Poort wachter keuzepunt: de collectieve tijdslijnen helpen. / Posted by M M | 22 Oktober 2017 / Sandra Walter –

Poort wachter keuzepunt: de collectieve tijdslijnen helpen.
Posted by M M | 22 Oktober 2017 / Sandra Walter –
Zegeningen, Geliefde Licht Stam   ~
Onze volgende versnelling en collectieve tijdslijn komt op 21-25 oktober aan. Poort houders openden gisteren voor de instroom (zeer sterk op Mount Shasta, gisteravond) en deze morgen  begon de zon actief te worden, precies op schema.
Zoals genoemd in het artikel van de vorige week, deze binnenkomende versterkingen raken veel hogere niveaus in de week van 21-25 oktober en van november. De vrouwelijke instroom zorgde voor geomagnetische stormen, die een sterke loslating opriepen van Goddelijke Vrouwelijke uitdrukking bevrijdde in het buitengebied ( de ik ook onthullingen en onthullings -dynamieken toegenomen). Merk hoe snel het magnetische veld stimulatie polariteit loslaat in het collectief. Dit plaatst ons in de tweede helft van oktober ’s verschuivingen; laten we actief deelnemen aan deze ontvouwing.

Wij, als de Hoge Vibe Stam, hebben geweldige vibrationele invloed in de collectieve keuze door onze geactiveerde Harten en hoogste bedoeling. Denk aan het kwantum effect om onze vibratie te verhogen; dat trekt vele anderen omhoog. De Hoogste trajecten worden verkregen door velen; de Voornaamste GeChristende  Tijdslijn heeft ons opgesloten in de ervaring van zuivere Aanwezigheid. Onze bedoeling zo velen met ons mee te nemen in deze nieuwe ervaring – NU – kan de Tweede tijdslijn laten omslaan. In het kort kunnen we de vertragende tactieken beëindigen door onze zuivere bedoeling van gegronde activiteit te gebruiken.
Het Helpen van Collectieve Tijdslijnen
Laten we deze Nieuwe Maan gebruiken (donderdag om 12:11 pm PT) en de Poort (oktober 21-25) om de programma’s te helpen in  het omverrijden en overschrijven  van de programma’s die gebruikt worden om de tijd-dynamieken te gebruiken om een onvermijdelijke val van oude stelsels  te vertragen en de volle beleving van Ascentie  te beleven voor alle betrokkenen. Dit is deel van het voltooien van onze Ascentie; het leren gebruiken van ons collectieve bewustzijn om wat we in het Nu willen scheppen.
Juist nu, deze week, deze Poort, zoveel mogelijk stappen nemen als mogelijk is (alsjeblieft, een zal helpen) om vooruit te gaan met je creatieve uitdrukking, nieuw dienst werk, alles dat je hebt uitgesteld(vertraagd). Een kleine verschuiving van ieder van ons duwt het omhulsel omhoog om door elke overblijvende blokkade door te breken naar de hoogste tijdslijnen en resultaten – in het NU.
Laten we het oude wachtende spel door onze collectieve actie beëindigen. Alleen een gegronde, stoffelijke actie in deze werkelijkheid om het getalm te overschrijven van dit programma, zal helpen. Wat het is voor je: een conversatie die je af-zet, een nieuwe schepping die je gewenst hebt, een daad om naar voren te gaan, een Eenheid Meditatie die je bedoeld hebt om mee aan deel te nemen, iets dat de wereldse werkelijkheid helpt te verschuiven. Dat hoeft niet iets groots te zijn (alhoewel dat gewaardeerd wordt), maar wel een voorwaartse stuwkracht in het Nu.
Veranderingen in de ZON
We gaan verder om dieper te gaan in dit hoog geladen gebied. IK BEN zeker dat jullie de verschillende kwaliteit van ZONlicht gemerkt hebben daar Solaris deze bewustzijns-verschuiving ontvangt. Poort bewaarders vragen of we gezamenlijk de flitsende activiteit kunnen oproepen, collectief, die we gezien hebben in onze visioenen in het Nu. Gebeurtenissen versnellen zich – zelfs met de manipulatie – voor de Secondary tijdslijnen. Onze collectieve wenk zal deze ontvouwing enorm helpen met nodige gebeurtenissen. Zekere dingen moeten gebeuren om de lagere ervaringen op te ruimen, en die kunnen versneld worden door gunstige actie.
Met de Bifurcation, vertakking, in progressie beginnen velen van ons de bedoelde bewustzijnsverschuivingen te ervaren die de Solar Flitsen activiteit op wereld schaal zal scheppen. Velen hebben de ZON ZIEN flitsen dit jaar, in een visioen of in de buitenste werkelijkheid, en deze activiteit opent onze Harten naar meer tastbare, consistente Nu Aanwezigheid. We krijgen de coderingen en werkelijkheids-verschuivende frequenties al. We verankeren dit, door belichaming in het MENSelijke hart collectief om het gemakkelijker te maken voor allen als het schitterende moment komt. In dit NU, bestaat de serie van flitsen al.
Wereld Eenheid Meditaties op ZONdag
Het is onze 18 maandelijkse verjaardag van deze wekelijkse activiteit! Laten we onze collectieve bekrachtigde ZIJNheid om de terugkeer te scheppen van vrede en het Christus bewustzijn, de tijdslijn in hoge snelheid en de instroom van Goddelijk Licht assisteren. Het energie veld tijdens deze meditaties is tastbaar, de healing en het activeren. Voeg je licht toe, elk hart is getuige. Kom bij ons op ZONdag om 8:11am, 11:11am en 5:11pmPT. Details kunnen HERE gevonden worden.

We houden van Jullie, We Zegenen Jullie, We danken Jullie voor je dienst en toewijding aan de MENSheid, Gaia en de Bron.
In Liefde, Licht en Dienst,
Sandra