Het wapen systeem HAARP (Geo-engineering) draagt bij aan klimaatveranderingen en is verantwoordelijk voor destabilisatie van landbouw, aldus Indiase minister van milieu./Zaterdag, 30 juli 2016

Het wapen systeem HAARP (Geo-engineering) draagt bij aan klimaatveranderingen en is verantwoordelijk voor destabilisatie van landbouw, aldus Indiase minister van milieu.
Zaterdag, 30 juli 2016

Anil Madhav Dave, Minister van Milieu van India werd gevraagd hoe wapen systemen zoals HAARP ( High Frequency Active Auroral Research Programme) ontwikkeld door de Verenigde Staten van Amerika en andere landen, kan het weer beïnvloeden, zei hij.

“HAARP is een geavanceerde super krachtige verwarmer van de ionosfeer die een oorzaak kan zijn dat de aarde opwarmt” aldus Minister Madhav Dave.
In andere woorden hij is zich ter degen bewust van het feit dat manieren om het weer te manipuleren bestaan en dat deze zeer waarschijnlijk geopolitieke zaken beïnvloeden.

Als je weerpatronen kunt veranderen, kun je overstromingen en droogtes veroorzaken met economische onrust als gevolg. Gezien de aarde enorm geglobaliseerd is in de afgelopen 100 jaar, en wereldwijde concerns meer macht hebben over soevereine staten dan haar gekozen parlementsleden, is het niet onrealistisch te concluderen dan het beïnvloeden van het weer al gebeurd. Er wordt wereldwijd heel veel moeite gedaan om de ware gevolgen voor onze planeet verborgen te houden voor de mensen.

Ik kan persoonlijk getuigen van het feit dat “cloud seeding” (het manipuleren van neerslag door bepaalde stoffen boven op wolken uit te “zaaien” ) gebeurd in de Verenigde Staten van Amerika. Eigenlijk, waar ik ook ga zie ik dat vliegtuigen sporen in de lucht achterlaten die zonder twijfel van invloed zijn op de weer patronen. Het zou dom zijn om te denken dat de effecten hiervan niet de belangen dienen van clandestiene organisaties die er niet voor schromen om dit soort technieken te gebruiken om er zelf beter van te worden.


Op een nog grotere schaal lijkt het erop dat de meeste klimaat verandering bewegingen en milieu organisaties moedwillig gefocust worden op CO2 uitstoot als oorzaak van de veranderende weer patronen om de geheime geo-engineering agenda verborgen te houden.

Terwijl de onwetende massa roept om CO2 uitstoot beperkende maatregelen en belastingen weten de grote bedrijven en regeringen dat de werkelijke oorzaak van de veranderende weer patronen te wijten zijn aan moedwillige manipulatie van het weer. Sommige van deze weer manipulatie programma’s zijn al sinds de zeventiger jaren actief.


Als een ambtenaar van de Indiase regering de waarheid kan achterhalen dan moet het voor de “slapende” massa ook mogelijk zijn.

Als laatste punt, de BRICSalliantie zou naar verluid strijden tegen Cabal gecontroleerde organisaties in het westen. Zou deze verklaring van Dave er op kunnen wijzen dat de meerderheid van de regering ambtenaren in India op de hoogte is van deze clandestine oorlogshandelingen?

Ik denk dat dit een logische conclusie is.

                                                                                                                      – Justin


by PTI

NEW DELHI:  Een door de Verenigde Staten van Amerika ontwikkeld wapen systeem dat de atmosfeer raakt met een gefocuste elektromagnetische straal zou de oorzaak kunnen zijn van de opwarming van de aarde. De overheid verklaarde en erkende dat klimaat verandering waarschijnlijk de oorzaak is van verminderde opbrengsten van veel geteelde gewassen in India zoals maïs en tarwe.

“De verenigde Staten van Amerika heeft een wapen ontwikkeld genaamd HAARP (High Frequentie Active Auroral Research Programme) wat de bovenste atmosfeer laag raakt met een gefocuste en stuurbare electromagnetische straal.” Minister van Milieu Anil Madhav Dave melde dit aan de Rajya Sabha (Raad van Staten, het hogerhuis van het parlement in India) in een geschreven verklaring.

“HAARP is een geavanceerde super krachtige ionosferische verwarmer die de opwarming van de aarde als gevolg zou kunnen hebben.” Aldus Anil Madhav Dave.


Dave gaf antwoord op de vraag of de overheid op de hoogte is of HAARP in staat zou zijn desastreuze impact te hebben op het wereld klimaat en daarmee dat van India met als gevolg destabilisatie van agricultuur en economische systemen.

Hij verklaarde dat een studie door de Indiase Raad van Landbouwkundig Onderzoek tot de conclusie leidde dat de klimaatveranderingen tegenvallende oogsten voor de meest verbouwde gewassen in India zoals graan, maïs, mosterd, aardappel en kafferkoren als gevolg hebben. 

Als gevolg van deze studie verklaarde de minister dat de overheid in juni 2008 het Nationale Actie Plan Klimaat Veranderingen opgericht heeft (NAPCC) om klimaat verandering zaken het hoofd te bieden.


NAPCC heeft acht doelstellingen op het gebied van zonne energie, geavanceerde energie efficiëntie, drinkwater, duurzame Himalaya ecosystemen, bosbouw, landbouw en strategische kennis klimaat veranderingen.

Ook wordt ingegaan op de kwesties met betrekking tot vermindering van broeikasgassen en de aanpassing aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op het milieu, bos, habitat, watervoorraden en landbouw.

Dave verklaard dat 32 staten inmiddels een actie plan voor klimaat veranderingen voorbereid hebben.Vertaald voor wakkeremensen door Ivar O.