Honderden wetenschappers geven gezamenlijke waarschuwing over kankerverwekkende effecten van WIFI, Bluetooth en draadloze communicatie / 2019/04/09 BY STILLNESS IN THE STORM

Honderden wetenschappers geven gezamenlijke waarschuwing over kankerverwekkende effecten van WIFI, Bluetooth en draadloze communicatie
2019/04/09 BY STILLNESS IN THE STORM
Tracey Watson ) Waarschuwingen van bezorgde experts over de gevaren van draadloze communicatieapparaten zoals mobiele telefoons en tablets zijn al geruime tijd in de verte aan het dreunen. En deze waarschuwingen worden steeds nadrukkelijker naarmate er meer bewijsmateriaal naar voren komt dat dit type technologie koppelt aan hersenen, hart en andere kankers.
door Tracey Watson , 24 maart 2019
De  vastgestelde gezondheidseffecten  van de niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMV’s) die door deze apparaten worden afgegeven, omvatten ook verhoogde elektrosensibiliteit, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), stoornissen van het immuunsysteem, onvruchtbaarheid, astma en neurologische aandoeningen – en dat is ook zo met de oudere, minder schadelijke 2G-, 3G- en 4G-technologieen.
Deskundigen maken zich ongelooflijk veel zorgen over de effecten van 5G, die al in verschillende Amerikaanse steden wordt uitgerold en die in de komende jaren in landen over de hele wereld zal worden geïnstalleerd. Consumenten zijn enthousiast over beloften dat 5G downloads tot 100 keer hogere snelheden mogelijk maakt dan 4G-technologie, terwijl ze ook stabielere verbindingen en een grotere capaciteit bieden.

Degenen die de potentiële gevaren kennen, maken zich echter ernstig zorgen. Zoals gerapporteerd door  Waking Times, heeft een groep van 250 wetenschappers uit meer dan 40 landen onlangs een petitie ingediend bij de  Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO) en de  Verenigde Naties  (VN), waarbij ze waarschuwden voor de wetenschappelijk bewezen gevaren van elektromagnetische velden. (Verwant:  Studies bevestigen dat potentiële risico’s van draadloze 5G-straling te ernstig zijn om te negeren.)

Een wetenschappelijke basis voor bezorgdheid
Gebaseerd op peer-reviewed, gepubliceerd onderzoek, hebben we ernstige zorgen over de alomtegenwoordige en toenemende blootstelling aan elektromagnetische velden opgewekt door elektrische en draadloze apparaten. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, radiofrequente straling (RFR) – emitterende apparaten, zoals mobiele en draadloze telefoons en hun basisstations, wifi, uitzendingantennes, slimme meters en babyfoons, evenals elektrische apparaten en infra-structuren. gebruikt voor de levering van elektriciteit die een extreem laagfrequent elektromagnetisch veld (ELF EMF) genereert.
De wetenschappers verklaren in de oproep dat meerdere studies door gerespecteerde wetenschappers hebben bevestigd dat EMF levende organismen negatief beïnvloedt, het risico op kanker verhoogt, genetische schade veroorzaakt, de structuur en functie van het voortplantingssysteem verandert, het aantal schadelijke vrije radicalen in het lichaam verhoogt en over het algemeen een negatieve invloed hebben op het welzijn van de mens.
Schade reikt ook verder dan het menselijk ras, verklaren ze, en er is groeiend bewijs dat elektromagnetische velden schadelijke effecten hebben op zowel het planten- als het dierenleven.
De wetenschappers zeggen dat er meer dan genoeg reden is voor volksgezondheidsinstanties zoals de WHO om stelling te nemen en juiste internationale richtlijnen vast te stellen voor een veilig gebruik van de technologie waar de moderne samenleving zo afhankelijk van is geworden:
Deze bevindingen rechtvaardigen onze oproep aan de Verenigde Naties (VN) en alle lidstaten in de wereld om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan te moedigen een sterk leiderschap uit te oefenen bij het bevorderen van de ontwikkeling van meer beschermende EMF-richtlijnen, het aanmoedigen van voorzorgsmaatregelen en voorlichting aan het publiek over gezondheidsrisico’s, met name het risico voor kinderen en de ontwikkeling van de foetus. Door geen actie te ondernemen, slaagt de WHO er niet in haar rol als vooraanstaande internationale organisatie voor volksgezondheid te vervullen.
De wetenschappers hebben de WHO en de VN opgeroepen om:
·       Ervoor te zorgen dat vrouwen en kinderen worden beschermd;
·       Versterking van richtlijnen en wettelijke normen met betrekking tot  elektromagnetische velden;
·       Fabrikanten aan te moedigen om zich te concentreren op het ontwikkelen van veiligere technologie;
·       Het publiek goed op te leiden over de gevaren van draadloze technologie;
·       Regeringen aan te moedigen om verder wetenschappelijk onderzoek naar de gevaren van elektromagnetische velden te financieren;
·       De regulering te handhaven dat de media mogelijke belangenconflicten moet onthullen bij het aanhalen van meningen over de gezondheids- en veiligheidsaspecten van draadloze technologie; en
·       Stralingsvrije gebieden aan te brengen die bekend staan ​​als witte zones.
Lees meer over de gevaren van elektromagnetische velden op  EMF.news.
Stilte in de Storm-editor : waarom hebben we dit geplaatst?
De deep state heeft vele aspecten van het moderne leven bewapend met het doel afhankelijkheid van de medische industrie te creëren en welzijn in het algemeen te vernietigen. Deze agenda belemmert een individu in zijn zoektocht naar autonomie, welzijn en sociale harmonie. De voorgaande informatie onthult de vernietigende kracht van wifi, mobiele telefoons en moderne elektronica in het algemeen. Met deze kennis in de hand kan een persoon de valse realiteit verdrijven dat deze apparaten veilig zijn. Daarbij komen ze ook dichter bij het grotere besef dat de machthebbers het vertrouwen van het publiek hebben geschonden, wat langzaam zal leiden tot activering van de drang naar zoeken naar waarheid en vrijheid van verlangen, dat op een dag zal leiden tot de bevrijding van de individu en planeet als geheel.
– Justin
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien