NIETS OM ANGST VOOR TE HEBBEN “HET VERSCHUIVEN VAN ANGST NAAR LIEFDE “. / Oktober 20, 2017 /Jeff Street,/ Medewerker Waking Times

Niets om angst voor te hebben
het verschuiven van angst
naar liefde “.
Oktober 20, 2017
AngstAAngst rent buitensporig over onze wereld en verblindt velen voor de innerlijk leidende stem van hun ziel, en houdt ons af om een betere wereld te creëren. We kunnen allen onze angsten, door een paar hogere waarheden te omhelzen, transcenderen en ons groter wordende besef door een paar belangrijke punten laten toenemen.
een wereld van angst
Onze wereld wordt door angst gedomineerd. Angst voor terrorisme, angst om oud te worden, angst voor de dood, angst voor kanker, angst voor wat dan ook – benoem het maar. De voornaamste media bombarderen ons met slecht nieuws. De handelsbelangen spelen op onze vele onzekerheden en angsten om hun product te verkopen.
Onze angsten worden weerspiegeld in de oorlogen die we voeren. De oorlog over terreur, de oorlog tegen drugs, de oorlog tegen zeg maar wat. Onze angsten worden weerspiegeld  in de thema’s en archetypen van onze verzinsels – zombie apocalypse, buitenaardse invasie, eind van de wereld, het goede tegen het slechte, enz. Onze angsten weerspiegelen subtiele zaken en geen subtiele zaken in alle aspecten van ons leven en in de wereld die we scheppen.

Op persoonlijk niveau laten velen van ons de pijnlijke of moeilijke ervaringen van ons verleden ons denken los en domineren antwoorden in het heden. We leven om angst voor vroegere trauma’s opnieuw te beleven en worden bewaakte, defensief en reactief eerder dan open en aanwezig te blijven.
Misschien zijn onze diepste angsten niet om niet voldoende te hebben, of om niet genoeg te zijn. Om niet in staat te zijn stoffelijk voor onszelf te zorgen en nog goed, waardig genoeg te zijn, niet genoeg te verdienen. Angsten die geboren werden uit de illusie van beperking bemoedigen onze werkelijkheid. We zijn verloren  geraakt in dit rijk van afscheiding en dualiteit. We zijn de aanraking verloren van ons hogere zelf die geen beperking kent en geen afscheiding kent tussen de ene en het AL.
verblind door angst
Angst is geen slechte zaak, noodzakelijkerwijs. Angst  is een aspect van het ego en een bepaalde hoeveelheid ervan is nodig om ons te beschermen en veilig te houden als een stoffelijk wezen. Maar angst is in ons vergroot en gaat ver voorbij het instinct voor bescherming; en wordt een manier van leven, een constante ervaring en een innerlijke leidende-stem.
Angst was bedoeld om ons te bemoedigen en om ons bewust te zijn en besef te hebben, om een observator te zijn van gevaren om ons heen en toch bemoedigt angst velen om niet bewust te zijn en het niet beseffen van de innerlijke leidende stem van hun ziel en hoger zelf- hun goddelijke aanwezigheid.

Gemanipuleerd door angst
Er zijn degenen op onze wereld die angst gebruiken als een instrument om ons te verdelen, om ons af te houden van onze innerlijke waarheid en goddelijke aanwezigheid, en om ons te ‘ontkrachten’. Deze mensen hebben zich gerealiseerd dat angst een krachtig instrument is dat ze kunnen gebruiken om anderen te overheersen, hun zelf-dienende agenda’s te bereiken en zichzelf een valse zin van macht en zelf-belangrijkheid te geven. Daar ze omstandigheden en situaties kunnen scheppen die berekend zijn op angstvolle ervaringen in velen, kun je kiezen om bewust te zijn en het beseffen van je eigen emoties en reactie en om geen angst in je te hebben geactiveerd.
ANGST ONTKRACHT
Angst is een krachtige emotie die ons afhoudt van het focussen op wat belangrijk is. Het houdt ons gefocust op precies wat we niet willen in plaats van ons te focussen op wat we wel willen. Onze angst bemoeit zich met ons vermogen om de best mogelijke resultaten voor ons leven en de wereld te scheppen. Onze angst houdt ons gevangen in een beperkte serie van mogelijkheden.
Als we ontwaken voor de waarheid van ons hogere zelf en de bredere werkelijkheid, realiseren we ons dat onze gedachten creatief zijn en dat, waar we ons op richten, we ook aantrekken. De creatieve kracht van gedachte wordt grotendeels bepaald door zijn lengte, zijn consistentie en emotionele intensiteit. Angst is een zeer sterke emotie en als je dit amok laat maken in je hoofd zal dat jou een krachtige manifestatie maker maken van wat je NIET WILT. Dit is waarom mensen die Meester zijn over hun denken nooit wonen in hun angsten. En dit is waarom zij die zichzelf willen bekrachtigen door het overheersen van anderen altijd proberen om onze angst te bemoedigen.
Transcenderen van onze angst
Een grote verschuiving in bewustzijn; verschuivend van de angstcentrische antwoorden van het denken en het ego naar de medelevende centrale antwoorden van het hart; verschuivend van angst en oordeel naar vergeving en liefde. Maar nog steeds zitten velen gevangen in hun persoonlijke drama’s en ook die van het collectieve aardse drama. Oorlogen en terrorisme overal, honger en armoede, rampen van allerlei soort… Er schijnt veel te zijn om je bezorgd over te maken.
ER IS NIETS TE VREZEN
Als men ontwaakt voor de grotere werkelijkheid en het Hoger zelf, wordt men minder en minder verbonden aan het drama van de wereld. Men begint het te zien voor wat het is; een grote illusie; een spel dat we met een bedoeling spelen.
Het volledig omhelzen van een paar waarheden over die grotere werkelijkheid kan je een diep verschil geven op het leven haar problemen en je van de tirannie bevrijden van je angsten.
DE ECHTE JIJ LEEFT VOOR ALTIJD
Het bestaan eindigt niet als je lichaam sterft omdat de echte jij je lichaam niet is. De echte jij is een eeuwig niet-fysiek wezen (je ziel) – een draad van universele/bron bewustzijn (God). De echte jij is verbonden aan je stoffelijke lichaam als een voertuig voor stoffelijke ervaring. Als je lichaam sterft gaat je bewustzijn VOOR ALTIJD door.
In de laatste paar momenten voor de stoffelijke dood, en als je sterft, dan ervaar je jezelf als een bewustzijn, vrij van de vorm. Plotseling is er geen angst meer, alleen vrede en een weten dat “alles in orde is”. En dat de dood alleen een vorm is die oplost. Dood wordt dan herkend als het ultieme denkbeeldige – illusoire, omdat jij je met de vorm die je had identificeerde als jezelf.

