Dichtheden versus Dimensies: Het Verschil Begrijpen / Bron: Sarah Elkhaldy – 5

Dichtheden versus Dimensies: Het Verschil Begrijpen

Bron: Sarah Elkhaldy – 5 September 2023

Opmerking: Sheldan Nidle vertelde me vaak over de verschillen tussen dichtheden en dimensies en hoe de meeste mensen de verschillen niet begrijpen.

Als we het woord dimensies gebruiken, bedoelen we meestal een soortgelijk concept dat bekend staat als dichtheid. Deze twee termen, dichtheid en dimensie, zijn de enige twee eigenschappen die zich naast de ziel buiten dit universum uitstrekken. Dus in dit artikel ga ik uitleggen wat een dichtheid is versus wat een dimensie is en welke dichtheid in dit universum het meest vrij is.

Alles is bewustzijn, meer dan dat, alles is bewustzijn dat in beweging is. Deze beweging wordt vibratie genoemd. Op het meest basale niveau van de werkelijkheid: alles trilt, alles is in beweging en datgene wat in beweging is, dat trilt, wordt bewustzijn genoemd.

Wat dit betekent is dat alles wat we zien en wat we niet zien, alles wat gematerialiseerd is en alles wat onzichtbaar is allemaal met verschillende snelheden trilt, of met verschillende snelheden op een schaal en deze schaal staat bekend als dichtheden. Een dichtheid is dus een specifiek bereik, of domein waarbinnen het bewustzijn trilt. Hierdoor kunnen dichtheden ook gezien worden als fasen van bewustzijn. Wanneer het bewustzijn bijvoorbeeld langzamer begint te trillen, condenseren golven zich tot materie, waardoor de fysieke wereld ontstaat. En daar ontlenen dichtheden hun naam aan. Van hoe de dichte materie zich op elk niveau van zijn uitdrukt. Condenserend.

De handeling van het verschuiven van de vibratie van het bewustzijn kan op kleinere schaal worden gezien door middel van alchemie en de kunstchemie daarvan. In laboratoriumalchemie wordt basismetaal gezuiverd tot goud door herhaalde chemische processen die het metaal van de ene fase van de materie in de andere veranderen. Van een vaste toestand naar een vloeibare toestand, naar gas of dampen, dan weer terug naar vloeistof en dan weer naar een vaste toestand, alleen nu is het metaal op atomair niveau veranderd. Deze drie toestanden: vast, vloeibaar en gas hebben allemaal verschillende dichtheden. Omdat gas de minst dichte fase is en vaste stof de meest dichte fase, drukt de materie zich uit zoals in dit voorbeeld.

Als we het hebben over dichtheden in een spirituele context, zijn het verschillende fasen van bewustzijn op evolutionaire schaal, maar ze kunnen ook eenvoudigweg worden beschouwd als verschillende toestanden van materie. Bewustzijn en materie zijn één en hetzelfde.

Omdat elke dichtheid een ander trillingsniveau heeft, bevatten ze totaal verschillende ervaringen, en met deze totaal verschillende ervaringen hebben ze allemaal een heel ander curriculum. Het dierenrijk heeft lang niet hetzelfde lesplan, noch een scala aan ervaringen als mensen, en het leerplan van het mineralenrijk heeft zelfs nog minder gemeen. De dichtheid waar ons bewustzijn momenteel op gefocust is, is de fase die bekend staat als de 3e dichtheid. Ons curriculum in deze fase is veel complexer dan de dichtheden onder de 3e. Hier hebben we zelfbewustzijn en daarmee opent zich een geheel nieuw veld van mogelijkheden.

Dichtheden kunnen dus ook worden gezien als een geheel curriculum dat een bepaald realiteitsniveau ons te bieden heeft. De lessen en ervaringen die we op één niveau van dichtheid hebben, zijn alleen toegankelijk binnen dat specifieke trillingsniveau. Zodra we naar een minder solide of meer solide staat gaan, bevinden we ons nu in een nieuw domein met verschillende universele wetten die die dichtheid beheersen.

80% van de tijd dat we het over dimensies hebben, hebben we het eigenlijk over dichtheden, vooral als het gaat om het populaire concept als de 5e dimensie. Maar voordat we onszelf ’s nachts in slaap gaan huilen, is er een grappige kleine plotwending. Een dichtheid verwijst altijd alleen naar de fase van de materie waarin het bewustzijn is gefocust. Maar de term dimensies is veel vloeiender. Het kan naar een aantal dingen verwijzen.

Op het meest fundamentele niveau zijn dimensies het volume van een gebied of ruimte. Dat is de lengte, breedte en hoogte van een bepaalde ruimte. Er bestaat eigenlijk niet zoiets als 1-dimensionale of 2-dimensionale dimensies in deze realiteit, omdat zelfs wat voor ons als 1-dimensionaal of 2-dimensionaal lijkt, nog steeds bestaat uit een structuur die een lengte, breedte en hoogte bevat, hoe klein die structuur ook is. is, waardoor het 3D wordt.

Wanneer we het esoterische rijk betreden, verwijzen dimensies heel vaak naar alternatieve tijdlijnen. Om te begrijpen wat een tijdlijn is, kun je mijn video over dit onderwerp bekijken: “Wat zijn tijdlijnen?” En “De 5e dimensie uitgelegd”.

Dimensies verwijzen vaak ook naar parallelle versies van de werkelijkheid. Deze parallelle realiteiten zijn nog steeds gebaseerd op dit universum van licht. Ze onderzoeken, leren, interageren ermee en bestaan uit licht, maar afgezien van het thema licht zouden ze heel weinig gemeen kunnen hebben met onze versie van de werkelijkheid, of veel meer. gemeen met onze versie van de werkelijkheid.

Binnen slechts één universum is er een oneindig aantal realiteiten, maar deze realiteiten opereren mogelijk onder andere omstandigheden in tijd en ruimte dan onze realiteit, ze varieert sterk. Eén dimensie in dit universum kan zeven dichtheden bevatten, een andere dimensie binnen dit universum kan twaalf dichtheden bevatten, weer een andere dimensie kan slechts drie dichtheden bevatten, enzovoort. Zolang alle dimensies onder de constructie van licht opereren, behoren ze allemaal tot hetzelfde universum, maar kunnen ze vanaf dat moment enorm verschillen.

Maar het feest stopt hier niet. Dimensies worden nog onduidelijker. Vanuit het grotere beeld van de macrokosmos worden dimensies gezien als verschillende universums binnen het multiversum. Het is dus mogelijk dat hogere dimensionale begeleiding komt van buiten de Universele constructie waarin we ons momenteel bevinden, wat een universum is dat het thema licht onderzoekt.

Dimensies en dichtheden werken samen als coördinaten; waar ze elkaar figuurlijk gesproken kruisen en de lengte- en breedtegraad van ons bewustzijn verbinden in een specifieke arena van ruimte en tijd.

De beste manier om de relatie tussen dichtheden en dimensies te illustreren is door een transparant glazen kantoorgebouw in beeld te brengen. Dichtheden zijn de verdiepingen op elk niveau van het gebouw, hoe hoger de verdieping, hoe hoger bewustzijn op dat niveau trilt, en dimensies zijn alle verschillende kamers op elke verdieping van het gebouw, maar ook vanuit een uitgezoomd perspectief zijn dimensies de gehele glazen kantoorgebouw. Dus, ter vereenvoudiging: dichtheden zijn als een eeuwigdurende coming of age-film. We zijn aan het leren en worden in elke fase van bewustzijn. En dimensies zijn alles. Letterlijk alles.

De dichtheid die de meeste vrije wil in dit universum bevat, is de 3e dichtheid, degene waarin we ons momenteel bevinden. Omdat de manier waarop dit universum is georganiseerd, hebben de niveaus onder zelfbewustzijn en de dichtheden boven zelfbewustzijn allemaal sterke polarisaties. Ze hebben allemaal een sterk perspectief dat een soortelijk gewicht heeft. Maar de 3e dichtheid niet zozeer. Hier zijn we niet gebonden aan de lagere of hogere werelden, we kunnen kiezen. Deze hoeveelheid vrije wil is alleen beschikbaar voor een wezen dat niet weet. De 3e dichtheid is maximale vrije wil, omdat deze zo is ontworpen dat we een blinddoek om hebben. Hoe zullen we kiezen als we de antwoorden niet weten? Als we deels dierlijk en deels geest zijn, als we zowel apathie als empathie krijgen? Wanneer we worden blootgesteld aan zowel schoonheid als pijn? En wanneer we worden geconfronteerd met kennis van opzettelijke onwetendheid. Dat is de enige manier om te weten wie we werkelijk zijn: door te zien wat we zouden kiezen, wie we worden als we vergeten.

Sarah Elkhaldy

Vertaling: wakkeremensen.org