HET VERSCHIL TUSSEN HET NEWTONIAANSE PARADIGMA EN HET KWANTUMPARADIGMA / Door: Cendrine

HET VERSCHIL TUSSEN HET NEWTONIAANSE PARADIGMA EN HET KWANTUMPARADIGMA

Door: Cendrine – 31 Mei 2022

Het verschil tussen het Newtoniaans Paradigma en het Quantum Paradigma is zeer relevant voor wat er op dit moment in het collectief gebeurt. Het Newtoniaans Paradigma wordt ontmanteld ten gunste van het Kwantum Paradigma, terwijl wij ascenderen van 3D naar 5D.

In deze transmissie zullen wij leren:

Het verschil tussen het Newtoniaanse Paradigma & het Kwantum Paradigma

De twee principes van het oude Newtoniaanse Paradigma

De vier principes van het nieuwe Kwantumparadigma

Het kwantumparadigma & het digitale tijdperk

Revolutionaire verschijnselen die in de kwantumfysica ontdekt zijn

HET NEWTONIAANSE PARADIGMA

Het Newtoniaanse paradigma heeft de laatste 300 jaar de wetenschap gedomineerd! In dit paradigma kan alles geïsoleerd en teruggebracht worden tot zijn afzonderlijke delen. Deze afzonderlijke delen functioneren op een lineaire, logische manier. Dit is het isoleren van het atoom en zeggen dat het “op deze manier” werkt.

Het Newtoniaans paradigma denkt aan de wereld in vergelijkingen waarbij A+B = C moet.

Het Newtoniaans paradigma bestaat uit vier hoofdbeginselen, waaronder:

Determinisme

Separatisme

Reductionisme

Materialisme

Het is voor de wereld prachtig geweest om dit paradigma te ervaren. Wij hebben zoveel geleerd en geëvolueerd met behulp van deze beginselen. Einstein was een Newtoniaans wetenschapper (zoals de meeste wetenschappers van de laatste 3 eeuwen).

Dankzij dit paradigma hebben wij microscopen en telescopen kunnen ontwikkelen. Wij hebben een geavanceerd begrip ontwikkeld van de microkosmos, ons lichaam, de organen cellen, atomen, enzovoort. Wij hebben ook een veel verder gevorderd begrip ontwikkeld van de astronomie, de kosmologie en het heelal.

Maar wanneer Newtoniaanse wetenschappers dingen tegenkwamen die niet in dit paradigma pasten, diskwalificeerden zij hun bevindingen als “woo-woo-whack”,    

(onzin) in plaats van een open geest te behouden. Wanneer bevindingen niet in het separatisme, determinisme en logisch denken pasten, werden ze genegeerd.

Het Newtoniaanse paradigma en de logica

Dit paradigma is de basis voor de logica waarop de wetenschap zich baseert. Ook de media en de marketingindustrie baseren zich op deze beginselen. Alles in de maatschappij dat ons een bepaalde formule wil doen geloven, “als u dit doet, zult u dat ontvangen”, werkt in het Newtoniaans paradigma en gebruikt logica.

Door middel van logische formules kunnen zij de mensen alles laten geloven! Een voorbeeld van dit soort denken is:

Alles wat rond is, is een kaas.

De maan is rond. Daarom is de maan een kaas.

Dit klinkt supergek, maar echt, er is heel veel dat op dit soort denken gebaseerd is. Dit is reductionistisch.

HET KWANTUMPARADIGMA

Het Newtoniaanse paradigma heeft zijn hoogtepunt bereikt en wij zijn nu in het kwantumparadigma terechtgekomen. In veel oude beschavingen in vorige gouden tijden, zoals Egypte, was het Quantum Paradigma dominant. Dit komt omdat het kwantum het leven zelf is. Het licht, God, de Bron, het universum, is het kwantum en het is allesomvattend van alles. Dit is de enige kracht die geen bescherming nodig heeft! Het is eenvoudigweg.

Het is het netwerk van de relatie tussen alle dingen. Dat is het licht, dat is het kwantum. Wij hebben altijd in een kwantumparadigma geleefd, alleen waren onze ogen gericht op piepkleine formules die gebaseerd waren op de beginselen van het Newtoniaanse paradigma.

Dat was nodig om ons los te maken uit de donkere eeuwen, toen de wetenschap revolutionair werd. Het Newtoniaans Paradigma bevat slechts piepkleine sleutels binnen het grotere algoritme van het leven zelf, dus het kon er nooit altijd blijven.

