Maya Berichten Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging Dag 214 /Zondag 20 december 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 214

Zondag 20 december 2015

IX 6 Geschenken ontvangen
Ik ben Ix 6: (Witte Tovenaar) We zijn dankbaar voor deze tijd met elkaar. Om verder te gaan met het thema van overvloed van gisteren, willen wij kort ingaan op het onderwerp van het ontvangen van geschenken, zowel fysieke als niet-fysieke.

Er wordt veel gesproken in de wereld over het gevoel of men het waardig is om geschenken te ontvangen, degene die geven moeten ook openstaan ​​voor het ontvangen. Er zit waarheid in dit geloof, want in alle dingen zijn er cycli.

Deze cyclus komen ook voor in andere Dimensies. Wil er sprake zijn van een evenwichtige stroom, moet men geven wat men ontvangt en ontvangen wat hem wordt toebedeeld.

Wanneer een persoon of ziel is geblokkeerd, hetzij in het geven of ontvangen, treedt er een onbalans op in het energieveld. Dit gebeurt omdat het blokkeren van de stroom van liefde een gevolg is van angst.


Om voorbij deze dingen te komen en om de stroom van overvloed te openen, neem de tijd om naar binnen te gaan en te zoeken naar de dingen die ervoor zorgden dat je de stroom in eerste instantie blokkeerde. Onderzoekt deze overtuigingen totdat je ziet waarom ze je niet langer dienen.

Vergeef alle andere betrokkenen door hen toe te staan verantwoordelijk te zijn voor hun acties en inactiviteit.

Laat de behoefte voor vergoeding * of verontschuldiging los. Merk gewoon op wat er gebeurde, zegen de ervaring en verander je houding door het uitwisselen van negatieve gedachten voor die van pure liefde.

In het begin is dit misschien moeilijk om te doen, maar door oefening zal het steeds gemakkelijker gaan totdat het een natuurlijk iets voor je wordt.

Er komt een tijd waarin wat anderen zeggen niet van invloed op jou zal zijn, want je zult begrijpen dat jouw werkelijkheid afwijkt van de hunne. Op dat moment zal je vibratie stijgen, wetende wat liefde is op een diepere manier.

Houd de woorden in dit bericht vers in je geheugen totdat je de gewoonte van het beoordelen van anderen en jezelf doorbreekt.

Weet dat je alle goede dingen waard bent en maak keuzes die dat reflecteren.

Laat alle gevoelens van slachtofferschap los waaronder die, die de verwachtingen van vergoeding en verontschuldiging inhouden, want dit zijn grote blokkades voor het ontvangen van de geschenken van de Aanwezigheid.

Zo zij het en zo is het!

IX 6

* Vergoeding is een betaling in geld voor verleende diensten.

http://mayanmessages.wordpress.com/
Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl