De weg van de minste weerstand / 24 april 2015 / door Lia

De weg van de minste weerstand
24 april 2015 / door Lia
Als de gordijnen gesloten zijn kan er geen licht binnen komen. Iets dergelijks speelt zich af wanneer we weerstand plegen, want dan sluiten we ons af en zijn we niet meer toegankelijk. Mensen plegen verzet omdat ze ergens bang voor zijn of last hebben van iets. Weerstand betekent dat je ergens nee tegen zegt en het afwijst. Er valt heel wat op te sommen waar iemand zich tegen verzetten kan: het gedrag van andere mensen, negativiteit, zware vibraties, lawaai, drukte, slecht weer, het geblaf van een hond, lange files, het luiden van kerkklokken op zondagochtend, enzovoort, enzovoort.
Als we onszelf niet accepteren zoals we zijn en ontevreden zijn met onszelf, kunnen we zelfs weerstand plegen tegen onszelf.
Bij al dit soort situaties zal weerstand gepaard gaan met angst, irritatie of onvrede. Toch hoeft weerstand niet altijd ongunstig uit te pakken. Als iemand bijvoorbeeld oppert om uit stelen te gaan, kun je maar beter nee zeggen.
Weerstand door dualistisch denken
Dualistisch denken (dat wil zeggen: denken in goed en kwaad, positief en negatief) speelt een grote rol bij verzet. Negatieve ervaringen stuiten namelijk op verzet, terwijl positieve ervaringen met open armen worden ontvangen.

Door een zelfde onderscheid wijzen we heel wat emoties in onszelf af. Angst, jaloersheid, rancune, onzekerheid, schuldgevoel en dergelijke worden doorgaans niet als gunstig ervaren en afgewezen. Eigenlijk willen we niets weten van zulke emoties, met als gevolg dat ze al snel naar het onbewuste verdwijnen.

Weerstand door ego
Bij weerstand spreekt het ego een flink woordje mee. Het is namelijk onze ik-beleving en egogerichte denken die bepalen wat goed is en kwaad. Alles wat het ego ophemelt – zoals uiterlijk vertoon en glitter – wordt gewaardeerd. Wat voor het ego een bedreiging vormt ervaren we als negatief. Daarbij kun je ondermeer denken aan gezichtsverlies, gekwetstheid, belediging, verlies van status en bezit, etc.
Kortom, het ego in combinatie met dualistisch denken bepalen of wij weerstand gaan plegen en waartegen. Weerstand is dus vaak een persoonlijke, subjectieve beleving, en niet op werkelijkheid gebaseerd.
Weerstand tegen het leven
Sommige mensen voelen zich op aarde niet thuis, en hebben weerstand tegen het leven. Het komt er op neer dat zij het leven niet kunnen accepteren zoals het is en zoals het komt. Het leven nemen zoals het komt, betekent niet dat je met alles wat zich aandient genoegen moet nemen. Het is meer dat alles wat op je pad komt in beginsel wordt aanvaard, dus ook datgene wat als negatief wordt bestempeld. Vanuit deze acceptatie kun je vervolgens bekijken of er iets aan de situatie te veranderen valt. Soms is dit mogelijk; soms niet. In ieder geval is men door een situatie te accepteren beter in staat om een oplossing te bedenken, dan wanneer er verzet wordt gepleegd.
Een voorbeeld:
Je bent ziek of invalide. Hoe ga je er mee om? Pleeg je er weerstand tegen of accepteer je de situatie zoals zij is, om vervolgens te bekijken of er iets te verbeteren valt.

Nog een voorbeeld:
Je bent ontslagen en zit zonder werk. Kom je nu in verzet of accepteer je het, en ga je kijken wat er verder nog aan mogelijkheden zijn.
Door mee te geven en en het leven te aanvaarden zoals het komt, zal het leven ook op haar beurt meewerken. Niet dat iemand dan ogenblikkelijk zijn zin krijgt of op de wenken wordt bediend. Wél worden wij in ons bewustwordingsproces ondersteund. Het leven biedt namelijk precies de ervaringen die er voor iemands ontwikkeling nodig zijn. Dus wanneer je tegen het leven ingaat en verzet pleegt, blokkeer je in feite je eigen evolutie. Jammer, want het groeiproces brengt de mens altijd naar wat het beste voor hem is.
Meegaan met de flow betekent meedrijven met hetgeen het leven biedt. Er is geen ego-gevoel dat er tegenin gaat. Dan kan het leven zijn werk doen en zal het bewustwordingsproces zich versnellen.
In feite kun je kiezen: óf je drijft met de stroom mee zodat alles moeiteloos en vanzelf gaat; óf je gaat tegen de stroom in, wat heel veel moeite en energie kost. In het laatste geval wordt het leven ervaren als een gevecht en ga je de dingen met tegenzin doen, in plaats van je creativiteit in te zetten.
Bewust worden van weerstand
Sommige mensen merken niet eens dat ze weerstand plegen. Laat staan dat zij merken dat het hun ik-gevoel is dat verzet pleegt en in opstand komt. Bewustwording is altijd de eerste stap om een situatie te verbeteren.
Je gaat weerstand opmerken omdat je energie niet stroomt. Immers, door verzet zet je ergens iets op slot in jezelf. Met name raakt de ademhaling geblokkeerd. Wanneer verzet lang aanhoudt, ontstaan er blokkades in je energiesysteem en raak je vermoeid.
Als de gordijnen gesloten zijn, kan er geen licht binnenkomen. Daar begon dit artikel mee. Probeer dus geen verzet te plegen, want het licht biedt alle medewerking en is alles wat een mens nodig heeft. Jij Bent dit licht Zelf, en niet het ik-gevoel dat weerstand pleegt.
Lia

Lia
Ik ben Lia en al jaren bezig met meditatie, yoga en alles wat te maken heeft met spiritualiteit, filosofie, mystiek en dergelijke zaken. Als kind dacht ik al na over een diepere betekenis van het leven, en had ik een heel andere kijk op de dingen om mij heen dan de meeste mensen in mijn omgeving. Ik houd erg veel van tuinieren, tekenen, lezen en vooral van schrijven.