Geen Dapperheid in Lijden / Door: Sharon Lyn Shepard

Geen Dapperheid in Lijden

Door: Sharon Lyn Shepard – 6 December 2021

Er schuilt geen dapperheid in lijden.

God, of de Bron, heeft ons nooit gevraagd om te leren door angst of pijn. God kent geen angst, noch pijn, noch lijden. God kent alleen Liefde en Mededogen. Lijden is een menselijk concept, bedacht binnen de verouderde programmering van dualiteit en door de eeuwen heen overgeleverd. Concepten die aan het verdwijnen zijn naarmate we ons bewustzijn uitbreiden, als we er voor open staan en het toelaten.

Heling vereist NIET dat we lijden door ons bezig te houden met of ons onder te dompelen in onze oude verhalen of hun emotionele drama’s die door de menselijke geest zijn opgebouwd. Het steeds maar weer herhalen van deze verhalen draagt alleen maar bij aan de opstopping van het lijden. Het ruimt het niet op. Het geneest het niet.

Liefde is de genezer. Puur en simpel.

Heling vereist dat we oude wonden, trauma’s en energieën opruimen die vast zijn komen te zitten in het lichaam, vaak resulterend in ziekte. Wanneer deze wonden en drama’s uit het verleden ons huidig bewustzijn binnendringen, vragen ze ons eenvoudigweg om “waar te nemen” vanuit een meer verruimd perspectief, voorbij de vernauwing van de menselijke geest. Dit is hoe God ziet, door de ogen van Liefde. Dit is hoe onze Ziel ziet. Vrij van drama. Vrij van lijden. Het is alleen de menselijke geest die lijden toekent aan de verhalen uit het verleden die aan de oppervlakte komen voor genezing.

Er zijn ook geen lessen die geleerd moeten worden, lessen die verpakt zijn in de dualiteit van zelfveroordeling. Er is echter altijd meer wijsheid te vergaren via onze Ziel, die elke ervaring distilleert tot haar pure essentie.

De mensheid is gevangen in de cycli en kringlopen van lijden. Het is aan ieder van ons individueel om deze cycli te doorbreken. We doen dat met onze Liefde en Compassie, vrij van oordeel of verwachtingen.

Wanneer oude wonden, verhalen of emoties naar boven komen, wikkel er dan gewoon je Liefde omheen en laat ze oplossen in de zuiverheid van Liefde zonder de behoefte om het verhaal, dat op de geest gebaseerd is, in plaats van op het Hart, aan te gaan of te herschrijven.

Wanneer je enig ongemak voelt, stijg dan onmiddellijk naar de hoogste oriëntatie en bekijk de situatie opnieuw. Dit is geen ontkenning, geen gebrek aan zorgzaamheid, noch je kop in het zand steken. Dit is leven vanuit het verruimde bewustzijn van je GodZelf dat oneindige oplossingen biedt in plaats van terug te grijpen op de oude, door de strijd versleten ervaringen die je energie aanvankelijk deden instorten.

Het is tijd!

Sta op, Geliefden!

Zie duidelijk zoals je GodZelf ziet. Neem het pad van Gemak en Genade. Door dit te doen, creëren we een heel nieuw paradigma voor de mensheid en de planeet aarde.

 Sharon Lyn Shepard

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org