MINDFULNESS / tekst: Henny Bos / We accepteren de illusie en wijzen de werkelijkheid af / november 2019 /Spiegelbeeld

MINDFULNESS
tekst: Henny Bos – www.hennybos.com
november 2019 /Spiegelbeeld
We accepteren de illusie en wijzen de werkelijkheid af
We wijzen af wat we zouden moeten accepteren en we accepteren wat we zouden moeten afwijzen.
Schopenhauer zei ook al zoiets, namelijk dat de wijzen eeuw na eeuw altijd hetzelfde hebben gezegd en de mensen eeuw na eeuw altijd exact het tegengestelde hebben gedaan! Het is tragikomisch…
Wat wijzen we dan meestal af? Ik denk en voel dat dat de wijsheid in onszelf is. En ook de liefde die we zijn, en die de kern van ons wezen is. De wijzen hebben dat altijd gespiegeld. Sai Baba zei dat zijn volgelingen en hij gelijkwaardig en goddelijk zijn, met dit verschil dat zij zich daar niet bewust van zijn en het afwijzen en hij zich er volledig van bewust was, het omarmde en accepteerde. We zijn in essentie liefde, maar wijzen dat af. We noemen dat gezweef en accepteren de angst in ons leven. Ook de onwetendheid accepteren we, terwijl we onszelf wijsmaken dat we het wel weten. We accepteren de illusie en wijzen de werkelijkheid af.

Er is ooit een cartoon gemaakt met een loket vol vleiende leugens en een loket met confronterende waarheid. Iedereen staat voor het loket met vleiende leugens. Een vriend zei me eens: “Je kunt alles tegen me zeggen, maar met gevlei kom je het verst.” Nietzsche doorzag dit ook en zei: “Hoeveel waarheid kan een mens verdragen? Aan hoeveel waarheid waagt hij zich?”
Leer de spiegel te zien

Ik ben coach op twee bellijnen en heb in een klein jaar ruim duizend mensen gecoacht. Ik heb dus een aardig beeld van wat er zoal speelt. De meeste mensen hebben niet in de
gaten dat hun omgeving de spiegel van henzelf is. Als hetgeen ze zien niet bevalt, geven ze de spiegel – vaak in de vorm van de partner of vriend – de schuld. Ze overladen hem of haar met gevit, geklaag, gezeur, gezeik, verwijten, beschuldigen, beledigingen, enzovoort. De intentie is goed om de ander te corrigeren, maar het werkt meestal contraproductief. Het gevolg is oorlog en afscheiding in plaats van verbinding! Corrigeer een ego en hij zal je haten, corrigeer een ontwaakte (slechts 2% van de bevolking) en hij zal je danken en het waarderen. De meeste mensen wijzen correctie dus af, terwijl ze er juist goed aan zouden doen om het te accepteren.
Corrigeer een ego en hij
zal je haten, corrigeer een
ontwaakte en hij zal j e
danken en waarderen
Ik vertel de bellers dat ze zich mogen laten spiegelen door Indianen die zeiden dat je vooral op het positieve en goede in de ander moet letten. Mijns inziens is dit een verstandig en liefdevol advies. Alles wat je aandacht geeft, spiegelt terug naar je en groeit en neemt toe. En dat moet wel ten koste gaan van het slechte en kwade! Dus niet tegen het donker vechten, maar het licht aan doen!
Voor het boek “Het drama van gespiegeld worden” van Henny Bos, zie de rubriek De bovenste plank, pagina 34 onderaan.