— ECKHART TOLLE,   DE STILTE SPREEKT
DE ECHTE JIJ HEEFT GEEN STOFFELIJKE BEHOEFTEN
Je ziel is een niet-stoffelijk wezen – zuivere energie, zuiver besef. Het heeft geen voedsel nodig, het heeft geen beschutting nodig en het heeft geen baan of geld nodig. Zijn/haar bestaan hangt niet af van enige van deze dingen.
DE ECHTE JIJ KAN NIET WORDEN BESCHADIGD
Jij bent een draad van universeel bewustzijn en bewustzijn kan niet door iets worden beschadigd.  Je lichaam kan worden beschadigd maar het bewustzijn dat jouw lichaam ‘aan’drijft  kan niet worden beschadigd. Het doet er niet  toe wat er gebeurt, de echte jij is totaal onbeschadigd. Daar elke ervaring een indruk achterlaat op je besef en je ziel, kan niets ooit voor altijd je ziel beschadigen, je ware aard is als een niet-fysiek wezen, als zuiver besef.
VAN DE ECHTE JIJ WORDT GEHOUDEN, TOTAAL EN ONVOORWAARDELIJK
Je ziel bestaat in hogere gebieden van bestaan die gevuld zijn met liefde en zegening. Liefde en ondersteuning worden gegeven en onvoorwaardelijk ontvangen. Van de echte jij wordt ALTIJD gehouden.
de echte jou koos ervoor om in het aarde- spel te incarneren
Je ziel koos om deel te nemen aan het Aarde-spel en in de school van het leven. Je schreef zelf je leven en zijn grote thema’s. Je wist dat het moeilijk zou zijn, maar je was opgewonden om dat te spelen omdat je wist dat formatieve groei alleen komt door echte uitdagingen. Je was niet bezorgd met de schijnbare angst en enige uitdagingen omdat je begreep dat het alleen maar een spel was en de echte jou kan nooit worden beschadigd.
Veranderen van angst naar liefde
Stel je een antwoord voor op alles in je werkelijkheid en je wereld, of dit nu een grote ramp is of een pijnlijke ervaring, met compassie voor jezelf en IEDEREEN die is betrokken. Stel je voor dat elke ervaring in je verleden, die je aanmoedigde om in angst te antwoorden, was veranderd en verwijderd, in plaats van dat het door een antwoord van compassie was vervangen. Wat zou je dan zijn? Welk perspectief zou je hebben over de wereld en zou angst zelfs bestaan of door je worden erkend? Met een geschiedenis van compassievolle antwoorden, hoe zou je reageren op of voelen over gebieden van je huidige werkelijkheid die reacties van angst zouden veroorzaken? Misschien zouden huidige situaties door jou nog niet eens gemanifesteerd zijn. Herinner je  die weerstand, frustratie, ongerustheid, stress en bezorgdheid die ook aspecten van angst zijn.

Er zijn veel vreselijke omstandigheden waarin het juist schijnt te zijn om te reageren met angst, boosheid en verontwaardiging. Maar stel je voor hoe helend het zou zijn om hier in de plaats te reageren met compassie. Dat zou de liefde en het licht van de goddelijke bron door je heen laten stromen; dat zou je openen voor de goddelijke leiding en tussenbeide komen.
Het beoefenen van compassie verlicht elke situatie met licht, liefde en vrede voor jezelf en de hele mensheid. Stel je voor dat elke mens ervoor koos om te reageren met compassie – angst zou verdwijnen en vriendelijkheid zou in zijn plaats opbloeien. Vanuit vriendelijkheid wordt Liefde   geboren, de onvoorwaardelijke liefde van de goddelijke bron die wijd en zijd kan worden gedeeld omdat de toevoer onbeperkt is. Als de liefde van de goddelijke bron aanwezig is, is alles mogelijk en in staat om zich te manifesteren met gemak en volmaaktheid.
Het verschuiven van je reactie van angst naar compassie heeft eenvoudig nodig dat je je realiseert en een paar punten observeert:
Jouw angst is illusoir
Hoe minder je hier op Aarde bent – jouw egoïstisch zelf – misschien dat angst wordt toegestaan om zijn gedachten te beheersen en ze te manifesteren in jouw werkelijkheid, maar de waarheid is dat je ziel en hoger zelf geen angst kennen. Als je volledig deze waarheid omhelst, wordt het veel gemakkelijker om, waar je ook angst voor hebt, los te laten. Door ervoor te kiezen dat elke angst die in je op komt kan worden losgelaten en worden verwijderd.
Dit kan wat herhaald worden omdat er ook vastgehouden angsten zijn, maar met een constante focus om het los te laten zul je een vrijheid in je voelen geboren worden, en als je dit proeft zal het gemakkelijker worden en gemakkelijker om je angsten Los te laten. Via de wens om je angst te transcenderen moedig je jezelf aan om je angst te bekijken, vrij van oordeel en gehechtheid.

Het observeren en het bewust beseffen van je angst is het meest krachtige instrument om de gewoonte van angst los te laten want alleen door besef is verandering mogelijk. Met hechting door angst, zul je in staat zijn te denken en te voelen met grotere helderheid, en dat met grotere kracht te manifesteren.
VERGEVING
Als jij je ervan bewust bent dat je hebt gereageerd met angst, wees vergevingsgezind voor jezelf, weet dat angst een geconditioneerde gewoonte is; Het kost tijd en toewijding om deze conditionering te verschuiven. Met bewustzijn kun je jouw automatische angstreacties overwinnen. Reageer met vergeving als je een angstreactie begint te voelen, wat fungeert als een opening die je toestaat om de hogere energieën, denkprocessen en emoties van compassie uit te drukken. Met vergeving stimuleer je jouw onthechting van angst en kies je bewust voor een liefdevolle realiteit voor jezelf, ongeacht wat er gebeurt en met welke uitdagingen je geconfronteerd wordt. Oefen vergeving regelmatig en je zult een mooie vorm van vergeving opmerken.
COMPASSIE
Er zijn vele omstandigheden die op jullie wereld nu plaatsvinden die terreur, pijn en lijden veroorzaken voor degenen die erbij zijn betrokken maar ook voor degenen die er getuigen van zijn. Veel van die situaties manifesteren zich want er zijn sterke ego’s bij betrokken en gebrek aan compassie van de individuen en zij die niet in staat zijn om de liefde te voelen en de leiding van hun hogere zelf (de goddelijke aanwezigheid). Dit veroorzaakt bij hen om pijn aan anderen te bezorgen.
Als we deze vreselijke omstandigheden met een breder perspectief zien, erkennen we dat deze omstandigheden werken als een katalysator voor positieve verschuivingen in veel mensen. Als pijn en lijden worden gezien door degenen rondom de wereld, wordt er in veel mensen compassie geactiveerd. Deze activatie van compassie opent het individu voor de toestroom van helende energie uit hun ziel en het Universum, laten de energetische frequentie omhoog gaan van onze wereld en de hele mensheid. Deze verhoogde energie triggert dan velen meer om voor de waarheid te ontwaken van de bredere werkelijkheid en hun hogere zelf.
Hoe meer je regelmatig met vergeving en compassie antwoordt op situaties, hoe meer je intens de vredige energie zult voelen die dit produceert binnenin je, en in anderen, en hoe meer je je compassie wilt delen met jezelf en anderen, en het nieuwe patroon wil laten geboren worden in je gedachten, en emoties en de werkelijkheid die je manifesteert.
Als je wilt helpen om een wereld energie te geven en een wereld wilt laten manifesteren gevuld met compassie, herhaal dan de onderstaande affirmatie regelmatig.
“Met de ondersteuning van Moeder Aarde en de Schepper laat ik nu uit mijn ziel heilige golven uitstralen van licht die medeleven dragen om het medeleven te bekrachtigen in elke mens op Aarde. De Aarde is een ruimte van medeleven en eeuwige liefde; dit is onze collectieve ervaring”.
Je hart nodigt je uit om liefdevol te zijn op elk moment; het is door compassie en je bewuste besef van angst dat je anderen kunt bemoedigen om de intense liefde van de Schepper te ervaren, en kunt bijdragen aan de manifestatie van een nieuwe werkelijkheid – een werkelijkheid die gekarakteriseerd wordt door samenwerking, harmonie, vrede en welzijn VOOR IEDEREEN.
Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl
                                                           ——————————————–