De Sterrenkinderen Zijn Gearriveerd! / door Angelina Stojic,

De Sterrenkinderen Zijn Gearriveerd!

door Angelina Stojic,, Bijdragend Schrijver, In5D.com

Heb jij een gevoelig kind? Zijn ze heel emotioneel of hebben ze een diepe band met anderen? Worden ze vaker ziek dan niet? Veel kinderen die op dit moment geboren worden, en in ons systeem geboren worden, zijn, zoals ik ze graag noem, Sterrenkinderen. Deze kinderen zijn onze vernieuwers en scheppers, onze revolutionairen die ons laten zien hoe we op een nieuwe manier in een nieuwe wereld kunnen staan. Zij zijn hier speciaal om ons ras te laten evolueren.

Sterrenkinderen verbinden zich heel gemakkelijk met alle energiesystemen. Energiesystemen zijn mensen, plaatsen en energie die in onze wereld bestaan en die wij wel of niet kunnen zien, want deze kinderen hebben het vermogen om het leven verder te begrijpen dan wat wij kunnen waarnemen. Er is een “weten” in hen dat aangeboren is en zij hebben een groter vertrouwen in hun eigen intuïtie en instinct dat zij liever gebruiken dan de logica, iets waar wij als ouders voor getraind zijn om te gebruiken.

Hun intuïtieve kwaliteiten zijn zeer verfijnd en natuurlijk, en het is hun ‘weten’ waarop zij zich baseren in plaats van de behoefte om dingen op een wetenschappelijke, bewijs gestuurde manier te begrijpen.

Het DNA van het Sterrenkind is ook iets anders dan dat van de meeste andere kinderen en ik noem het graag ‘meer licht vasthouden’ of een hoger lichtquotiënt. Wij zijn opgebouwd uit energie, wat eenvoudigweg licht is. Lichtquotiënt betekent de ‘hoeveelheid licht die iets vasthoudt’, want alles houdt licht vast, van een enkele menselijke cel tot een stoel in de kamer. Als mensen is onze energie of lichtquotiënt altijd in beweging, en het lichtquotiënt in ons systeem kan verschuiven en veranderen, afhankelijk van wat er in ons leven gebeurt.

Wanneer er een hoger lichtquotiënt in ons systeem aanwezig is, voelen we ons meestal lichter, evenwichtiger en zelfs gezonder, omdat deze lichtere of hogere vibratie resoneert met gevoelens van vreugde, dankbaarheid en geluk. Als er minder licht aanwezig is in ons systeem, dan staat dat gelijk aan een dichtere zwaardere structuur met betrekking tot gevoelens als verdriet, stress, boosheid of verlies. Sterrenkinderen hebben over het algemeen een hoger lichtquotiënt in hun DNA-structuur wanneer ze geboren worden. Het zijn meestal kinderen met een hoge energie die zich vrij snel identificeren met emoties in anderen.

Deze kinderen zijn ook gekomen met weinig of geen karma om recht te zetten, in tegenstelling tot velen van ons op de planeet die oude karmische patronen opruimen, hun taak in het evolutieproces is de volgende stap op de ladder en dat is om ons hele fysieke systeem te evolueren. Alles in de wereld bevindt zich in een evolutionair proces, breidt zich uit, wordt sneller, verfijnt oude manieren, dus waarom niet de mens?

Een ander aspect van een “hoger” lichtquotiënt in de cellen betekent dat energie of licht veel sneller door de structuur zal stromen, waardoor informatie sneller kan worden verwerkt. Hierdoor kan informatie gemakkelijker met elkaar in verbinding worden gebracht, waardoor de stroom van informatie die er doorheen gaat zeer gestroomlijnd wordt. Licht reist door alle ruimte en tijd en draagt in een oogwenk veel informatie over. Licht wordt in alle dingen gedragen, en in onze cellen wordt het licht gedragen door het water. Omdat onze cellen voornamelijk uit water en licht bestaan, moeten we bedenken dat als het water vervuild is met gifstoffen, zoals fluoride, pesticiden, conserveringsmiddelen die in ons voedsel en onze dranken worden aangetroffen, deze kinderen vrij snel en intens kunnen worden aangetast, waardoor hun systeem wordt verstoord en hun gedragspatronen, mentale, fysieke of emotionele onevenwichtigheden worden veroorzaakt die oncontroleerbaar lijken.

Sommige Sterrenkinderen kunnen ook gediagnosticeerd worden binnen een autistisch gedragspatroon op een bepaald niveau of zelfs schizofreen. Hun vermogen om de wereld in een ander formaat te zien dan de algemene bevolking is te wijten aan de manier waarop zij informatie verwerken in hun hersenen en via alle zintuigen, inclusief en het meest overheersend, het intuïtieve. Kinderen die zich met meer dan alleen deze dimensie verbinden, kunnen het moeilijk vinden om de andere werelden af te sluiten, want zij leren hoe zij als mensenkind op onze planeet moeten zijn, waar wij alleen maar kunnen zien wat wij zien, dus hoe moeten zij dit verklaren als dit alles is wat zij kennen?

Deze kinderen worden gewoonlijk als schizofreen gediagnosticeerd omdat zij geen andere oplossing voor hun gedrag kunnen vinden. Tot ze ouder worden kan het moeilijk zijn voor deze kinderen om zich te conformeren, want als maatschappij hebben we regels opgesteld over hoe we ‘verondersteld’ worden te leven en ons te gedragen, wat voor hen heel beperkend zal aanvoelen. Met name deze kinderen stellen al onze ideeën over ‘controle’ ter discussie. Wat controle is en hoe we deze concepten moeten veranderen als een race om te groeien.

De ouders van deze kinderen staan in de vuurlinie voor enkele van hun grootste leerervaringen en uitdagingen, aangezien hun leven meestal in chaos is veranderd, waarbij het opgeven van controle een onvermijdelijk onderdeel van hun gezinsleven lijkt te worden, waarbij ze zich herinneren dat structuur en controle twee heel verschillende dingen zijn. Hoewel het opvoeden van een kind in het autismespectrum moeilijk kan zijn, vinden de veranderingen die deze ouders in hun gezin doorvoeren weerklank in de hele wereld, en aangezien we allemaal met elkaar verbonden zijn, begint de verandering zich door te zetten. Het proces gaat misschien langzaam, maar het vindt plaats, en ik moedig iedere ouder die hiermee worstelt aan om door te gaan en zo lief mogelijk voor jezelf te zijn, want je hebt een grote taak gekozen.

Sterrenkinderen hebben ook grote talenten en gaven. Velen schijnen in staat te zijn een talent ver vooruit aan te boren en het heel snel onder de knie te krijgen. Hun medeleven en begrip voor anderen zijn goed ontwikkeld en zij lijken de minder bedeelden te willen helpen. Sommige van deze kinderen hebben ogen die zo diep en wijs zijn dat je gewoon weet dat zij meer weten dan jij. Deze kinderen zijn, net als jij en ik, uniek, dus wat hun gave, talent of uitdaging ook is om met de wereld te delen, ze zijn hier allemaal gekomen voor één ding, om ons op een nieuwe manier te ontwikkelen en onze uitdaging is om dat te omarmen.

Als je een ouder bent van één van deze verbazingwekkende kinderen, zijn er verschillende manieren om hen bij te staan op hun reis.

Aanmoediging – Ik vraag je om jouw kind te helpen met aanmoediging in alle aspecten van de verschillende gaven die zij je kunnen tonen in hun persoonlijkheid. Ze kunnen talenten hebben die ongewoon of geavanceerd lijken, en het beste wat we kunnen doen is hun creativiteit aanmoedigen zodat het licht vrij kan stromen.

Natuur – Een ander hulpmiddel is om met de natuur te werken en zo vaak mogelijk de natuur in te gaan. Maak contact met groene bomen, groen gras, zodat ze hun schoenen uit kunnen doen en echt contact kunnen maken met de natuur. Dit helpt hen om geaard te blijven op aarde in plaats van de hele tijd op en weg te zijn om dingen te verwerken. De aanraking van hun voeten op de grond werkt met hun tastzin en helpt hen in het contact met hun lichaam op de aarde.

Veiligheid – Als ze dingen nodig hebben om hen door een dag op school of bij het spelen te helpen, geef hen dan toestemming om deze voorwerpen bij zich te hebben. Het kan een steen zijn, een knuffeldoekje of een favoriet stuk speelgoed, want zo kunnen ze zich veilig voelen in hun omgeving. Onthoud dat ze zich met veel dingen op veel niveaus verbinden, dus het is meestal iets om ze aanwezig te houden. Dit geldt eigenlijk voor alle kinderen, want het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en enige controle hebben over hoe ze met deze emotie kunnen omgaan. En het is echt niet zo erg, ze zullen er na verloop van tijd op verschillende manieren mee omgaan.

Water – Water kan een van onze meest helende of schadelijke dranken zijn die we consumeren. Het is van het grootste belang dat het geconsumeerde water zo zuiver mogelijk is. In de westerse cultuur hebben we het geluk dat we altijd stromend water hebben, maar als je toegang hebt tot een soort filter, omgekeerde osmose, zuurstofrijk water, of een ander soort gezond water waarvan je denkt dat het goed is, doe dat dan.

Voedsel – Wees je bewust van het voedsel en de dranken die ze consumeren, want eenvoudige chemische verbindingen zoals suikers, kleurstoffen en conserveringsmiddelen zijn behoorlijk giftig en kunnen hun gedrag behoorlijk in de war sturen. Lees de etiketten.

Sta open – Sta jezelf toe om open te staan voor alles wat deze kinderen zeggen of doen. Zij hebben ervoor gekozen deel te nemen aan de wereld en ons te helpen oude, starre patronen en gedragingen los te laten. Dit is de uitdaging die zij ons stellen. Deze kinderen vragen ons los te laten wat ons niet langer dient en te vertrouwen op ons eigen vermogen om onze intuïtie te kiezen. Vertrouwen op onze eigen instincten en “weten” is het grootste geschenk dat zij met ons delen.

Naarmate deze kinderen opgroeien, kunnen sommige van hun talenten vervagen, afhankelijk van hoe ze in de wereld en hun omgeving geïntegreerd zijn, terwijl andere, met de aanmoediging van een open geest, in de hoogste versnelling zullen schakelen en echt hun magie zullen laten werken. Deze kinderen hebben ervoor gekozen om hier te komen, zoals wij allemaal hebben gedaan, om ons op een bepaalde manier te ontwikkelen, die ons in staat stelt om uit het huidige hokje te stappen waar we mensen graag in plaatsen, om onze grenzen als denkend en voelend mens te verleggen. Deze kinderen zullen vele gedachtevormen en ideologieën uitdagen die variëren van leercapaciteiten, sociale integratie, geslacht, ziekte op het gebied van wetenschap, medische, psychologische en spirituele gebieden.

Sterrenkinderen zijn hier om de planeet te helpen evolueren, om ons te helpen anders te zien, te denken, te voelen en te zijn en om datgene voorbij dat wat we al denken te weten te omarmen. Zij zijn hier om ons te laten zien dat liefde werkelijk alles is wat er is, ongeacht wat of wie we denken dat we zijn. Hun doel is om te helpen onze wereld te veranderen en vrede te brengen op onze planeet voor de toekomst.

Dit is hun geschenk van liefde.

Angelina Stojic is een boodschapper van licht. Een schrijfster en kanaal voor licht, liefde en leven! Spirituele Wetenschapper, Wellness Advocaat, Zoeker, Galactische Rep en Menselijk Wezen om er maar een paar te noemen, afhankelijk van de dag! Maak alsjeblieft contact.

©Angelina Stojic 2000 – 2019

https://youtu.be/PTcLmj3qj6Y

Vertaling: Martien