Bekrachtig jouw Ziel Verbinding Deel 3

Bekrachtig jouw Ziel Verbinding – Deel 3

Door: Owen Waters – 1 Mei 2021

Vandaag zullen we in meditatie gaan en de verschillende niveaus van bewustzijn en hun gerelateerde chakra’s onderzoeken. Met deze oefening zal het duidelijk worden waarom we het derde oog of voorhoofd chakra gebruiken in de Ziel Verbindingstechniek.

Dit zal een regelmatige meditatie zijn met als doel reflectie en inzicht, dus gebruik je eigen voorkeurstechniek of onze “Ultieme Meditatie” techniek:

De Oneindig Wezen Meditatie

Sta stil bij elke chakra die in dit artikel aan de orde komt, en stem je af op die chakra, voel het niveau van bewustzijn en raak vertrouwd met de natuurlijke functie ervan.

Overdenk deze gedachten tijdens je meditatie

Er zijn twaalf niveaus van bewustzijn in de Schepping en het menselijke chakrasysteem is ontworpen om precies overeen te komen met de eerste zeven van die niveaus.

De eerste dichtheid is het meest fundamentele niveau van fysiek bewustzijn en is het natuurlijke niveau voor elementen – metalen, gassen, rotsen, enzovoort.

De onderbewuste geest resoneert op de frequentie van de tweede dichtheid, wat het natuurlijke niveau is voor biologische entiteiten zoals planten en basisdieren. Dit betekent ook dat het onderbewustzijn afgestemd is op het sacraal chakra – het tweede van de zeven grote chakra’s.

Het intellect – de meerderheid van de bewuste aandacht in fysieke mensen – opereert op het niveau van derde dichtheid en is afgestemd op de zonnevlechtchakra.

Hogere gevoelens opereren in de vierde dichtheid en zijn afgestemd op het hartchakra.

Het bovenbewustzijn of de zielsgeest opereert in de vijfde dichtheid en is afgestemd op de keelchakra. Vijfde dichtheid is een niet-fysiek rijk van mentale energieën uitgedrukt als licht en geluid. Vijfde dichtheid wordt ook wel het causale vlak genoemd omdat hier de sjablonen van op de ziel gebaseerde intentie worden gecreëerd. Deze sjablonen van bewustzijn worden samengeperst in subtiele etherische vorm en dan verder in dichte fysieke vorm om te worden gemanifesteerd als objecten en situaties in de vierde en derde dichtheidsniveaus van bestaan.

Zesde dichtheid is het rijk van het hogere zielsbewustzijn en is afgestemd op het “derde oog” of de voorhoofd chakra. Dit is het natuurlijke niveau voor de overziel of groepszielen, waar de zielenfamilie meer als een samenhangende eenheid functioneert in tegenstelling tot de individuele zielennatuur van het gewone 5D zielenrijk.

Om het plaatje compleet te maken, zevende dichtheid, waarop de kruinchakra is afgestemd, is het eerste van de drie kosmische niveaus van bewustzijn, die zijn afgestemd op het bewustzijn van planeten, zonnen en melkwegstelsels. Daarboven, de hoogste van de dichtheidsniveaus – de Goddelijke rijken van 10D, 11D en 12D – zijn de thuisbasis van facetten van de Schepper die bestaan voor de levering en het onderhoud van alle levensbehoeften in de andere bestaansniveaus.

In de Ziel Verbindingstechniek verhogen we de hart-gecentreerde energiesfeer naar de voorhoofd chakra om twee redenen.

1) Het is een gevoelsgerelateerde chakra, net als de hartchakra en is er daarom direct mee verenigbaar. Terwijl de keelchakra de thuisbasis is van je actieve zielsbewustzijn, bestaat het in een rijk dat meer mentaal dan gevoelsmatig van aard is. De chakra’s wisselen elkaar af op een yin-yang manier: Het sacraal chakra gaat over gevoel, de zonnevlecht is intellectueel, het hart gaat over hoger gevoel, en het keelchakra is afgestemd op wat velen de mentale of hogere mentale rijken noemen.

2) Het activeren van de voorhoofd chakra met energie van het hart veroorzaakt een synchronistische activatie van de keelchakra, vanwege de locatie tussen de voorhoofd- en hartchakra’s.

*****

Innerlijke Geest versus Uiterlijke Geest

Er is een kracht in je die maar weinigen vermoeden. Terwijl je “uiterlijke zelf” – jouw dagelijks waakbewustzijn – gericht is op de buitenwereld, omvat je innerlijke wezen alle aspecten van je bewustzijn. Jouw innerlijke wezen omvat jouw uiterlijke zelf, jouw onderbewustzijn, en alle andere, zogenaamde “onbewuste” delen van jouw geest.

Jouw innerlijke wezen wordt ook wel je ziel genoemd – de echte jij, de complete jij. Het wordt ook wel je “hogere zelf” genoemd omdat het, in vergelijking met het bewustzijn van de buitenwereld, voornamelijk op een hogere bewustzijnsfrequentie werkt. Het beheert vele essentiële functies voor je, terwijl je uiterlijke zelf zich concentreert op de ervaring van het leven in de buitenwereld via je vijf zintuigen.

Het veld van waarneming en invloed van jouw innerlijke wezen strekt zich uit tot vele functies en vermogens die meestal sluimerend aanwezig zijn in het dagelijkse bewustzijn van het uiterlijke zelf. Deze omvatten:

*Een intuïtief bewustzijn van de energie en het potentieel in situaties, dat diep onder elke oppervlakteverschijning kijkt.

*Spirituele verbinding. Jouw innerlijke wezen is jouw persoonlijke verbinding met het universum als geheel, met de hogere sferen, en uiteindelijk met het Oneindige Wezen.

*Verbinding met andere zielen. In de zielenrijken zijn alle zielen zich voortdurend bewust van alle andere zielen met wie zij of hun fysieke uitingen in wisselwerking staan. Communicatie is onmiddellijk en harmonieus, waarbij alle zielen klaar staan om alle andere zielen te ondersteunen waar nodig.

Deze innerlijke vermogens hoeven niet in jullie dagelijks bewustzijn te worden ontwikkeld omdat jullie ze reeds bezitten op het niveau van jullie innerlijk wezen. Jullie hoeven alleen maar te oefenen in regelmatige communicatie met je innerlijke wezen om te kunnen profiteren van deze onbeperkte bron van wijsheid, inzicht en creativiteit. Om dit te bereiken, moet je je elke dag op jouw innerlijke wezen afstemmen met behulp van de Ziel Verbindingstechniek die in deel 2 van deze cursus wordt gegeven.

Denk nu eens na over hoe het leven zou zijn als je je perspectief omkeerde. Wat als je, in plaats van het leven te zien als een buitenwereld door je vijf zintuigen, je het zag vanuit het perspectief van je ziel?

In de volgende les zullen we precies dat standpunt innemen. Wees je ervan bewust dat het perspectief van de ziel de werkelijke situatie is, zodat je veel meer van de werkelijkheid kunt begrijpen. In jouw dagelijkse bezigheden, terwijl je het leven in de fysieke wereld leidt, kan het volgende principe abstract lijken. Het moet echter begrepen worden en het is de sleutel tot het niveau van bekrachtiging dat we in de komende lessen zullen bereiken.

Hier is het: De perspectief-verschuivende waarheid die ten grondslag ligt aan ons schijnbaar-fysieke bestaan…

Het leven is een droom.

Je bent een ziel die droomt dat je een fysiek bestaan hebt.

Door: Owen Waters

Bron

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien