6 Gebedsdagen: Een Aanloop naar de Grote Transformatie Massameditatie op 1/12/20 / Door: SIMON ESLER – 5 Januari 2020

 6 Gebedsdagen: Een Aanloop naar de Grote Transformatie Massameditatie op 1/12/20

Door: SIMON ESLER – 5 Januari 2020

Als we kijken naar 12 januari, en naar het Grote Transformatie Massameditatie Event aan de horizon, krijgen we de kans om zeer eenvoudige maar krachtige steun te bieden in de dagen die eraan voorafgaan.

Een van de belangrijkste redenen waarom de deep state effectief is geweest in hun controlemethoden is hun begrip van eenvoudige metafysische principes en hoe deze effectief te combineren met rituelen en ceremonies.

Gezien het feit dat er veel minder van hen zijn dan er lichtwerkers op de planeet zijn, heeft elk gebaar dat een waarheidszoekende gemeenschap collectief maakt door middel van ritueel en ceremonie, zelfs zeer eenvoudige, een extreem krachtig vermogen om verandering te genereren, omdat we de aantallen daarvoor hebben.

Wanneer een massameditatie als deze plaatsvindt op zo’n krachtige dag van astrologische uitlijning, zijn er een aantal fundamentele, maar essentiële, metafysische principes in het spel die kunnen worden benut voorafgaand aan het evenement.

Massameditatie is krachtig omdat het het collectieve gebruik van de vrije wil vertegenwoordigt om niet-lokale gebeurtenissen te creëren, die rimpelen vanuit het gemeenschappelijke aandachtspunt van het collectief naar het weefsel van onze werkelijkheid.

Deze niet-lokaliteit maakt het niet alleen mogelijk om de ruimte te overstijgen, waarbij mensen over de hele wereld een gedeelde impact creëren over grote afstanden, maar wanneer een gebeurtenis als deze groot genoeg is, kan de impact ervan de lineaire tijd overstijgen. Het is veelzeggend dat gebeurtenissen die een effect hebben op grote delen van de menselijke bevolking, in de loop van de tijd terug in de tijd zijn gerimpeld.

Een goed voorbeeld van dit principe is te zien in de Global Consciousness Project studies on 9/11.

Een van de belangrijkste mechanismen van deze studie was de observatie van willekeurige getallengeneratoren die rond de planeet waren geplaatst. Verbazingwekkend genoeg werd 5 uur voordat het WTC voor het eerst werd beïnvloed produceerde elke willekeurige getallengenerator rond de planeet ineens meetbare patronen in aantallen, terwijl er tegelijkertijd een merkbare verandering plaatsvond in de ionosfeer van de aarde. Het Global Consciousness Project heeft eerder onthuld dat veranderingen in de ionosfeer van de aarde rechtstreeks verband houden met de algemene staat van het collectieve bewustzijn van de mensheid en in dit geval was de ontdekking fascinerend.

Hun conclusie was dat dit een vorm van collectieve voorkennis vertegenwoordigde – onze gedeelde geest die 9/11 aanvoelde voordat het plaatsvond.

Als we 9/11 zien als een gebeurtenis in de tijd als een kiezelsteen die in een smalle rivier wordt gegooid, kunnen we de rimpelingen zien die zich zowel omhoog als omlaag bewegen. De intensiteit van de gebeurtenissen die zich op 9/11 ontvouwden had zo’n krachtige impact dat het rimpelingen terug in de tijd stuurde, die in de pieken in de ionosfeer van de aarde en de patronen in de willekeurige getallengeneratoren (en dus in de collectieve psyche) te zien waren.

Op dezelfde manier vertelt John Desouza het verhaal van The Indigo Kids of 9/11, een FBI-zaak waarbij kinderen de vernietiging van de tweelingtorens voorspellen. In vergelijking met de bevindingen van het Collectief Bewustzijn Project, kunnen we Desouza’s verhaal zien als een aanvullend bewijs van deze gebeurtenis die achterwaarts in de tijd rimpelt.

In dit geval hebben bepaalde kinderen zich gedragen als individuele receptoren, die golven van informatie ontvangen die afkomstig zijn van de event horizon van die noodlottige dag.

Bedenk ook dat de betekenis van 9/11 in de ogen van de deep state die van een massale rituele opoffering was, ontworpen om het collectieve bewustzijn te traumatiseren als een middel om de massale mind control op te starten.

Gezien de omvang van deze operatie en de spirituele betekenis die deze vorm van massale opoffering binnen het Satanische geloofssysteem heeft, kunnen we zeggen dat ze vrijwel zeker gebruik hebben gemaakt van ritueel en ceremonie om hun metafysische positie voorafgaand aan de gebeurtenis zelf te versterken.

Dus hoe kunnen we leren van het meesterschap dat ze hebben toegepast op de creatie van gebeurtenissen als 9/11 die het menselijk bewustzijn op zo’n grote schaal sturen? Is dat niet onze ambitie op 12 januari?

Bieden we het soort toegewijde, metafysische voorbereiding waarvan we weten dat de deep state ze heeft toegepast op gebeurtenissen als 9/11?

Als we de collectieve realiteit op grote schaal willen beïnvloeden, is er dan iets wat we kunnen doen om onze collectieve focus voor te bereiden?

Gezien het feit dat de 735 jaar durende karmische cyclus die volgend jaar zijn voltooiing nadert, begon toen er grote machtsverschuivingen plaatsvonden op het niveau van de priesterklasse, kunnen we een dag vol krachtig potentieel verwachten.

Vanuit een metafysisch perspectief betekent dit dat een gebeurtenis van deze omvang, die slechts een week weg is, al rimpelingen in de tijd veroorzaakt, die ons dagelijks leven beïnvloeden. Sommige van deze uitstralingen kunnen subtiel zijn, andere kunnen openlijk zijn, maar ze zijn toch beschikbaar om er gebruik van te maken, hoe dan ook.

Wat hier belangrijk is, en wat ik als antwoord daarop voorstel, is een reeks korte gebeds/meditaties, die de komende 6 dagen in de hele gemeenschap worden voorgedragen. Dit is een oproep en een antwoord tussen degenen onder ons die de gebeurtenis co-creëren, en de energetische handtekening die door de tijd heen naar ons toe rimpelt.

Het is tijd voor ontwaakte gemeenschappen om verder te gaan dan alleen het begrijpen van deze fenomenen in de richting van het daadwerkelijk, regelmatig toepassen van onze collectieve vrije wil om deze natuurwetten te gebruiken tot voordeel. Wij zijn verantwoordelijk voor het toepassen van deze belangrijke kennis nu deze niet langer occult is.

Een goede metafoor voor deze voorbereiding is die van een tuin. Als er genoeg van ons samenkomen in de dagen voor het Event en beginnen met een duidelijke intentie in de toekomst, gericht op de tijd/ruimte die we allemaal gaan bezetten, bewerken we de grond voor het Event

Telkens wanneer een golf van ons een eenvoudig gebed aanbiedt, verrijken we de grond, woelen we hem om en bereiden we hem voor om de zaden te koesteren die op de dag van deze bijeenkomst zullen worden geofferd.

We zullen een duidelijker en mooier pad creëren naar het astrologische portaal dat wordt gebruikt door het op te bouwen met deze kleine, geladen peulvruchten.

De basisstructuur van het ritueel dat ik voorstel is het voordragen van een reeks Gathas, (een vorm van meditatie/gebed in het Boeddhisme) verspreid over de komende 6 dagen voor het evenement van 12 januari.

Gezien het feit dat studies nu hebben aangetoond dat onze woorden zelfs ons DNA kunnen veranderen, moet het reciteren van een dergelijk groepsgebed serieus genomen worden als een middel om deze planeet terug te nemen.

Elke versie van het gebed kan worden herhaald, wanneer je maar wilt, gedurende 2 dagen voordat je verder gaat met het volgende gebed voor nog eens 2 dagen. Ik stel voor om een kleine hoeveelheid ritueel te gebruiken om de praktijk te ondersteunen, d.w.z. een kaars, een reeks van langzame ademhalingen voor en na, een duidelijk moment van stilte of een ander gelijkaardig, bewust middel om het gebed in te kaderen.

Net als deze 2020 Meta Meditatie, aangeboden door Thich Nhat Hanh, vertegenwoordigen deze drie variaties op dezelfde set van zinnen drie fasen van focus.

Allereerst focussen we ons op onszelf.

Daarna focussen we ons op een andere persoon in ons leven.

En tenslotte brengen we onze focus naar het collectief.

Samen kunnen we deze reeks van bewuste impulsen creëren, gericht op het ondersteunen van de effectiviteit van de bijeenkomst op 12 januari en de afstemming ervan op het hoogste goed voor iedereen.

Ik zal de komende week een begeleide versie van elk gebed uitbrengen voor degenen die baat hebben bij het ritueel van de begeleiding. Ik nodig iedereen uit om elke dag een paar minuten de tijd te nemen om de woorden hardop of rustig in zichzelf uit te spreken en zo zachtjes onze energie op te bouwen naar de Grote Transformatie!

Hier is een geschreven versie van elk gebed en de dagen waarmee ze zijn afgestemd:

6-7 januari Gebed voor jezelf

Mag ik deze nieuwe cyclus beginnen zonder enige mentale slavernij die ik heb toegestaan

Mag ik deze nieuwe cyclus beginnen zonder enige spirituele slavernij die ik heb toegestaan

Mag ik deze nieuwe cyclus beginnen zonder enige fysieke slavernij die ik heb toegestaan

Moge ik soevereiniteit en overvloed vertegenwoordigen terwijl ik me harmoniseer met de nieuwe aarde aan de horizon

Moge de voltooiing van de oude cyclus alles wat me niet helpt, afwerpen

Moge de initiatie van deze nieuwe cyclus mijn toekomst zegenen als een offer aan de verlichting van de mensheid.

8-9 januari Gebed voor een Gekozen Individu

Moge je deze nieuwe cyclus beginnen zonder enige mentale slavernij die je hebt toegestaan

Moge je deze nieuwe cyclus beginnen zonder enige spirituele slavernij die je hebt toegestaan

Moge je deze nieuwe cyclus beginnen zonder enige fysieke slavernij die je hebt toegestaan

Moge u soevereiniteit en overvloed vertegenwoordigen als u harmoniseert met de nieuwe aarde aan de horizon

Moge de voltooiing van de oude cyclus alles verwerpen wat jou niet dient

Moge de initiatie van deze nieuwe cyclus jouw toekomst zegenen als een offer aan de verlichting van de mensheid.

10-11 januari Gebed voor Het Collectief

Mogen we allemaal deze nieuwe cyclus beginnen zonder enige mentale slavernij die we hebben toegestaan

Mogen we allemaal aan deze nieuwe cyclus beginnen, vrij van elke spirituele slavernij die we hebben toegestaan

Mogen we allemaal deze nieuwe cyclus beginnen zonder enige fysieke slavernij die we hebben toegestaan

Mogen we allemaal soevereiniteit en overvloed vertegenwoordigen terwijl we ons harmoniseren met de nieuwe aarde aan de horizon.

Moge de voltooiing van de oude cyclus alles afwerpen wat niet het hoogste goed dient

Moge de initiatie van deze nieuwe cyclus onze toekomst zegenen als een offer aan de verlichting van de mensheid.

Duizenden jaren lang heeft de Deep State ons overtroffen in hun bewuste toepassing van het ritueel, de ceremonie en de natuurwetten die deze realiteit beheersen. Het wordt tijd dat we ons gebruik van deze voordelen ontwikkelen op een manier die praktisch, tactisch en toegankelijk is, maar toch eenvoudig en direct. Ik hoop dat jullie met mij meedoen.

Bron

Vertaling: Martien