Maya Berichten Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging Dag 249 / Dinsdag 26 januari 2016

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 249

Dinsdag 26 januari 2016

Muluc 2  Positief Activisme

Ik ben Muluc 2 (Rode Maan) Welkom in deze tijd van samenkomst. Dank jullie dat jullie een actief deel zijn van het ascensieproces van de aarde en haar bewoners. Zonder jullie hulp, zou jullie wereld van een veel grotere dichtheid zijn. Ieder van jullie die licht brengt in de wereld, helpt in dit proces. Hoewel er niets mis mee zou zijn als de wereld vandaag nog instortte, zouden er veel van jullie wensen dat jullie meer hadden gedaan wat in uw vermogen lag om de planeet te redden van de ondergang.

U vraagt ​​zich wellicht af: “Wat kan ik doen om te helpen bij het ​​ascensieproces?” Een van de belangrijkste dingen die een ieder van jullie kan doen is om de vibratie van liefde in je fysieke Wezen te verhogen. Als ieder van jullie dit zou doen op dit moment, zouden alle oorlogen ophouden, honger en ziekte zou ophouden te bestaan en utopia zou zich onmiddellijk manifesteren.

Er zijn veel mensen die in oorlogen vechten die zijn gericht op vrede. Veel vredesactivisten dragen wapens om anderen te dwingen hun weg te volgen. Hoewel deze maatregelen vanuit een basis van liefde en vrede kunnen  komen, creëren ze nog steeds veel onrust en ellende in de energetische matrix.


Wij vragen jullie, alles te doen wat jullie kunnen om jullie doelen, dromen, visies en acties te delen met anderen op een rustige en sierlijke manier. Het universum zal deze maatregelen ondersteunen, want zij zijn harmonieus. Wanneer een boze persoon vrede eist, is er disharmonie in het energetisch veld. Woede en vrede kunnen niet naast elkaar bestaan ​​in hetzelfde veld. Er is zoiets als gerechtvaardigde woede, maar het is nog steeds woede. Als men hun woede kan veranderen in een staat van acceptatie, zelfs als ze het niet eens zijn met wat anderen doen, zullen ze veel effectiever zijn.

Zo zijn er bijvoorbeeld vele activisten die betrokken zijn bij het redden van zeedieren. Dit is een nobele en rechtvaardige zaak, want inderdaad veel zeedieren soorten sterven onnodig. Wanneer een bepaalde activist boos wordt, dringt die energie door in zijn energie veld. Woede is een agressieve emotie en kan de basis vormen om veel te voltrekken. Het is belangrijk te begrijpen hoe die woede wordt uitgedrukt en geïnternaliseerd door de persoon.

Een boze persoon kan veel bereiken indien deze woede wordt gebruikt als brandstof  voor het oplossen van een dilemma. Als de woede is geïnternaliseerd en niet wordt uit gedrukt  kan het gaan woekeren in het lichaam, en de persoon ontkrachten. Als de woede wordt gebruikt om situaties op te lossen kan het worden gebruikt op twee manieren. De negatieve manier is door middel van gewelddadige acties, zoals het fysiek schaden van degenen die schade toebrengt aan het ecosysteem van de dieren die hij wenst te beschermen. In dit geval, is de activist betrokken in dezelfde zonden als de agressor tegen de dieren. Woede verwekt haat, leidt tot geweld. Dit is niet de beste manier om een vreedzaam universum te creëren.

Aan de andere kant kan een activist boos zijn en deze emotie gebruiken om positieve oplossingen te voeden. Misschien in plaats van het terroriseren van zijn tegenstanders, zal hij proberen om hen te onderwijzen. Het levensonderhoud van zijn tegenstanders kan afhangen van hun oogst op de oceaan, dus zijn behoefte aan inkomen zou moeten worden beschouwd, als goed. Corporaties kunnen beter worden aangepakt door middel van wetgeving, door het nemen van maatregelen door wetten te veranderen om de oceanen en haar bewoners te redden.

Kunnen jullie het verschil zien? Als de liefde wordt gebruikt als de basis om veranderingen aan te brengen, zal iedereen winnen. Als woede en op angst gebaseerde emoties worden gebruikt om wijzigingen aan te brengen, voegt het alleen maar toe aan het probleem. In de meeste gevallen is het controle, hebzucht en macht, dat brandstof is voor hen die het milieu en de vrede op aarde vernietigen.

We smeken jullie om te zoeken in jezelf om manieren te vinden waardoor jullie je planeet en haar bewoners door middel van het gebruik van hoge-energie-frequenties gebaseerd op liefde in plaats van angst en haat te verbeteren. Het kan worden gedaan, jullie hebben je veel voorbeelden van mensen die net dat hebben gedaan. Het is een nobele zaak om alles te doen wat in jullie vermogen ligt om de vibratie van liefde in jezelf te verhogen. Als zouden jullie niets anders doen in jullie leven, zullen jullie het goed gedaan hebben als jullie jezelf verbinden met de Bron en liefde uitstralen op een dagelijkse basis. Dit kost geen geld, onderwijs, fysieke vaardigheden of niets anders dan de wil om dat te doen. Het is jouw keuze. Kies verstandig.

Selamet! Muluc 2

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl