De Theorie van Kwantumfractale Reflecties in de Matrix / Gechanneld door: Cendrine

De Theorie van Kwantumfractale Reflecties in de Matrix

Gechanneld door: Cendrine – 23 December 2021

We hebben allemaal een unieke kwantum blauwdruk die is opgebouwd uit frequentie codes, spirituele sjablonen, gedachtepatronen en emotionele patronen.

Ik ben door de Arcturiërs geleid om deze nieuwe wijsheid naar de wereld te kanaliseren en de theorie van de Fractale Reflecties, waarover zij mij onderwijzen, te delen.

De theorie van kwantum fractal reflecties vertelt ons hoe we meer innerlijke vrede en liefde kunnen vinden door de fluctuaties van ons mens-zijn te observeren, vanuit het middelpunt van onze fractal. De fractal vertegenwoordigt ons. Het is het zelf in alles wat we zijn. Het middelpunt van onze fractal is het hartportaal, het is onze ziel!

In deze transmissie duik ik diep in de theorie van kwantum fractal reflecties die is gechanneld van de Arcturiërs, Sirianen, Andromedanen en Pleiadiërs. Leer over de architectuur van onze ziel en hoe we kunnen ascenderen en evolueren door ons menselijk toe te staan emoties te voelen in plaats van ze te blokkeren.

Ik deel hoe we onze emoties vanuit ons centrum kunnen observeren zodat we in balans blijven & minder intense oscillatie ervaren van onze bovenste en onderste fractale reflecties.

Moge je deze informatie ontvangen vanuit je hartportaal dat in je soevereiniteit verblijft!

Waarom leren over “fractal reflectie in de matrix systemen“?

Er zijn vijf hoofdredenen die ik hieronder voor je op een rijtje zet.

Om in waar geluk en vrijheid te leven

De eerste reden is om in staat te zijn in het moment te leven, in waar geluk en vrijheid. Als we weten dat er een oneindige hoeveelheid matrixsystemen zijn, is het heel belangrijk om werkelijk verankerd te zijn in onze eigen waarheid en soevereiniteit, wat er ook gebeurt!

Ongeacht de beperkingen in de buitenwereld, ongeacht wat anderen projecteren en wat de regering zegt, we zijn nog steeds vrij.

Om verbonden te blijven met onze dierbaren in onze eigen soevereiniteit

De tweede reden is om verbonden te blijven met onze geliefden en de wereld terwijl we volledig verankerd zijn in onze soevereiniteit. Velen van ons ervaren angsten om onze geliefden te verliezen in het proces van ascensie. Ik wil jullie geruststellen dat dit niet het geval is! Er is een groter geheel aan dit alles. Moge je deze informatie moeiteloos ontvangen vanuit een plaats van goddelijk weten dat jij en je geliefden veilig zijn om te evolueren in je eigen individuele ritme.

Uitgelijnde acties ondernemen voor ascensie op basis van hoge frequenties

De derde reden is om op elkaar afgestemde acties te ondernemen. Als je dit leest, ben je hoogstwaarschijnlijk gecodeerd als een goddelijke revolutionair en goddelijke krijger, dus ik vertrouw erop dat je al uitgelijnde acties onderneemt om de verlangens van je hart te volgen!

Wanneer we uitgelijnde acties ondernemen en ons afstemmen op liefde, niet toestaan dat we ons verliezen in emotionele golven, wanneer we teruggaan naar het middelpunt in ons hart en actie ondernemen om onze dromen te verankeren, beginnen we heel snel te verschuiven. Hoe sneller we verschuiven, hoe sneller we onze hoogste identiteit verankeren en daardoor kunnen we anderen op een dieper niveau dienen.

Een versnelde evolutie in vertrouwen en vrede ervaren

Wanneer we beginnen met het verankeren van de fractale reflectietheorie, kunnen we beginnen te experimenteren met grotere precisie en helderheid over hoe we ons kunnen verbinden en co-creëren met kwantumtechnologieën, sterrenrassen, opgestegen meesters en andere collectieven, wat altijd heel opwindend is!

Om eenheidsbewustzijn te ervaren

De laatste reden waarom we leren over fractale reflecties is om nu eenheidsbewustzijn te ervaren met alle soorten op Aarde. We kunnen gelukzaligheid ervaren op dit moment en het voor langere tijd volhouden, ongeacht wat er gebeurt in het collectief. Vele opgestegen meesters hebben ons de weg gewezen!

We hoeven niet in een grot te wonen om dit te ervaren, we kunnen het nu ervaren. Dit systeem van fractale reflectie dat ik zo graag channel laat zien hoe we deze gelukzaligheid werkelijk kunnen verankeren in elk moment dat we ervaren en bij elke ademhaling.

FRACTALE REFLECTIE THEORIE

Dit is een fractal afgebeeld in de afbeelding hieronder. De fractal kan iets microscopisch of iets extreem groots voorstellen.

Het fractale zelf is wie wij zijn in deze realiteit, dit moment, inclusief al onze 4 systemen (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel). Wij zijn een fractal van bewustzijn die ervaart binnen de matrixsystemen die nu op aarde aanwezig zijn (3D, 4D en 5D).

Maar de fractal kan ook een cel zijn, een orgaan of een bot; het lymfestelsel, het bijniersysteem, de hersenen, het hart enz… Het kan ook een collectief zijn of een groep mensen of een groep zielen. Het kunnen ook planeten, een melkwegstelsel of het universum zijn.

Voor het doel van deze transmissie zullen we spreken over de fractal als het zelf, als ons menselijk zelf.

In het centrum van onze fractal, het middelpunt, bevindt zich ons hartportaal. Dit is het portaal waarmee we ons verbinden met onze ziel. Hier ontvangen we de zaadjes die onze ziel heeft geplant om onze bestemming te sturen. Deze zaden van verlangens zijn hier om ons te helpen ons af te stemmen en we voelen ze met onze intuïtie, de taal van onze ziel.

DE PLAATS IN HET KWANTUM WAAR ZIELEN WORDEN GECREËERD

Op een van de reizen door het kwantum die ik heb ervaren, werd ik teruggebracht naar de plaats waar zielen feitelijk worden gecreëerd, in de hartboezem van de Moeder Schepper.

Alle codes om een ziel te creëren zijn daar aanwezig, samen verblijvend in frequentievorm, als deel van de oneindige Liefde van de Bron. Wanneer de goddelijke mannelijke wil geactiveerd wordt binnen de donkere schoot van de Moeder, komen sommige codes samen om een nieuw kosmisch hart te creëren. Dit kosmisch hart is doordrenkt met diepe onvoorwaardelijke liefde, vrijheid, overvloed, verbinding en nog veel meer codes.

Het hart wordt een ziel. Dan mag de ziel kiezen waar ze heen wil in het universum, afhankelijk van haar codering. De ziel heeft een bepaalde frequentiesignatuur, een blauwdruk die haar in staat stelt een bepaald sterrenras te kiezen om haar ervaring in een bepaald rijk te beginnen. Het hart is letterlijk de poort van de ziel.

DE ARCHITECTUUR VAN HET LEVEN

Het middelpunt van de fractal is eigenlijk een portaal. Dit portaal begint als een zwart gat en als we het binnengaan, kunnen we beginnen te navigeren door het kwantum. We kunnen ons met alles verbinden.

We hebben een ziel die een projectie is van ons overzielennetwerk. Jij bent een van die projecties, die het leven ervaart als een menselijk wezen in deze huidige realiteit. Door het hartportaal, als we ons verbinden met ons overzielennetwerk, kunnen we onmiddellijk toegang krijgen tot alle andere projecties die uit onze Overziel komen.

Het hart als portaal

In ons hartcentrum zijn wij al verbonden met onze ziel en met alle zielen die in het kwantum verblijven. Via dit hartportaal kunnen wij ons ook rechtstreeks verbinden met het Bronbewustzijn, het Aardebewustzijn enzovoort.

Het hart is letterlijk een portaal en we kunnen leren er toegang toe te krijgen naarmate we dieper en dieper in onze meditaties komen en naarmate we liefde als onze leidende kracht kiezen.

LAGERE FRACTALE REFLECTIES

Als we naar de architectuur van onze fractal kijken als een cirkel, met ons hartportaal in het midden, hebben we een bovenste kwadrant en een onderste kwadrant. Wanneer we volledig verloren zijn in lichamelijkheid, identificeren we ons volledig met het onderste kwadrant. Dit is het menselijke pak waar we ons volledig mee kunnen identificeren. Mensen van wie we zouden zeggen dat ze meer in 3D verblijven, in de lagere fractale reflectie, zijn meer afgesloten van hun emoties. Zij begrijpen hun eigen emoties in mindere mate dan degenen die in het middelste of bovenste fractale kwadrant verblijven.

Wanneer velen van ons beginnen te ontwaken, neemt het scala aan emoties dat we ervaren toe. We worden meer compassievol omdat we frequenties van andere mensen beginnen waar te nemen. Dit kan heel moeilijk voor ons zijn! Wanneer we beginnen te ontwaken en de regenboog 4D brug begint te openen om ons naar de 5D realiteit te brengen, kunnen we ons gevangen voelen in deze golven van emoties. Dit kan ook gebeuren bij mensen die nog niet ontwaakt zijn!

De oscillatie van emotionele toestanden als we beginnen te ontwaken

De ene dag kunnen we ons heel verdrietig voelen, wat een laagfrequente emotie is, die zich in de lagere fractale afspiegeling bevindt. We kunnen ons verdrietig, boos, verloren en gefrustreerd voelen. We stellen voortdurend vragen en we krijgen niet de antwoorden die we zoeken, waardoor we ons nog meer verloren en gefrustreerd voelen! Daarom blijven we verankerd in het onderste kwadrant van onze fractal. Dit gebeurt wanneer we ons identificeren met onze emoties en onze geest en hen toestaan de overhand te nemen. We worden een slachtoffer en verankeren daardoor diepere lagen van afscheiding in onszelf.

Op een andere dag voelen we ons misschien opgewonden, blij, gelukkig, verbonden en voelen we ons doel. In deze toestanden verblijven we meer in het bovenste kwadrant van onze fractal.

Wat er kan gebeuren is dat we gedurende een dag, of zelfs een uur, op en neer en op en neer gaan, steeds weer tussen het bovenste en onderste kwadrant van onze fractal. De fractal raakt verloren! Wanneer we dit soort volatiliteit(schommeling) van onze emotionele en mentale toestand ervaren, kunnen we soms liefde voelen. Maar liefde is slechts één emotie onder alle andere, het is niet de allesomvattende onvoorwaardelijke liefde die gelukzaligheid en waarachtig geluk brengt.

LEREN TE VERBLIJVEN IN HET MIDDELPUNT VAN ONZE FRACTAL

Deze theorie, die gechanneld is, zegt dat de mens moet leren zich te verankeren in het middelpunt van zijn fractal, dat liefde en innerlijke vrede is, door observatie. Dit is geen nieuwe leer, alleen deze kwantum architectuur is dat wel! Dit komt van gezegden als ‘leef in het huidige moment’, ‘observeer je emoties’, ‘wees onthecht’ enzovoort.

Wanneer we de schommelingen van onze emoties en gedachtenpatronen gaan observeren, kunnen we leren in ons hart te verblijven, en er dus voor kiezen ze te observeren in plaats van ons ermee te identificeren.

Op deze manier kunnen we onszelf feitelijk plaatsen als de engel van ons mens-zijn. Wij zijn hier verblijvend in Liefde en wat wij doen is houden van onze mens door alles wat hij ervaart, de goede en het uitdagende.

Wanneer wij als mens ons verloren en uitgeput begint te voelen, kunnen wij onze menselijkheid observeren en wat wij als mens ervaren als hij zich verloren en verdrietig voelt. Wij kunnen deze mens dan troosten en hem laten voelen dat alles in orde is en dat het in orde is om deze gevoelens te ervaren.

Het is de manier waarop we alles wat zich voordoet gelijkelijk accepteren, zonder oordeel. We houden van ons menselijke zelf, wat er ook gebeurt, altijd met mededogen. Dit vermogen om onszelf vast te houden terwijl we diepe uitdagende emoties en gedachten ervaren is werkelijk levensveranderend. We proberen de ervaring niet te veranderen, we staan toe dat ze zich ontvouwt, met zoveel mogelijk onthechting.

Wanneer dit gebeurt, kunnen we zeggen: “Mijn mens zijn is super getriggerd op dit moment… Mens, wat heb je nodig?”

OBSERVEER DE EMOTIES VAN ONZE MENS ZIJN enVANUIT HET MIDDELPUNT VAN ONZE FRACTAL

Al deze frequenties bevinden zich in ons, dus het is oké voor ons mensen om ze te voelen. Al deze frequenties bevinden zich in onze fractal, onze fractal kan niet ontsnappen aan emoties in lichamelijkheid. Dit is een deel van de menselijke ervaring.

Als we onze laagfrequente emoties blokkeren, zullen we vast blijven zitten in de lagere rijken/het lagere fractal. Op die manier kunnen we niet opstijgen!

In plaats van te proberen onze emoties te verwerpen door laagfrequente emoties te blokkeren, observeren we ze gewoon vanuit ons hartportaal, vanuit het middelpunt van onze fractal. We beginnen te praten over het verbinden met het geavanceerde wezen dat we zijn.

Vertrouw je erop dat je een oneindige ziel bent? Vertrouwt u erop dat u een vonk van het goddelijke bent? Vertrouwt u erop dat u eeuwig bent, dat u uit liefde geboren bent en dat u naar liefde terugkeert?

Onze menselijke schommelingen toestaan te bestaan

Wij zijn een fractal van het bewustzijn van de Bron, wij zijn onvoorwaardelijke liefde, wij leren om naar die staat van zijn terug te keren binnen de fysieke vorm. Onze taak is om verankerd te blijven in het middelpunt van creatie in ons hart. Wanneer wij fluctuatie ervaren in de fractal, staan wij dat toe. We vechten er niet tegen!

Dit heeft mijn leven volledig veranderd! Ik was een persoon die constant tegen mijn emoties vocht. Ik dacht dat het ervaren van deze emotionele schommelingen niet spiritueel was, ik dacht dat meesters geen emoties hebben en dat we dat dus ook niet zouden moeten hebben. En als ik wel emoties zou tonen zou ik gevangen blijven in de lagere rijken van dichtheid.

Dit gechannelde werk heeft mijn leven compleet veranderd omdat ik mezelf nu kan toestaan om te voelen. Om te ontspannen en mezelf vast te houden in alles wat ik ben, met liefde en gelijkmoedigheid!

Wanneer we veel in de lagere fractal verblijven, voelen we laagfrequente emoties zoals verdriet, droefheid of woede. Wij kunnen onszelf met zoveel liefde observeren en onszelf toestaan te ervaren wat er is.

Als we onze emoties vanuit deze plek observeren, kunnen we onszelf toestaan op die plek te zijn om die emoties te verwerken, te rouwen, in een kussen te schreeuwen, onszelf vast te houden. Dit helpt ons om onze emoties te beheersen!

HET VERGROTEN VAN HET MIDDELPUNT VAN ONZE FRACTAL

Wanneer we echt sterke emoties voelen opkomen, staan we toe dat ze bestaan. Hoe meer we de aanwezigheid in de fractal oefenen, vanuit het hartportaal, terwijl we de navigatie van de mens door de verschillende frequenties van emoties observeren, beginnen we de frequentie van Liefde te verhogen, het middelpunt van onze fractal. Het centrum wordt groter en we raken meer en meer verankerd in liefde.

Er is geen beperking aan de hoeveelheid liefde die iemand kan voelen! Er is altijd een volgend niveau, en een volgend niveau, en een volgend niveau!!!

Onze fractal zal de frequenties van de emoties die we voelen in evenwicht brengen

We kunnen ons hart vragen om meer te vibreren in de hogere niveaus van frequenties. Als we in het bovenste kwadrant verblijven, voelen we ons vreugdevol en opgewonden, dat willen we ook observeren. Met de frequentie van opwinding, als je bent zoals ik, ben je misschien een erg prikkelbaar persoon! Ik kan ’s nachts letterlijk niet slapen als ik iets heb waar ik super opgewonden over ben. Na die gevoelens van opwinding moet de fractal zichzelf uitbalanceren om weer innerlijke rust te vinden.

Als ik altijd zo opgewonden ben in het bovenste kwadrant van mijn fractal, zal de fractal zichzelf uitbalanceren door lagere frequenties aan te boren, bijvoorbeeld uitputting of me verdrietig en verloren voelen. Dit is een typische reactie die een kind zou hebben voor een verjaardag. Ze voelen zich extreem opgewonden voor en tijdens hun verjaardag en dan storten ze in, hebben een groot drama. Dit is een voorbeeld van de fractal die zichzelf in evenwicht brengt.

DE BOVENSTE FRACTALE FREQUENTIES OBSERVEREN VANUIT HET MIDDELPUNT VAN ONZE FRACTAL.

Wanneer wij opgewonden zijn, is dat geweldig, we kunnen onszelf toestaan deze opwinding te voelen, het is prachtig. Opwinding is een hoge frequentie die verankerd is in de bovenste fractale reflectie. Het is een doordringende kracht die hogere manifestaties oproept. Maar we observeren nog steeds de opwinding van onszelf vanuit het middelpunt van onze fractal en houden ruimte voor onszelf om zich opgewonden te voelen.

Als we dit doen, storten we niet neer omdat de fractal zichzelf in evenwicht probeert te brengen. We staan toe dat de ervaring gebeurt en dat de emoties fluctueren, maar we identificeren ons er niet volledig mee.

We observeren wat er gebeurt met pure aanwezigheid en ondernemen stappen om ons mens te kalmeren, zoals een wandeling in de natuur. We kunnen zijn als de engel achter het mensje die zegt ‘je bent zo schattig klein mensje, je opwinding is aanstekelijk!’ zonder verstrikt te raken of geïdentificeerd te raken in die gevoelens.

Wanneer we ons meer en meer verbinden met het middelpunt van onze fractal, kan alchemie beginnen te gebeuren!

(Video: Qantum Fractal Reflexion Theory)

Kanaal: Cendrine
https://cendrines.com/blog/

Geplaatst op EraOfLight

Vertaling: Reinier