzijn, welke informatie weer afkomstig is vanuit het onderbewustzijn van de persoon, kan er richting gegeven worden aan de groei tot Spiritueel bewustzijn. Het is altijd een eyeopener voor de persoon in kwestie en een hint op weg naar spirituele bewustwording.
Evenzo is het met het begrip karma, heeft iemand het of niet? De meting geeft dat duidelijk aan en men weet dan hoe te handelen en ook dat geeft opluchting en inzicht.
Wat ik de laatste jaren tegenkom is dat velen van ons los aan het komen zijn van de energieën van de 3e dimensie en dat meet ik o.a. in hun frequentie op de schaal van Bovis. (zie schema)
Tot ongeveer eind 2012 lag de Boviswaarde van ons mensen tussen de 6500 en 8500 eenheden. De Maya’s hadden gelijk, na 21 dec. 2012 mat ik bij velen een Boviswaarde van meer dan 8500 eenheden en dat betekent dat er een onbewuste energetische stijging aan het plaatsvinden was. Deze energetische verhoging is een voorbode van hetgeen ons mensen binnenkort te wachten staat, namelijk een verhoging in ons bewustzijn, waardoor wij de mogelijkheid hebben te transformeren en deel te nemen aan de beloften ooit gedaan door de grote profeten en wijzen op deze aarde. Zie b.v. Jesaja 65-17. 

 
Ons fysieke lichaam echter heeft het vaak moeilijk om die energetische verandering aan te kunnen en is daardoor in onbalans en deze onbalans veroorzaakt dan ook allerlei storingen zowel lichamelijk als psychisch. In mijn metingen blijkt vaak dat er grote tekorten zijn aan bepaalde vitamines en/of mineralen, en dat op psychisch gebied de juiste Bachbloesems ( zie afbeelding) hun heilzame werking kunnen bewijzen. Dat vitamines naast hun fysieke taak voor het lichaam ook nog een spirituele taak hebben is niet algemeen bekend. Van de vitamine B12 echter weten we, dat het een opbouw geeft naar de vorming van kleine kristallijne bolletjes op de pijnappelklier of epifyse. Deze bolletjes bestaan o.a. uit apatiet, calciet en magnetiet. Het zijn onontbeerlijke elementen in onze ontwikkeling naar een groter, noem het multidimensionaal bewustzijn. De reguliere waarden van B12 in ons lichaam waren bij een Boviswaarde tot 8500 tussen de 500 en 600 eenheden ruim voldoende. Nu wij juist stijgen in onze Boviswaarde is het gewenst naar 2000 eenheden te komen. Opmerkelijk is als we die bereikt hebben, we deze waarden ook lange tijd blijken vast te houden. Dus veelal is een aanvulling van de juiste B12 in een hogere potentie dan nodig om deze waarden te bereiken. Vermoeidheid is vaak een oorzaak van een tekort aan B12. Evenzo belangrijk in deze fase van onze opbouw in frequentie is Vitamine C. Deze vitamine ook wel ascorbinezuur of ascorbaat genoemd, is een vitamine die van groot belang is voor onze weerstand en gezondheid.
Weet wel het menselijk lichaam maakt zelf geen vitamine C aan. Naast fysieke verbeteringen werkt deze vitamine ook nog als een psychische indicator daar het angst blokkeert en vreugde bevordert. Door ruim voldoende Vitamine C te gaan gebruiken, vermindert dit ook de angsten en krijgt vreugde steeds meer de overhand.

 
In mijn metingen geeft het onderbewustzijn, dat weer gekoppeld is aan het universele bewustzijn heel precies aan, wat zowel het fysieke- almede het psychische lichaam nodig heeft aan aanvullende elementen om gezond in lichaam en geest te kunnen blijven functioneren. Interessant b.v. is ook wat ik vaak tegenkom, dat men het sporenelement Molybdeen dient te gaan gebruiken, juist nu, omdat men resoneert met een hogere Boviswaarde. Aanvankelijk had ik hier geen verklaring voor, maar door de verworven kennis van Truus Hartsink en André Schaap, verwoord in hun boeken – Vitamines en Mineralen Spiegels van de Ziel (zie afbeelding) – blijkt dat het sporenelement Molybdeen in haar element zorgt voor een versterking van het proces van transformatie. Het element heeft als het ware een brugfunctie. Molybdeen draagt als kracht van bewustzijn in zijn materie de kracht van de hogere liefdesimpuls. Deze kracht ziet het Goddelijke in de ander en is bereid het eigen belang daarvoor los te laten. Het draagt mededogen en compassie met zich mee. Deze kracht hebben we nodig, gezien onze spirituele groei, om uit ons hoofd en in ons hart te komen.
We kunnen dus stellen dat vitamines, sporenelementen, mineralen e.d. ook beschikken over stoffen (bewustzijn) welke als een katalysator werken tot het verhogen van ons eigen bewustzijn naar een staat van Zijn waar liefde en harmonie tot ware bloei kunnen komen. Juist in deze tijd is het uitermate belangrijk dit te gaan beseffen, want in mijn metingen constateer ik een bepaalde progressie welke lijkt te gaan naar een mogelijk zeer nabij omslagpunt waarvan wij de impact niet kennen, daar het blijkbaar nog nooit in het collectieve bewustzijn van ons mens zijn heeft plaatsgevonden.
Het is ook zo bijzonder te constateren dat er blijkbaar vele zielen er voor hebben gekozen NU op aarde te incarneren, juist om dat omslagpunt mee te mogen maken. Vele wat ik noem oude zielen met veel voorgaande levens zijn nu aanwezig om vaak vrij van enig karma een speciaal aangegane opdracht hier op aarde in de praktijk te brengen. Het zijn vaak zielen die totaal vrijwillig zijn geïncarneerd om als taak dienstbaarheid te tonen aan de aarde en haar bewoners. Als b.v. een paar van deze vrijwillig aangegane taken zie ik o.a. het zich inzetten voor de zeedieren en dan ook vaak nog voor de walvissen en dolfijnen. Een leuk tekenend voorbeeld was een mevrouw die als verduidelijking van haar spirituele levenstaak de aanduiding kreeg zich in te zetten voor de walvissen. Ze was daar verbaasd over, maar ik zei tegen haar, let op misschien krijg je deze week wel een teken vanuit de kosmos hierover. Twee dagen later stond in de kranten dat een dode walvis was gestrand op onze Noordzeekust welke mogelijk was overvaren door een groot schip. Wanneer lees je over walvissen en het was zelfs op het journaal. Zij zag het als een duidelijk teken om in actie te komen.

Het meest bijzondere van deze tijd vind ik, dat er zoveel jonge mensen zijn die ware Sterrenkinderen zijn. Regelmatig komen ze aan mij voorbij in de metingen. Veelal afkomstig van Sirius, maar ook van de Pleiaden, Orion, Acturius, Alpha Centauri, Ursar Minor, en zelfs van Cygnus de Zwaan en Lyra de Lier. Deze veelal jonge mensen zijn hier nu om dienstbaar te zijn en met hun energie een helende en beschermende factor neer te zetten rond het lijden van zowel onze planeet als haar bewoners. Ze hebben dan ook een speciale taak.
Al de informatie die vrij gegeven mag worden door het werken met Radiësthesie komt uit drie bronnen – De eerste – het Onderbewustzijn van de mens. Als tweede – de Akasha kronieken en als derde – het Universele Bewustzijn. (zie schema). Ik geef daar in het kort nog wat uitleg over De eerste – Het onderbewustzijn welke gekoppeld is aan het universele bewustzijn bezit het weten en de kennis welke niet bezoedeld is door het menselijk brein of allerlei niet zichtbare entiteiten. Het is oorspronkelijk en wordt aangestuurd door de Universele Bron van Liefde, Wijsheid en Schoonheid, waardoor het vrijgeven van haar informatie aan het dag-bewustzijn welke werkt via onze brein, authentiek is en daardoor inzichtelijk en betrouwbaar. Als tweede – De Akasha Kroniek is als het ware de afdruk van alles dat ooit heeft plaatsgevonden op aarde en misschien ook wel daarbuiten. In deze kroniek zijn alle gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden, elke gedachte en emotie voorgoed bewaard worden. En als derde – Het Universeel bewustzijn – welk bewustzijn stroomt vanuit de Goddelijke Bron en onbezoedeld blijft van elke inmenging van buitenaf. Deze stroom van bewustzijn is vervuld zoals vermeld van Liefde, Wijsheid en Schoonheid. Voor ons mensen van deze tijd gaan de poorten vanuit de vroegere esoterische verborgenheden steeds verder open, juist omdat de tijd nu rijp is om de kennis verder te mogen verspreiden voor hen die daar voor openstaan. Als bemiddelaar en schakel tussen deze processen, rest mij alleen maar in alle nederigheid, louter dankbaarheid.
Dineke Jongepier Rijskamp www.djr-advies.nl