28 september een nieuwe belangrijke datum! (maansverduistering en heftige zonnestormen) / 5 september 2015 / door Corien van Vliet

28 september een nieuwe belangrijke datum!(maansverduistering en heftige zonnestormen)
5 september 2015 / door Corien van Vliet

2015 is energetisch gezien een bijzonder intensief jaar. Niet alleen zijn er een paar belangrijke data, zoals 8 augustus 2015 (8-8-8), maar er vinden ook een groot aantal elektromagnetische veranderingen plaats. Deze veranderingen zijn begonnen rond de equinox van 20 maart (en de drie dagen daarvoor). Daarna vond er een totale maansverduistering plaats op 4 april.

In de maand september zal er wederom een grote verschuiving plaatsvinden. Eerst rond de equinox van 23 september, daarna tijdens de volledige maansverduistering op 28 september. Op die dag zullen er tevens heftige zonne stormen plaatsvinden (deze heftigheid vindt slechts één keer in de 3600 jaar plaats).

Op 28 september vinden er dus een aantal belangrijke elektromagnetische verschuiving plaats. Maar wat gebeurt er dan op 28 september energetisch gezien? En welk effect hebben de zonnestormen van die dag op de energie van de mens?

Magnetisch veld

Om één en ander helder te krijgen is het ten eerste van belang te weten dat de aarde wordt omgeven door een magnetisch veld. Elk mens, elk dier en elk levend wezen heeft ook een eigen magnetisch veld. Dit magnetisch veld is vooral bedoeld om ons te beschermen, om ervoor te zorgen dat we energie kunnen ontvangen en geven. Dit magnetisch veld dient ook om ons de vorm te geven die we op dit moment aannemen (zowel fysiek, emotioneel als spiritueel).

De elektromagnetische activiteit van de zon, die tijdens de zonne stormen enorm intens is, verandert aan de ene kant ons eigen veld (onze frequentie wordt immers anders) en aan de andere kant verandert het het veld om ons heen (de natuur en onze directe omgeving) en het het veld van de aarde (waar wij energetisch en qua frequentie direct van afhankelijk zijn).

Het gaat hier om intense verschuivingen die aan de ene kant lijken te zorgen voor relatieve chaos, maar aan de andere kant een basis bieden voor individuele en globale fundamentele veranderingen.

Pijnappelklier
Waarom zijn wij als mens dan zo gevoelig voor zonnestormen en andere veranderingen op elektromagnetisch vlak?

Een van de oorzaken heeft te maken met het feit dat de pijnappelklier lichtgevoelig is. Zij reageert op veranderingen van licht en donker om ons heen. Zij scheidt een aantal zeer belangrijke hormonen af waaronder bijvoorbeeld melatonine. Dit hormoon, dat wordt aangemaakt wanneer het donker wordt, brengt rust, slaperigheid en zorgt ervoor dat we naar binnen keren. Door de aanmaak van melatonine kunnen we ontspannen, nadenken over de gebeurtenissen van de dag en tot nieuwe inzichten komen. Het is het hormoon dat zorgt voor visioenen, astrale reizen en diepe (voorspellende) dromen.

We weten ook dat hormonen een grote invloed hebben op onze emoties en gevoelens. Denk maar aan de emotionele veranderingen van jongens wanneer zij in de puberteit grotere hoeveelheden testosteron aanmaken. Ditzelfde gebeurt bij de aanmaak van melatonine. Een plotselinge verschuiving van de aanmaak van melatonine kan, wanneer we er niet op bedacht zijn, zorgen voor een veranderend humeur, slaapproblemen, rusteloosheid, enzovoort.

Als de lichtintentie verandert (tijdens bijvoorbeeld een zonnestorm) verandert dus automatisch de hoeveelheid melatonine die wij aanmaken. Meer melatonine zorgt voor slaperigheid en misschien wat emotionele instabiliteit, maar biedt juist ook de mogelijkheid voor verdieping van ons spiritueel kunnen.

Behalve dat de pijnappelklier lichtgevoelig is, is zij ook gevoelig voor magnetische velden. Dat maakt onze gevoeligheid voor een zonnestorm of een maansverduistering nog intenser. De pijnappelklier vertaalt de golven en magnetische veranderingen in de aanmaak van hormonen. Maar ze heeft niet alleen invloed op hormonen, zij heeft ook invloed op onze zenuwcellen. Hierdoor heeft elke verandering in het elektromagnetische veld om ons heen dus ook meteen direct invloed op ons zenuwstelsel en op ons hormoonstelsel.
Veranderingen in het elektromagnetisch veld, zoals bij een zonnestorm, zorgen ervoor dat, net als bij veranderingen van het licht, de pijnappelklier een andere hoeveelheid hormonen aanmaakt en dat onze zenuwen andere signalen opvangen en afgeven. We worden dus vele malen gevoeliger!

28 september
Het is dus niet vreemd dat al vanaf een aantal dagen voor de zonnestorm (dus voor 28 september) veel mensen zich slaperig zullen voelen op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Op de dag zelf kan deze slaperigheid verergeren of juist omslaan naar een enorme activiteit. Doordat de energie om ons heen in korte tijd enorm verandert kan hoofdpijn ontstaan, verandering van humeur en algeheel ongemak. De energie zal voor sommigen chaotisch aanvoelen en daarmee kunnen chaotische gedachten ontstaan en kan men soms wat verward reageren. Maar zoals omschreven zorgen de zonnestormen niet alleen voor fysiek ongemak, maar bieden zij juist een mogelijkheid om ons derde oog te ontwikkelen.
Terugkeer naar spirituele afkomst.

De pijnappelklier wordt ook wel gezien als de fysieke weerspiegeling van het derde oog. Het punt waar de fysieke wereld en de hogere universele dimensies bij elkaar komen. Elke verandering in het elektromagnetisch veld heeft effect op het fysieke functioneren van de pijnappelklier, maar heeft ook effect op de spirituele en energetische taak van de pijnappelklier. Door de toename van de aanmaak van melatonine neemt onze capaciteit, om ons af te stemmen op andere dimensies, herinneringen, het collectieve menselijk en planetair geheugen, andere vormen van zijn en de onderbewuste wereld, in korte tijd enorm toe. We keren als het ware terug naar ons originele energetisch geheugen, onze spirituele afkomst.

Interessant detail om te weten is dat, vanaf ons zevende levensjaar, de aanmaak van melatonine enorm afneemt. Tot die tijd zijn we heel sterk verbonden met de energie van waar we vandaan komen. Veel kinderen hebben tot die leeftijd nog herinneringen aan vorige levens of tussentijdse levens, hebben contact met meesters en gidsen, hun intuïtie is tot het zevende levensjaar vergaand ontwikkeld.
Tijdens de zonne stormen kunnen we weer in contact komen met deze vorm van zijn. Onbevangen en onbevooroordeeld, slechts puur verbonden met de energie.

Verandering of chaos aan ons de keus
De pijnappelklier/het derde oog zal dus sterk reageren op de elektromagnetische activiteit van de zon op 28 september. De verschuiving van energie zorgt die dag voor een diepgaande verandering van het derde oog, onze capaciteit om ons af te stemmen, te verbinden en te voelen. Voor velen zal 28 september er daarom voor zorgen dat zijn of haar visioenen worden versterkt, dat men chakra’s en aura’s beter kan zien, astrale reizen kan maken, voorkennis krijgt en nieuwe verbindingen kan leggen.

Het is van belang om voorbij het fysieke ongemak te kijken/voelen en contact te leggen met de spirituele mogelijkheden. Daar ligt de werkelijke waarde van de energetische veranderingen van de maand september.

Zoals beschreven zorgt elke externe verandering ook voor interne verandering. Een zonnestorm zorgt dus voor een intense verschuiving en het is aan ons om ons óf ons mee te laten nemen in de mogelijke chaos die ontstaat of gebruik te maken van de onmetelijke mogelijkheden die zich aandienen.

Als deze zonne stormen inderdaad gaan plaats vinden betekent voor ons, de mondiale bevolking, het verlaten van de 13000 jaar durende tijdperk van onderdrukking en ellende naar het binnen treden in een voor ons totaal onbekende nieuwe liefdevolle samenleving.

Corien van Vliet