Spiritual Wisdom: DNA-Informaties. 1 / Geplaatst: 4 februari 2016

Spiritual Wisdom:

DNA-Informaties. 1
Geplaatst: 4 februari 2016
DNA is anders dan wij denken. DNA dat wij door een microscoop kunnen zien en met instrumenten meten, heeft twee strengen die met elkaar verweven zijn. Dit noemen ze een dubbele spiraal. Op dit moment zijn er twaalf strengen aanwezig. Deze onzichtbare strengen zijn magnetisch van aard. Daardoor kunnen ze niet waargenomen worden door meetinstrumenten.
Het is als een antenne en zo vangen ze magnetische trillingen op, die instructies geven aan ons lichaam hoe het moet groeien. Door onze gedachteprocessen worden signalen naar deze antenne gezonden. Als deze signalen het systeem binnenkomen, controleren ze de huidige kaart van DNA om te kijken hoe de nieuwe bouwstructuur eruit moet zien. Met iedere cel die in je biologische lichaam wordt vervangen, wordt letterlijk een nieuw persoon geboren. De uitkomst van wie je gaat worden, wordt gestuurd door onze eigen gedachten die je toelaat. In het verleden hebben onze gedachteprocessen alle patronen voortgebracht die door deze antenne werden opgevangen. Hoe wij over onszelf denken, bepaalt daarom wie wij gaan worden. Want zoals je denkt, zo bén je ook. In het verleden werd bijna elke cel in je lichaam iedere zeven jaar vernieuwd, het gaat nu veel vlugger, nu al om de vijf jaar.

Stel je het DNA in je lichaam voor als energieontvanger, net zoiets als een radio. Heb je een gedachte, dan sturen we radiosignalen naar ons DNA toe. Het fysieke buitenmembraan is in feite dát deel van het DNA dat deze signalen opvangt en doorstuurt naar de binnen-structuur. Het DNA draagt de blauwdruk van je biologie en zijn je bouwstenen, in perfecte volgorde gezet naar gelang waarop de plannen in dat DNA zijn vastgelegd. Het was gebruikelijk dat wij elke zeven jaar 98% van de cellen in ons lichaam vervingen. Wanneer de cellen in een lichaam worden vervangen, verifieert iedere cel bij ons DNA om het meest actuele plan te krijgen. Nu kan ze ogenblikkelijk met die verandering beginnen. Daarom

bepalen onze gedachten wát en wie we worden, alleen gebeurt dit nu veel sneller. Kies je gedachten dus nu heel zorgvuldig.
Er zullen interessante dingen in je lichaam plaatsvinden. Zoals, zoemen in je oren, lichtflitsen, trillingen als je rustig in bed ligt, je hart een slag overslaat. De meeste ervaringen komen voort uit je eigen lichaam, dat het hoger vibrerende etherische lichaam waar je in bent gestapt, aan het inhalen is. Je gaat ook beter zien, horen en ruiken. Je kunt meer zien dan tevoren ( waarnemingsbereidheid.)

Onze biologie is aan het veranderen, nu het de magnetische ( 6de zintuig) strengen van het DNA indrukken zelf begint vast te houden. Naarmate ons DNA de magnetische strengen verbindt, komen wij steeds verder in ons Lichtlichaam.
Het fysieke lichaam heeft het hoogste dichtheid van al je lichamen ( aura) en is daarom het laatste dat verandert. De veranderingen in ons DNA hebben ons ontzettend zeker gemaakt voor de Universele Energie. Door het DNA opnieuw te verbinden zal het verouderingsproces, zoals wij dat nu kennen, stoppen. Het lichaam is zelfs nu met een enorme snelheid aan het veranderen.
Gebruik deze zekerheid om te kunnen onderscheiden of je contracten vervuld zijn. Blijf niet aan een contract ( levensles) hangen, dat al vervuld is. Als je eigen balans geregeld gecontroleerd wordt, zal dat de beste indicatie geven, wanneer iets losgelaten kan worden. Van je eigen contracten, is ’t belangrijkste contract, van het evenwicht, van het mannelijke en vrouwelijke ( Yin en Yang.)
Veranderen, gebeurt nú in de wereld op grote schaal. Door onze intentie om verder te evolueren, is het proces van verandering van ons lichaam op cellulair niveau, het zogenaamde DNA opgestart. Het emotionele lichaam en het fysieke lichaam zijn zo nauw met elkaar verweven dat de subtiele veranderingen van het DNA vaak een verhoogde staat creëren. Iedere keer als ons lichaam naar een hogere staat gaat, zullen onze zintuigen beter afgestemd raken.
De Aarde kent ook cycli, die veel overeenkomst vertonen met onze eigen biologische cyclus. De magnetische netwerken zijn, inclusief de oorspronkelijke instelling, tot dusver 3 keer bijgesteld. De 3de keer van bijstelling was gereed in december 2002. Deze bijstelling was noodzakelijk voor onze eigen verbinding met de planeet en de evolutie van de Aarde. 

