HET TRANSMUTEREN VAN DE ENERGIE VAN ALLE NEGATIVITEIT UIT HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN…… / Door Sandy Stevenson

HET TRANSMUTEREN VAN DE ENERGIE VAN ALLE NEGATIVITEIT UIT HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN VAN DE MENSHEID EN HET VERHOGEN VAN DE LICHTFREQUENTIE VOOR DE ASCENSIE VAN DE AARDE

Door: Sandy Stevenson – 24 November 2021

Allereerst denk ik dat we moeten accepteren dat op Aarde zijn gedurende deze periode nooit een wandeling in het park zou worden. Als we denken dat het allemaal makkelijk moet zijn, dan beginnen we te klagen als het niet zo is! Maar als we verwachten dat het super zwaar zal zijn, dan hé, dan gaan we er met gemak doorheen! Als we er logisch naar kijken, als het gemakkelijk zou zijn, dan zou er geen enorm team van geëvolueerde wezens nodig zijn geweest om te incarneren en de Aarde door deze verschuiving in de evolutie te helpen.

Gewoon om de huidige scène te herhalen, zodat we niet vergeten waarom dit ALLES gebeurt.

We zijn alle dichte energie op Aarde aan het opruimen die nog steeds aanwezig zijn in ons eigen energieveld en in het energieveld van het collectieve bewustzijn van de mensheid. Makkelijk, hè! Het wordt vaak aangeduid als ‘het opruimen van de schaduw’. Dat betekent het opruimen van onbewuste delen van onze en ’s werelds lagere emotionele en mentale velden van negatieve energie die pijn, trauma, verdriet, verlies, angst, uitputting, overweldiging, gebrek aan vertrouwen, verwarring en de hele geschiedenis van de menselijke negatieve geheugenervaring bevatten.

Wij helpen op dit moment een planeet om te ascenderen en bieden tegelijkertijd een kans aan alle mensen van het menselijk ras om ook te ascenderen naar hogere niveaus van licht waar de ziel in staat zal zijn om harmonieuze en lichtere ervaringen van leren en groei te ervaren (veel lichter dan in 3D). Terwijl dit alles plaatsvindt, verhoogt het ons bewustzijn, spirituele vermogens, gewaarzijn, begrip, onthechting, meesterschap, compassie, stabiliteit, gecentreerdheid, wijsheid, empathie, integriteit, kennis, liefde, zorgzaamheid en verbreedt het ons vermogen om grotere universele concepten en het bestaan van andere rassen te accepteren. Het geeft ons ook vele bestaande spirituele vermogens terug, zoals telepathie en het in een oogwenk van gedachten kunnen veranderen, iets wat we op dit moment zien gebeuren, een gave die hogere niveaus van waarheid toestaat ons bewustzijn binnen te treden.

Elk individu op Aarde kiest nu of het al dan niet gepast voelt om op dit moment vooruit te gaan in hun eigen evolutie. Als de ziel zich klaar voelt om naar een hoger evolutieniveau te gaan, zal zij ervoor kiezen om te ontwaken. Die actie begint een proces van zelfbekrachtiging (vaak begonnen door voor onszelf op te komen) als mensen zich meer afstemmen op de Goddelijke Orde en een hogere frequentie van licht. Als een ziel er de voorkeur aan geeft om meer tijd door te brengen in 3D fysieke incarnaties om meer begrip te krijgen van de vele beschikbare ervaringen, zullen zij ervoor kiezen om de Aarde te verlaten en verder te leven op een andere planeet die dat leren biedt.

Wij krijgen elk moment andere omstandigheden die ons keuzemogelijkheden bieden. We kunnen bijvoorbeeld TV kijken en accepteren wat er gezegd wordt of we kunnen het uitzetten. We kunnen kiezen om angstig te zijn of om in onze eigen kracht te stappen. We kunnen het idee accepteren dat we gevaccineerd moeten worden omdat de mainstream ‘autoriteiten’ ons dat vertellen, of we kunnen ons eigen onderzoek doen en binnen vijf minuten grote tegenstrijdigheden zien in wat ons wordt verteld.

Een echte pandemie is zeer zichtbaar. Mensen vallen op straat en niemand hoeft te worden verteld dat er een pandemie is of moet worden getest als ze geen symptomen hebben. Een goede vraag is: “Als je geen tv keek of de kranten las, zou je dan denken dat er een pandemie was?”

Er worden de mensheid vele mogelijkheden geboden om te kiezen voor het verhogen van hun eigen licht (trillingsfrequentie). De twee belangrijkste zijn het afnemen van de mensenrechten en de verplichte vaccinatie. Deze twee zijn waarschijnlijk de grootste test om te zien of mensen bezwijken of opkomen voor hun rechten. Bij beide moeten we ons ervan bewust zijn dat we niet te veel gepolariseerd raken door onze aandacht alleen op deze gebieden te richten. Dat kan ons vermogen beperken om veel andere dingen te zien die om ons heen gebeuren en ons bewustzijn helpen verruimen.

Mensen over de hele wereld worden gedwongen om een keuze te maken. De omstandigheden van iemands leven kunnen betekenen dat sommige mensen een grotere test ervaren van hun vermogen om hun eigen buikgevoel te volgen en wat goed voelt, dan anderen. Velen wordt gevraagd te kiezen tussen de vaccinatie of het verlies van hun baan. Dit kan voor velen een grote test zijn, vooral in het overwinnen van angst en het vertrouwen in hun eigen kunnen. In gevallen waarin we niet gevaccineerd willen worden, maar het toch gaan doen om onze baan niet te verliezen (een illegaal mandaat) laat ons zien dat we ergens een geloofspatroon hebben, zoals ‘we zouden ons gezin niet kunnen voeden/ de hypotheek niet kunnen betalen, enz. Het is alleen door onze angst en ons beperkte vertrouwen in onszelf, en het ontkennen van ons eigen weten en gevoel van juistheid (en natuurlijk geen vertrouwen hebben in het goddelijke proces) dat we ALLES doen wat we voelden dat verkeerd was in het leven.

Toen ik in het Verenigd Koninkrijk woonde, kwam het land in een zware recessie terecht en werden overal mensen ontslagen. Ik zag de chaos die daarop volgde: verdriet, zorgen, ontreddering, woede, apathie, depressie en grote bezorgdheid over hoe ze zouden overleven, rekeningen betalen, huren, eten, enz. Allemaal volkomen begrijpelijke reacties. Afgezien van het feit dat deze situatie een grote spiegel was die mensen de sterke negatieve emoties liet zien die ze moesten loslaten en die een trauma konden veroorzaken en hen in wanhoop konden storten, had het nog een ander zeer positief resultaat.

Ik was in de positie om later met vele honderden mensen te praten en hoorde zulke mooie verhalen van mensen die ontslagen waren over hoe ze, nadat ze erin geslaagd waren hun trauma te verwerken, achterover gingen leunen en eens goed gingen kijken wat ze konden doen om hun eigen situatie te verbeteren. De oplossingen liepen sterk uiteen. Sommige mensen keken naar dingen waarvan ze wisten hoe ze die moesten doen en begonnen diensten aan te bieden. Velen keken naar hobby’s waar ze van hielden en begonnen die te maken en te verkopen. Kleermakers begonnen te naaien. Tuiniers verzorgden tuinen en maaiden gazons. Klusjesmannen hielpen mensen met kleine klusjes.

Creatieve mensen die tijd hadden om na te denken, begonnen voorwerpen, kleding en juwelen te ontwerpen en dingen te maken van hout en drijfhout dat ze gratis vonden. Een Franse dame die bij mij in de buurt woonde, verzamelde paddenstoelen en bood schalen aan plaatselijke restaurants aan (je moet wel weten welke veilig zijn). Velen leerden nieuwe vaardigheden. Anderen hebben hun eigen bedrijfje opgezet, variërend van het onderwijzen van een ambacht tot het verbouwen van biologische groenten, het oppassen op kinderen thuis en het aannemen van type-, administratie- en strijkwerk. Muzikanten begonnen nieuwe muziek te maken, te zingen, cd’s te maken en te zingen of speelden in bands in plaatselijke pubs en zalen. De meesten hielden van de ondernemingen die zij aanvankelijk waren begonnen en van de sociale interactie die het met zich meebracht.

Anderen, die snel in een nieuw gebied sprongen om de rekeningen te betalen, en zich niet afstemden op de juistheid ervan, realiseerden zich al snel dat ze van de ene put in de andere waren beland. Zij heroverwogen dat en gingen verder met dingen te doen waarvan zij hielden. De verscheidenheid en vindingrijkheid was verbazingwekkend. De verhalen waren ongelooflijk om aan te horen en gaven me zoveel vertrouwen in de mensheid en hoe sterk we werkelijk zijn en ons vermogen om uit een crisis te komen.

Een soortgelijke situatie deed zich voor tijdens de recente lockdowns die we hadden en waarbij mensen te horen kregen dat ze thuis moesten werken.  Het gaf veel mensen de vrije tijd om zich te realiseren dat ze in een ratrace hadden gezeten en aan het eind van de dag geen tijd meer hadden om afstand te nemen en hun leven te overzien. Zij ontdekten dat zij van thuiswerken en de vrijheid die het bood genoten en aarzelden om zich weer bij de schaapskudde aan te sluiten. Overigens realiseerden velen zich ook de mogelijkheid van thuisonderwijs. Nu hebben we gezien dat groepen moeders zich verenigen om een onderwijzeres, die liever vertrok dan gevaccineerd te worden, in dienst te nemen om les te komen geven aan een groep kinderen in een van hun huizen.

Dus, sommige mensen kiezen op dit moment voor de fysieke dood. Sommigen kiezen ervoor zich te laten vaccineren en anderen kiezen voor andere vormen van vertrek.

Er zijn verschillende redenen om voor de vaccinatie te kiezen.

1. Mensen hebben hun werk voltooid of hun doel bereikt om op Aarde te zijn en kiezen voor deze snelle manier om te ascenderen naar een hoger rijk.

2. Hetzelfde als nr. 1, maar ze hebben ervoor gekozen te vertrekken vanuit het resultaat van het vaccin om de wereld te helpen ontwaken door te helpen de corruptie van vele gebieden bloot te leggen, waaronder de farmacie, regeringen, medische mensen, rechtbanken en rechtssystemen.

3. Mensen die ervoor kiezen om verder te leren op een andere 3D planeet.

4. Mensen die de druk die op hen werd gelegd niet konden weerstaan. Dit zou inhouden het willen hervatten van een ‘normaal’ leven; de overtuiging dat zij autoriteit moeten gehoorzamen; angst om aangehouden of beboet te worden; de noodzaak om te reizen; hun baan te behouden; vrij verkeer van locatie te handhaven; entertainment of horecagelegenheden bij te wonen; of het onvermogen om geliefden te bezoeken.

We moeten allemaal onszelf in een ruimte brengen waar we elk oordeel over genomen beslissingen loslaten. Iedereen is op een andere plaats in zijn eigen persoonlijke leerproces en beslissingen die hij neemt. Er is een ongelooflijke hoeveelheid afstomping van de mensheid geweest door een lange periode van aanval door gemanipuleerd onderwijs in zijn vele vormen en lagere frequenties die worden uitgezonden in chemisch voedsel, water, luchtvervuiling, chemtrails en satellieten die negatieve energie op Aarde stralen. In feite kun je je afvragen hoe iemand van ons nog overeind kan staan! De reden is dat wij een supersterk ras van spirituele wezens zijn. In feite zijn we allemaal buitenaards omdat niemand van de Aarde afkomstig is. Maar wees rustig met dit feit. Ga jezelf geen ET noemen. Het kan verkeerd opgevat worden… voordat ze je opsluiten!

Nog steeds over het onderwerp oordelen. Er is een hele Lichtkracht geïncarneerd op Aarde die hier kwam met het uitdrukkelijke doel om te helpen bij deze geboorte in een nieuwe dimensie die plaatsvindt. Zij kwamen om te helpen alle corruptie en dichte energie op te ruimen om de mensen een nieuwe manier van leven toe te staan, gebaseerd op liefde en integriteit. Het is voor deze mensen (Lichtwerkers) veel gemakkelijker geweest om te ontwaken. Het was de bedoeling dat zij ontwaakten en daarna anderen hielpen ontwaken.

Vanwege de dimensionale niveaus waar zij vandaan kwamen voordat zij hier incarneerden, zijn zij niet onderworpen geweest aan dezelfde mate van verstomming die de mensheid heeft ontvangen. Ik hoop dat dit tot ons doordringt en ons helpt om mensen niet langer te veroordelen omdat ze traag ontwaken of onder druk keuzes maken. Enig mededogen in plaats van onze negatieve oordelen zal al een heel eind op weg zijn naar meer licht. Overigens zijn mensen niet verloren alleen omdat ze ervoor gekozen hebben zich te laten vaccineren. Met veel mensen die ervoor kiezen zich te laten vaccineren zal het goed gaan. Er komen steeds meer genezende modaliteiten bij. Voor iedereen die deze kans om innerlijk meesterschap te verwerven heeft gemist en is gezwicht voor druk of dwang, zullen andere kansen krijgen. Ze zijn niet gedoemd!! En keuzes worden gemaakt op elk punt van het vaccinatieproces, inclusief alle booster shots!

Het vaccinatieprogramma heeft ons veel geboden, waaronder het samenbrengen van de hele wereld, misschien wel voor het eerst verenigd in een vergelijkbare realiteit, los van ras, geslacht, geloof, opleiding, financiële status, religie, leeftijd of nationaliteit. Het geeft iedereen de kans om op te staan en te zijn wie hij werkelijk is.

Om het allemaal samen te vatten, vanaf 11/21, is de Aarde nu volledig vrij van alle inmenging, invloed en technologie, die elders dan de Aarde zijn oorsprong vond. We hervatten ons eigen meesterschap en kracht terwijl we de Aarde nu in het volle licht brengen. Wij stemmen ons af op hogere dimensies van Licht en brengen samen een galactische verandering in de evolutie teweeg. Wij, de mensen op Aarde, ontwaken nu de mensheid en samen leggen wij alle corruptie, negativiteit, duistere intenties en dichte energie bloot en verwijderen deze uit elk gebied en van elke deelnemer, wij brengen alles wat verborgen was naar de oppervlakte en transmuteren elk deeltje in licht. Nu moeten we, ‘alles zichtbaar maken’. Krachtige lichtwerker-teams opereren over de hele Aarde en doen geweldig werk. Miljoenen zijn ontmaskerd en zijn weg, waarschijnlijk veel meer dan we ons realiseren. De corrupten zullen niet lang verborgen blijven. Ze hebben hun leiding verloren! Ze spartelen zonder steun. Hoe sneller we opstaan en geteld worden, hoe sneller ze zullen vallen.

Een nieuwe wereld breekt aan, een wereld waar we alleen maar van gedroomd hebben, misschien nooit geloofd dat het zo zou kunnen zijn. Een wereld vrij van manipulatie en het opzettelijk creëren van oorlogen, tekorten, indoctrinatie en controle, en vrij van mensen die dat willen. Een magische wereld waar iedereen met elkaar omgaat en samenwerkt voor het grotere goed, gebaseerd op een kern van zorgzaamheid, liefde, harmonie, vertrouwen, ethiek en integriteit; waar we in balans zijn en geheeld op alle niveaus; het bouwen van nieuwe gemeenschappen die zichzelf besturen, kleine lokale gebieden die de behoeften van het gebied begrijpen en niet langer onderworpen zijn aan afstandelijke toepassing door ongebonden politici, raden en regeringen; een wereld waar gelach de gewoonste zaak van de wereld is en vrede heerst onder alle mensen en het licht vreugde brengt als het een verenigd melkwegstelsel van harmonie en liefde weerspiegelt.

Met liefde,

Sandy Stevenson

https://www.lightascension.com/welcome.html

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org