“God heeft een Beloofd Land!” Licht Stad Ambassade Bezoekt zaterdag 27 december 2014

“God heeft een Beloofd Land!” 
(Titel na gesproken door Pastor Joel Osteen)
Licht Stad Ambassade Bezoekt zaterdag 27 december 2014
City of Light Embassy Visit Saturday December 27, 2014
Genii …. Het gebied rond de poort van de City of Light is nogal leeg, zoals gewoonlijk zijn er ziljoenen(‘tig’ zeggen wij) mensen die wachten om naar binnen te gaan. Dat doet me denken aan een boordevol Disneyland. Door de poort glippend, ging ik met mijn City Gids, La-Luke, zoals we al zo vaak in al die jaren deze plek van wonder bezocht hebben.
La-uke: “Welkom terug, Lady van het Licht. Kom, we gaan naar de Ambassade van vrede waar je wordt verwacht.”
Hij pakte mijn hand en we gingen door het Ontspannings Park en naar een van de wielloze, bestuurloze City trolley-bussen die ons bij de achter ingang neerzette. We zijn dan binnen wat verwonderlijk geen toehoorders heeft, daar honderden Universele Wezens gewoonlijk al de vele stoelen bezetten in deze massale arena. Interessant!

Terwijl ik de eerste en voornaamste Meester Universeel Wezen Ooo-lon zie, duw ik de gordijnen aan de kant. Dit lijkt ’n een-op-een gesprek en hij maant mij om een zetel naast hem te pakken op voor-gereserveerde stoelen.

Glimlachend zegt hij: “Welkom terug. Het lijkt alsof je druk omhoog gaat wat betreft het tijd-slot van deze City verschijning.”
Genii: “Mensen van over de hele planeet nemen contact met me op voor informatie omdat mij gezegd werd dat deze december de tijd was waarop deze City zou gaan verschijnen. Ik heb hier geen antwoord op voor hen.”
Ooo-lon: “Lieve Mens, ten eerste ben je helemaal niet verantwoordelijk voor de verschijning van de City. Jij bent de heilige boodschapper, maar deze maand is nog niet voorbij. Ten tweede, kan er worden aangekondigd dat bepaald belangrijke erbij horende technologie wordt toegevoegd.
“Terwijl deze stad in jullie 3deDimensie tijd komt, moet alles volmaakt zijn en klaar om naar jullie dimensie van zien te verschuiven. In het gebied van de kracht, genaamd Sedona,  Arizona, waar jij woont, werken wij intens met jullie vortexen wier kracht van moment tot moment toeneemt.
Er werd gerapporteerd dat vreemde lichten werden gezien. Ja, dat is allemaal deel van de verandering van de verheffing, dus wees niet verbaasd op iets ongewoons dat je ziet vanaf dit moment. Deze City/Stad zit aardig op het spoor om te worden afgeleverd. Om uit te leggen zou het als een nieuw thuis zijn wat gecheckt wordt voordat iemand er kan binnengaan. Alle elektrische verbindingen moeten passen bij dat thuis. En net zo is het dat de Stad op een veel groter schaal is. Het is ongewoon om zeker ervan te zijn. En nooit eerder gezien op deze planeet, dus aanpassingen moeten worden gemaakt. Begrijp je?”
Genii:”Ja, een beetje meer tijd is nodig om te checken voor de voltooiing.”
Ooo-lon: “Ja, is het moeilijk om te wachten op een wonder van dit soort om te verschijnen? Lieve, je hebt mensen geadviseerd dat de City er aan komt! Dat is niet veranderd, alleen de timing maar een beetje. Geduld is wel nodig waarvan we vinden dat de meeste mensen daar maar weinig van hebben maar dat is het wel waard voor de perfectie die gewenst wordt.”
G: “Mensen zijn opgewonden, net als ik, om ten slotte resultaten te zien.”
O: “Inderdaad, het is goed om gelukkig en verwachtingsvol te zijn maar om door dit te weten ook geduld en rust te hebben. Er komt veel goddelijk goed naar jullie planeet. Wij hier willen dat net zo graag als jullie dat doen en misschien nog meer, omdat dit Gods geschenk is.
Jullie is verteld dat dit de Tweede Komst is die al zo lang geleden is beloofd en in waarheid is dit zo. De Christus van het Licht heeft de City van Wonderen voorbereid voor jullie planeet en die moet worden opgetild. Om dat alleen al te doen zou een wonder kosten, maar jullie kunnen het niet zelf doen voor het niveau dat het moet zijn zoals eerder gezegd. Dit Gods Wonder heeft een belangrijk werk te doen, en zal dat ook.
Jullie hebben een zeer bekende pastor, Joël Osteen, die begrijpt dat God alles kan doen! Door dit te zeggen, heeft dat jullie ver gebracht in je aankondiging van de City. God heeft een beloofd land voor jullie, een plek van meer dan voldoende! Let op wat hij in dit plaatje brengt, want hij is best correct! Op een moment van wonderen, speelt tijd geen rol. Dus vertel degenen die vragen ‘wanneer’, dat als alles klaar is, het zal gebeuren. Jullie en ik weten dit als feit, geen fictie. Dus nu dan, is dit een beetje hulp?”
G: “Ja”.
O: “Goed! Rapporteer dan dat alles in actie is, net zoals de gezegende SaLuSa dat heeft verteld. Jullie staan allen op het punt om een enorme sprong in het licht te maken, dat is waar! Sta ons toe om het op deze manier te doen, want liefde zit erbij ingesloten. Ga terug naar je mensen en rapporteer dat alles in orde is en dat ze inderdaad zullen zien dat Gods wonder voltooid is en ook wordt afgeleverd.  Goede tijden zijn op weg met hemelse dank, ook aan de Galactische Federatie voor hun nauwgezette ondersteuning.”
G: “Dank u, ik zal dit doorgeven en licht en liefde zenden aan alle Universele verenigde Wezens die van zo ver weg komen om onze healing en heelheid te steunen.”
En hiermee stonden we op en werd ik omhelsd. Toen ik me omkeerde zag ik nu het volle gehoord dat naar me terug wuifde terwijl de hele scene gewoon verdween. Voltooiing!
En nu wil mijn kleine Pomeraanse puppy mijn aandacht.
Dus Licht zal hij zijn! ”