De principes van het kwantumparadigma

Het kwantumparadigma heeft vier principes, die hieronder opgesomd worden. Vanuit dit begrip, dat wij uit de kwantumfysica krijgen, zullen wij meer over onszelf gaan begrijpen. Wij zullen ook de interacties met de wereld als geheel begrijpen en hoe onze beslissingen alles beïnvloeden.

Aanvullend

Contextueel

Bewust

Verbonden

Het kwantumparadigma en het digitale tijdperk

Dat u dit bericht online leest of een YouTube-video bekijkt, is het bewijs dat wij al in het Kwantumparadigma leven. Informatie die via het internet de wereld rondreist is kwantum. Het internet is gebaseerd op kwantumprincipes, want informatie reist ogenblikkelijk van de ene plaats naar de andere door tijd en ruimte.

Ik hoef niet in uw zitkamer te zijn om u informatie van mij te laten ontvangen, dus dit is geen A+B=C logica. Dit is kwantumdynamica!

In het Newtoniaanse paradigma is er niets dan materie. Er is niets meer over na onze dood, dus het negeert een groot deel van het leven. Het negeert de hele geest, de emoties en het bewustzijn zelf.

Het universum is deelnemend

Dit betekent dat onze keuzes, onze gedachten en onze woorden allemaal invloed hebben op ons leven. Alles doet ertoe. Dit brengt de macht weer in onze handen! Dit is het digitale tijdperk.

Het Watermantijdperk, dat wij onlangs zijn binnengegaan, is de reden waarom wij het digitale tijdperk zijn binnengegaan. In het Watermantijdperk draait alles om informatie. Aquarius-energie gaat over informatie, versnelde evolutie en ontwaken.

De dynamiek die ons geboden wordt is dus het digitale tijdperk! Wetenschap en technologie zijn helemaal verweven met ons ontwaken, en dat is zo interessant. Wanneer wij co-creëren met sterrenrassen, zien wij dat zij over zeer geavanceerde technologie beschikken!

Zij hebben geleerd om de geavanceerde technologie ten goede te gebruiken. Er zitten elementen van gevaar en negativiteit in ons technologisch tijdperk, die niet van het hoogste zijn. Maar wij kunnen ervoor kiezen om het als een geschenk te zien! Wij leren nog steeds technologie te gebruiken om leven te scheppen en te ondersteunen.

PRINCIPE 1: COMPLEMENTAIR

Dit is gebaseerd op het principe van onzekerheid. Wetenschappers hebben geconstateerd dat het onmogelijk is om twee waarneembare grootheden die als complementaire paren met elkaar verbonden zijn, nauwkeurig te meten. Wat betekent dat?

Wetenschappers hebben aangetoond dat het onmogelijk is om een voorwerp dat beweegt precies te meten. Wanneer iets beweegt weten wij niet precies hoeveel energie het heeft. Wanneer wij aan het verleden en de toekomst denken, is het onmogelijk te weten hoeveel energie wij verbruiken. Een deel van de energie gaat naar het verleden en een deel naar de toekomst. Daarom wordt de kracht van het huidige moment zo gedeeld.

Alleen wanneer wij volledig in het huidige moment verblijven, hebben wij toegang tot onze volledige energie! Wij kunnen ons alleen maar voorstellen wat daar verblijft wanneer wij volledig toegang hebben tot onze energie. Wij hebben een enorm elektromagnetisch veld en wij kunnen het voelen wanneer wij in meditatie zijn of in onze stroomstaat. Wanneer wij het kunnen voelen, kunnen wij onze trillingen en onze frequentie nog meer verhogen.

Dit principe helpt ons inzien hoe belangrijk het is om in het NU-moment aanwezig te zijn. Denken aan het verleden en de toekomst put onze energie uit. Het verleden is voorbij en de toekomst is er nog niet. Maar wij zijn nu hier, dus is het alleen het nu dat telt. Als wij nu onze volledige energie kunnen benutten, zal die energie weerkaatst worden en onze uiterlijke werkelijkheid creëren.

PRINCIPE 2: CONTEXTUEEL

Het universum is contextueel. Dat wil zeggen dat het kwantumgedrag afhangt van de omstandigheden die voor het experiment gegeven zijn.