Naarmate het magnetisme op de planeet dan weer afneemt, gaat de collectieve vibratie van de mensheid omhoog.
Vanwege onze evolutie is de cyclus onderbroken in de hoop dat wij ontwaken om in onze eigen kracht te gaan staan. Het is vele jaren geleden dat er een nieuwe instelling heeft plaatsgevonden. Wij mensen zijn diegenen die deze verlenging in gang hebben gezet. Wij hebben de keuzen omdat een aantal energiepoorten, waarvan het oorspronkelijk de bedoeling was dat ze niet eerder dan het jaar 2012 open zouden gaan, voor velenreeds eerder beschikbaar zijn gemaakt. De tijd is aangebroken. De drang om op je doel af te gaan valt niet te ontkennen. Dit is je kans om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en je eigen werkelijkheid te gaan creëren. Het is tijd om te besluiten wat je volgende stappen zullen zijn en je intenties te formuleren.
Ons DNA heeft 10 magnetische strengen die zijn losgekoppeld sedert vroege tijden die de “val uit de genade” genoemd worden. Door onze evolutie worden strengen nu weer met elkaar verbonden om de oorspronkelijke groepering van 12 strengen te herstellen. Het weer verbinden van de strengen zal uiteindelijke overgang naar het Lichtlichaam in gang zetten. 

Naarmate de magnetische velden in de 10 verborgen strengen actief worden, zal onze biologie minder afhankelijk worden van de magnetische velden van de Aarde. Dan zullen wij stoppen met het zoeken naar de ontbrekende schakels. De mens heeft het levensspel veranderd. Onze relatie ten opzichte van magnetisme zal blijven bestaan, maar wij zullen Nú die verbinding veel beter inwendig vasthouden. Dit verklaart waarom wij ons zo verzetten tegen het oppakken van onze eigen kracht. Wij mensen durven niet voor Co Creator (God) te spelen. Begrijp alsjeblieft dat wij ook van God afstammen en onze verantwoording is, om zelf ook dingen te gaan creëren.
Binnen de komende 10 jaar zal de gemiddelde levensduur op Aarde ver omhoog gaan. Het is altijd de grootste wens van mensen geweest om een lang leven te leiden. Maar het zal toch gebeuren dat mensen al na 100 jaar weggaan. Aangezien het verjongingsproces zelf, dat nodig is om het leven te verlengen, de nodige energie zal vergen, zullen sommigen gewoon de keuze maken om te vertrekken en terug te keren in Kristalkinderen.
De Kristalenergie die onze werkelijkheid nu binnenkomt, is een samensmelting van mannelijke en vrouwelijke energie. De aarde werd sedert een hele lange tijd gedomineerd door mannelijke energie. Wij zullen nu de positieve vrouwelijke energie naar de planeet zien terugkeren. Voor degenen die sterk vastzitten in mannelijke energie kan dit een bedreiging zijn omdat zij hun “”machtspositie”” kwijt raken. Het vrouwelijker maken van de Aarde is heel rustig maar ook sterk. Het vrouwelijker maken van de Aarde is op vele niveaus tegelijk aan de gang. De voorbereidingen zijn al reeds gemaakt zodat deze evenwichtige energie de Aarde kan binnenkomen. De Kristalenergie die nu vanaf de centrale Zon binnen filtert, brengt deze evenwichtige energie weer terug.
Uit het boek van Steve Rother & de Groep. Boek I “” Herinneren “” en boek 2 “” Welkom Thuis””.
Zie ook de website: www.lightworkers.com
Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.b. deze BRON www.spiritualwisdom.nl
 (Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)