Maya Berichten Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging Dag 213 / Zaterdag 19 december 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 213
Zaterdag 19 december 2015

Ben 5  Overvloed Mantra
Ik ben Ben 5. (Rode Hemelwandelaar) Vele zegen voor jullie! Vandaag nodigen wij jullie uit om deze mantra in je gedachten te houden.
Ik ben het waard; Ik ben goud.
Niets nieuws en niets oud.
Breng naar mij wat ik waard ben,
Verwijder alle gedachten van gebrek.
(Gebrek betekent een ontoereikend aanbod.)
Weet dat je alle overvloed waard bent. Je bent meer waard dan goud. Net zoals goud kostbaar is in deze wereld, is je ziel kostbaar in dit Rijk en daarbuiten.
Opgenomen in de Bijbel, Prediker 1:9-11 luidt:
Dat wat is geweest dat zal worden, en wat is gedaan is wat zal worden gedaan. Dus, er is niets nieuws onder de zon. Is er niet iets waarvan men zou kunnen zeggen: “Zie dit, het is nieuw?”

Het bestond reeds al in de eeuwen die voor ons waren. Er is geen herinnering aan vroegere dingen; en ook niet aan de latere dingen die zich zullen voordoen. Er zal voor hen geen herinnering zijn onder degenen die later nog zullen komen.

Sinds het begin der tijden, bestond alles. Er is niets nieuws onder de zon.
Alles is hier voor uw plezier.
Weet dat jullie het waard zijn en ontvang de zegeningen die voorzien zijn voor jullie; alleen jullie geloof van onwaardigheid houdt jullie in gebrek.
Doe, terwijl jullie deze mantra zingen, gek, beweeg je lichaam; dans “een dans” van wilde overgave.
Vier de zegeningen van de Aarde, wees dankbaar voor alles wat jullie hebben ontvangen en ieder moment zullen ontvangen.
Adem de lucht in en geniet in vreugde van de dag!
Selamet! Ben 5
Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl