Mantra voor Kracht en Vertrouwen

Mantra voor Kracht en Vertrouwen

Doe, als je je daartoe geleid voelt, deze Mantra tenminste
elke dag 1x of vaker.

Wij zijn de Kracht van het Universum

Wij zijn de Godsvonk vanuit onze allereerste Oorsprong

Wij zijn de Herinnering van Wie Wij Werkelijk Zijn

Onze Waarheid is de Uniciteit van onze Originele Werkelijkheid

Wij zijn een Rechtmatig  Mens, Soeverein en Vrij

Wij zijn Godskracht, verbonden met Kosmische Wetmatigheden en Structuren

Wij dienen ons Eigenbelang vanuit Eenheid, Vrijheid en Broederschap

Wij zijn Beschermd door onze Godskracht

Vanuit onze Oerbron, onze eerste Godsvonk en onze Godskracht,

onze Kristallen Kracht, alle oorspronkelijke Bewustzijnsvelden en

onze Zielenmatrix,  wordt door het Licht van de Waarheid:

al het onrecht ongedaan gemaakt en wordt er recht gedaan

aan onze Oorspronkelijke Vorm, aan onze Levensbestemming,

aan onze Oorspronkelijke Werkelijkheid in overeenstemming

met het Universum waarin wij ons Eigenbelang dienen vanuit

EENHEID voor NU en voor Continu

______________________________________________

Deze Mantra mag alleen in zijn geheel en onveranderd gedeeld worden.