Maya Berichten Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging Dag 195 / Dinsdag 1 december 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 195

Dinsdag 1 december 2015

Men 13  Tien Communicatie Hulpmiddelen
Ik ben Men 13. (Blauwe AdelaarWe verwelkomen deze tijd met jullie vandaag. Wij zijn het meest bezorgd voor de komst van de dag waarop we op een meer intieme manier kunnen communiceren met elkaar. De woorden die worden gebruikt om onze gedachten te communiceren zijn zeer slopende, omdat de taal die we spreken van een hogere frequentie is. Wij spreken niet met woorden als wij onder elkaar zijn. Tussen ons ligt dichter bij wat sommigen van jullie ervaren als telepathische communicatie. Hoewel in zekere zin lijkt het alsof woorden worden verzonden, dit is niet wat er gebeurt. Wat blijkt zijn beelden, gedachtevormen, wetendheid, gewaarwordingen in het lichaam en een tal van andere onbeschrijflijke interacties.

Menselijke taal is een primitieve manier van communiceren. Dit wordt duidelijk wanneer je je realiseert hoe vaak iets wat men zegt of schrijft verkeerd is of iets anders betekent dan wat er bedoeld wordt. Vaak ligt het niet aan de woorden zelf, maar is het een resultaat van de afzender en de overtuigingen van de ontvanger.


Soms, spreekt men opzettelijk niet de volledige waarheid, waardoor toespelingen met opzet verkeerd begrepen worden. Deze worden soms aangeduid als “leugentjes om bestwil ” en kunnen de oorzaak van veel leed zijn. Heel vaak durven mensen niet hun volledige waarheid te uiten uit angst om beoordeeld of achtergelaten te worden. In dergelijke gevallen is het niet de taal, maar de verzender waardoor de ontvanger op een dwaalspoor gebracht wordt.

Er zijn momenten waarop miscommunicatie optreedt als gevolg van deze filters van de ontvanger. Sommige van deze filters zijn fysiek. Misschien heeft de ontvanger niet alle van de woorden kunnen horen als gevolg van gehoorverlies. Vaak begint een verzender te spreken zonder eerst aan te kondigen aan de ontvanger dat er een bericht wordt over gezonden. In deze gevallen, tegen de tijd dat de ontvanger realiseert dat iemand tegen hem praat, heeft hij het ​​eerste deel van het bericht gemist. Vele malen blijft men de conversatie toch volgen zonder duidelijkheid, wat resulteert in verkeerde interpretaties.

Wanneer een ontvanger woorden hoort van een ander, filtert hij ze door zijn eigen overtuigingen. Als hij leeft vanuit een slachtoffer mentaliteit, is het waarschijnlijk dat hij argwanend is voor complimenten en de motieven van de afzender in vraag stelt. Vaak worden berichten begrepen in relatie tot eerdere ervaringen. Als de afzender herhaaldelijk verklaringen doet die in het verleden niet gevolgd werden door of continu doordreinen over dingen die niet van belang zijn voor een ander, is het waarschijnlijk dat de ontvanger hem zal uitschakelen en een belangrijke of interessante boodschap zal missen. De Spanwijdte van de menselijke aandacht is vrij kort. Dus als een spreker voor langere tijd om de koek heen draait, zal hij waarschijnlijk de interesse van zijn publiek verliezen. De ontvanger wordt waarschijnlijk afgeleid door gebeurtenissen om hem heen of door het gebabbel van zijn eigen geest.

Een ander probleem ontstaat wanneer de communicatie komt in de vorm van het geschreven woord, vooral in geschreven dialogen zoals brieven en e-mails. Een groot deel van jullie communicatie komt van lichaamstaal en stembuigingen. Deze gaan verloren wanneer woorden worden doorgegeven via geschreven bronnen.

Lichaamstaal ontbreekt ook tijdens telefoongesprekken. Hieronder zijn een paar eenvoudige suggesties om betere communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

1.  Zorg ervoor dat je de volle aandacht van de persoon hebt die je wilt spreken. Vraag hen of dit een geschikt moment is om een gesprek te hebben. Het zou goed zijn om een ruwe schatting te geven van de tijd die u verwacht nodig te hebben om te praten geven. Aldus, heb je meer kans om de volledige aandacht te hebben van degene die je wilt spreken.

2. Wanneer je in gesprek bent met een ander, geef ze dan jou volledige aandacht. Veel mensen zijn met diverse activiteiten bezig, waaronder tekenen, terwijl anderen spreken. Dit is een zeker teken dat je gedachten en interesse niet in het Nu moment zijn en elders op worden gericht.

3. Blijf geconcentreerd op een onderwerp om verwarring te voorkomen. Herhaal, indien van toepassing, wat de spreker zegt teneinde duidelijkheid te krijgen. Dit lijkt misschien vervelend, maar kan verwarring en emotionele verontrusting vermijden als de betekenis wordt begrepen.

4. Vermijd onnodig geklets. Dit vermoeid de luisteraar en zal er waarschijnlijk toe leiden dat hij er zijn aandacht niet bij kan houden. Houd je gesprekken to the point ten opzichte van waar het werkelijk om gaat.

5. Voorkom koste wat het kost nutteloze roddel. Dit doet niet alleen de persoon pijn waar je het over hebt, maar ook heeft het het potentieel om het vertrouwen in jou, van anderen, af te laten nemen. Ze weten dat je net zo goed slecht over hen kunt gaan praten. Door optimistisch te blijven en te weigeren aan roddels deel te nemen, zul je het respect en het vertrouwen van anderen winnen.

6. Wanneer onderwerpen belangrijk zijn, regel dan een ontmoeting met die persoon face-to-face. Gesprekken waarbij elke persoon hun lichaamstaal kan zien en hun stem kan horen, kunnen minder waarschijnlijk verkeerd worden geïnterpreteerd.

7. Ontwikkel je intuïtieve vaardigheden. Als je het gevoel hebt dat de andere persoon niet de waarheid uitdrukt, laat ze dan weten dat ze je kunnen vertrouwen en moedig hen aan vanuit hun hart te spreken. Indien je doorgaans emotioneel reageert op wat andere mensen zeggen, is het minder waarschijnlijk dat ze zich comfortabel bij jou voelen om hun innige emoties met je te delen.

8.
Laat je angsten, oordelen en stinkende denken los. Deze blokken belemmeren jou van het hebben van een hart-op-hart-verbinding met anderen. Zodra je leert jezelf lief te hebben en vertrouwen in jezelf te krijgen, zul je meer kans hebben op gesprekken die productiever zijn.

9. Als beide personen volwassen zijn en niet reactief zijn naar wat de ander zegt, zullen communicaties waarschijnlijk productiever worden, zelfs als ze het oneens zijn over het onderwerp. Wanneer een persoon leert om anderen toe te staan zich te uiten zonder de behoefte te voelen om hun overtuiging te oordelen of te verdedigen, is hij goed op weg naar een betere communicatie met zijn medemens.

10. Oefen in het krijgen van de aandacht van de persoon die je wilt spreken. Laat anderen weten wanneer je gezegd hebt wat je wilde zeggen, en geef de luisteraar een kans om te reageren. Dit geeft de luisteraar het vertrouwen dat hij ook een actieve rol speelt in de dialoog en zal hij minder snel de behoefte voelen om je te onderbreken wanneer jij spreekt.

Communicatie op hogere frequenties is veel anders dan de talen die door mensen gesproken worden. Wij zijn vergelijkbaar met radiofrequenties, en zijn in staat om de draaischijf te bewegen wanneer we ons wensen te verbinden met specifieke wezens. Er wordt volle aandacht gegeven, want wij weten dat wat de spreker wil portretteren belangrijk is en geen onzinnig-geklets.

Degenen onder ons die geen fysieke lichamen bewonen kunnen in feite onze energieën in verwarring brengen, wetende wat de ander wenst te geven. Wanneer de boodschap is voltooid, gaat een ieder weer zijn weg en gaan we weer verder met ons leven. We worden niet afgeleid door woorden, geluiden van buiten, zorgen over dagelijkse activiteiten, noch door het innerlijke geklets van de geest.

Er is veel dat jullie kunnen doen om je vermogen meer duidelijk te communiceren te verbeteren. Wij raden jullie aan hier een prioriteit van te maken, want miscommunicatie is de oorzaak van veel van de strijd in jullie persoonlijke relaties en in de wereld om jullie heen.

Wij verlaten jullie met deze gedachten en het verlangen dat jullie onze woorden ter harte zullen nemen. Weet dat er vele lagen zijn aan de woorden die jullie nu lezen; er is veel liefde en er zijn veel gebeden ingebed in deze woorden. Deze geschreven Berichten zijn niet onze voorkeur methode van communicatie, maar voor velen, kan dit de enige manier zijn waarop ze toegang tot onze kennis kunnen hebben. We sturen jullie zegeningen en dank aan hen die met ons te communiceren. Deel deze woorden met anderen.

Goedendag!

Selamet! mannen 13

http://mayanmessages.wordpress.com/
Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl