Bekrachtig jouw Ziel Verbinding – Deel 2 / Door: Owen Waters

Bekrachtig jouw Ziel Verbinding – Deel 2

Door: Owen Waters – 30 April 2021

Het meeste leven met gevoel in het universum is niet-fysiek. Hier op de planeet Aarde behoren wij tot de pioniers van de grote ervaringsavonturiers van het leven. Wij zijn overeengekomen te incarneren, niet alleen in een 4D geestenwereld, maar zelfs verder in het verpletterend dichte rijk van 3D lichamelijkheid.

Om hier te zijn, zijn wij ver afgedwaald van de vrijheid van het niet-fysieke rijk van 5D, maar wij kunnen nu de gelegenheid te baat nemen om ons opnieuw te verbinden met de liefde, het licht en de schoonheid van dat hogere rijk van bestaan.

In de 3D fysieke wereld, zijn we beperkt door zowel ruimte als tijd. We zitten vast op een tijdlijn in één richting waar het leven door de klok lijkt te worden geregeerd. Bovendien moeten wij, om ons in de ruimtedimensie te kunnen verplaatsen, energie verbruiken om onze vastzittende fysieke lichamen naar elders te vervoeren.

Wij bezoeken de 4D geestenwereld wanneer wij ’s nachts uit ons lichaam zijn of tijdens het leven na de dood, een deel van onze reïncarnatiecyclus. In tegenstelling tot de fysieke wereld, waar mensen leven in een wereld die iedereen bevat, zijn er vele sub-rijken binnen 4D. Daar leven mensen op plaatsen die het best resoneren met hun frequentie van bewustzijn. Vogels van dezelfde soort komen samen en in de spirituele rijken en ze zijn zich over het algemeen niet bewust van degenen die in andere subrijken wonen.

In het hiernamaals zijn er de dichtbevolkte sub-rijken waar de doorsnee mens heengaat. Dan zijn er rijken van toenemende liefde en licht voor hen die streven naar een hoger bewustzijn. Dit zijn rijken van grote delicatesse en schoonheid die, eenmaal bezocht, je nooit meer vergeet. Maar er zijn ook minder smakelijke gebieden die, als je ooit zou besluiten je er aan te wagen, je zou wensen dat je ze kon vergeten!

De meest voor de hand liggende vrijheid van 4D, naast de mogelijkheid om je geesteslichaam te laten zweven, is de mogelijkheid om naar een andere plaats te projecteren. Astrale projectie houdt simpelweg in dat je je concentreert op een andere plaats (of persoon) die je kent en dat je bereid bent om daar te zijn. Astrale projectie is een daad van verplaatsing. Mensen en plaatsen hebben allemaal hun eigen unieke kenmerkende toon. De persoon stemt zich eenvoudig af op de specifieke toon van de plaats of persoon en hij zal onmiddellijk geherpositioneerd worden op die plaats in de ruimte.

In 5D heeft de ziel de extra vrijheid om zich zowel in de tijd als in de ruimte te kunnen verplaatsen. Op het niveau van je ziel, “bovenbewustzijn” of “hogere zelf” van bewustzijn, kun je naar believen op en neer kijken in een tijdlijn om zowel verleden als toekomst te zien. Het grootste gebruik van dit vermogen is om potentiële tijdlijnen vooraf te scannen om te zien hoe ze zouden uitpakken als je ze fysiek zou nastreven.

En dat is een vermogen dat we op deze cursus zullen gebruiken!

Owen Waters – 30 April 2021

Bron

Vertaling: Martien