De Aard Van Jouw Ziel / door: Owen Waters

De Aard Van Jouw Ziel

door: Owen Waters – voor Spiritual Growht

Jouw ziel is jouw onsterfelijke innerlijke wezen. Het bestond al voordat de tijd begon en het zal altijd blijven bestaan, zelfs wanneer je uiteindelijk weer opgaat in je uiteindelijke spirituele thuis als een bewust aspect van het Oneindige Wezen – de Goddelijke Bron van al het leven.

Er zijn twaalf niveaus van bestaan, variërend van het alledaagse – bijvoorbeeld het bewustzijn van een rots – tot aan de niveaus van de drie aspecten van de Schepper. Tijdens onze huidige cycli van reïncarnatie gebruiken wij het derde, vierde en vijfde van deze twaalf niveaus.

Het fysieke rijk bevindt zich in het derde dichtheidsniveau. De ziel is in de vijfde dichtheid, en het Oneindige Wezen is voorbij de twaalfde. Jouw ziel is je geïndividualiseerde spirituele aanwezigheid, die opereert in de vijfde dichtheid die communicatie onderhoudt met de zielen van iedereen met wie je in het dagelijks leven in aanraking komt.

De zielenwereld van de vijfde dichtheid (of “de vijfde dimensie” zoals het ook wel wordt genoemd) is niet-fysiek. Onze dichte fysieke wereld bevindt zich in de derde dichtheid, terwijl de vierde dichtheid – het hiernamaals of de geestenwereld – quasi-fysiek is. De term quasi-fysiek betekent dat de geestenwereld solide is voor zijn bewoners, ook al zijn zij etherisch of geest vormig in vergelijking met onze dichte fysieke structuren. Geesten kunnen elkaar in het geestenrijk tegen het lijf lopen, en doen dat ook, omdat zij ten opzichte van elkaar solide zijn.

Het leven in de geestenwereld lijkt veel op het leven in onze dichte fysieke wereld, behalve dat er bepaalde vrijheden zijn die voortvloeien uit het hebben van een minder dicht lichaam. Het vermogen om te zweven is zo’n vrijheid en, beter nog, geesten kunnen zichzelf bijna onmiddellijk naar een andere plaats projecteren en daar plotseling verschijnen. Het vergt alleen mentale focus en ze verschijnen plotseling op de doellocatie.

Vijfde dichtheid is het begin van niet-fysiek bestaan, dus je ziel bestaat als een niet-fysieke sfeer van bewustzijn. Sommige tradities verwijzen naar de ziel als het “mentale lichaam” en de zielenrijken als de “mentale rijken”, hoewel zij verwijzen naar hogere mentale functies in plaats van naar elementair, mathematisch-achtig intellect.

Jouw ziel heeft de vrijheid om zich zowel in tijd als ruimte te verplaatsen, maar zij brengt het grootste deel van haar tijd door met het voorzien in de behoeften van haar fysieke, geïncarneerde zelf. Je ziel is de registreerder en catalogiseerder van al je ervaringen terwijl je jouw bijdrage levert aan de enorme hoeveelheid menselijke ervaringen op aarde.

Een groot deel van je zielbewustzijn leeft hier in de derde dichtheid bij je en voorziet in al je spirituele behoeften. Als je innerlijke zelf kent jouw ziel jou beter dan wie dan ook ter wereld, en zij is op elk moment beschikbaar voor onmiddellijk overleg. De beperkende factor is in hoeverre je fysieke geest deze intuïtieve, uit de ziel voortkomende gedachten zal toestaan en aanvaarden.

Neem een besluit om een leven te leiden dat meer geïnspireerd wordt door intuïtieve, innerlijke wijsheid, en stel je bewustzijn meer open voor de influisteringen van je intuïtieve natuur. Oefen met het volgen van je innerlijke ingevingen. Noteer ze, zodat je er later op terug kunt kijken en zien hoe accuraat ze waren.

Laat je vooral niet afschrikken als je ingevingen tijdens de eerste pogingen onnauwkeurig lijken. Dat gebeurt bij de meeste mensen. Als intuïtief luisteren nieuw voor je is, blijf dan gewoon oefenen en heel snel zullen je ingevingen zo waardevol worden dat je je zult afvragen wat je zonder hebt moeten doen.

Wat je ook wilt bereiken in het leven – een overvloed aan spirituele groei, grotere veiligheid, of een betere gezondheid – je kunt de mogelijkheden van je zielbewustzijn gebruiken om je te bekrachtigen en dat doel te bereiken.

Owen Waters

Owen Waters is auteur van Spirituality Made Simple.

Vertaling: Martien