Baanbrekende ontdekkingen in de kwantumfysica bewijzen dit

Wetenschappers hebben waargenomen dat licht zowel een golf als een deeltje is. Of het een golf of een deeltje is, hangt af van de manier waarop het experiment is opgezet. Als het experiment zo is opgezet dat het licht als een golf wordt waargenomen, zal men licht als een golf waarnemen. Als het experiment zo is opgezet dat het licht als een deeltje wordt waargenomen, dan zal het licht als een deeltje worden waargenomen. Dit is zeer verbijsterend.

Als wij kunnen nadenken over de implicaties daarvan voor ons leven en voor de manier waarop wij onze werkelijkheid waarnemen en creëren, dan is dat behoorlijk wild!

Wij geven betekenis wanneer wij iets waarnemen. Wat wij waarnemen hangt af van de veronderstelling die wij maken en de context van de waarneming. Alles huist in het kwantum.

Alles zit in ons.

Wanneer wij iets waarnemen, bijvoorbeeld een gedachte in meditatie, dan trekken wij die uit het kwantum.

Wij nemen die gedachte dan waar vanuit de context van ons experiment, dat zijn onze overtuigingen, angsten, conditioneringen enz.

Observeer de context van alles wat in ons bewustzijn komt. Neem waar wat er gaande is.

PRINCIPE 3: BEWUST

Dit betekent dat het universum bewust is. De kwantumwereld is niet-lokaal. Einstein hield niet van deze theorie! De theorie van de kwantumverstrengeling toont ons dat het heelal bewustzijn is.

Quantumverstrengelingsexperiment 1

Kwantumverstrengeling werd waargenomen door middel van een experiment waarbij twee mensen, die aan hersenscan-apparatuur vastzaten, van elkaar gescheiden werden door een muur. Zij stelden vast dat wanneer er een licht in de ogen van de ene persoon werd geschenen, dit een reactie in diens hersenen teweegbracht. Zij stelden vast dat bij de tweede persoon achter de muur hetzelfde gebied van de hersenen oplichtte, zonder dat hij een zaklamp in zijn ogen had.

Kwantumverstrengelingsexperiment 2

Het is bewezen dat een deeltje dat in verbinding is geweest met een ander deeltje, en dat zich nu aan het andere eind van de planeet bevindt, op dezelfde manier zal reageren, ook al zijn ze niet meer met elkaar verbonden. Dit is nogal gek, nietwaar?

Newtoniaanse wetenschappers waren niet geïnteresseerd om dit verschijnsel verder te bestuderen, in plaats daarvan deden zij het af als woo-woo en slecht.

Wat wij doen beïnvloedt anderen

Het bewijs van het bestaan van kwantumverstrengeling betekent dat wij ons kunnen ontspannen in de wetenschap dat, door dit principe, al het werk dat wij aan onszelf doen, een rimpeleffect heeft op alle mensen met wie wij ooit in contact gekomen zijn.

Wij kunnen dit zelfs nog verder doortrekken! Als alle deeltjes in de wereld die bestaan, ooit deel uitmaakten van een grote bal vóór de oerknal in ons heelal, dan betekent dat dat wij ALLES in ons hele heelal kunnen beïnvloeden. Hoe verbazingwekkend is dat?

PRINCIPE 4: VERBONDEN

Dit principe is verweven met het vorige, dat wij al kunnen zien met de kwantumverstrengeling.

Door het Quantumparadigma weten wij dat het heelal verbonden is. Wij zijn verbonden! Wij zijn verbonden met elk deeltje dat wij ooit zijn tegengekomen. Dat zijn andere mensen, maar ook energie, dat is de aarde en de ruimte. Voorbij energie en materie is informatie intrinsiek aan het heelal.

Het verbindingsprincipe toont ons dat de krachtigste sleutel tot een beter begrip van het heelal informatie is! Het is geen energie, materie of licht, het is informatie.

De informatie die ik verkies aan mijn cellen te geven, gaat helemaal tot in mijn atomen.

Ons DNA bestaat uit atomen. Ons DNA gaat dus open en beïnvloedt elk aspect van ons leven, en zelfs onze toekomstige en vorige levens. De informatie die ik aan mijn cellen geef, zal ook invloed hebben op ieder mens die in mijn energieveld is gekomen en op het energieveld van het universum zelf. De energie die ik mezelf geef via mijn gedachten en mijn woorden doet er wel degelijk toe.

Wat er op dit moment in de mensheid gebeurt, is de ontmanteling van het Newtoniaanse paradigma. Wij verschuiven naar een groter begrip van het Kwantumparadigma dat altijd al voor ons beschikbaar was.

Cendrine

Vertaling: Reinier