Maya Berichten Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging Dag 193 /Zondag 29 november 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 193

Zondag 29 november 2015

BEN 11  Er is geen Ascensie

Ik ben Ben 11. (Rode Hemelwandelaar) 
Dank u dat jullie bij ons zijn deze dag. Wij willen jullie bedanken voor het werk dat jullie doen, als jullie je Spirituele Essentie herkennen en jullie kennis en vaardigheden met anderen delen. Als een ieder van jullie het vermogen verhoogt om licht vast te houden in jullie cellen, is dat van invloed op alle anderen op Aarde. We zijn onder de indruk van jullie en de mogelijkheden die jullie hebben aangetoond om het Aarde Rijk te beheersen. We weten dat dit een moeilijke plek is om te wonen, een plaats die mooi is, maar vol wezens die geen enkele zin hebben. Zo, we zijn hier om jullie te ondersteunen en aan te moedigen om voort te blijven gaan met jullie plannen de passie binnenin jullie te vinden en om het te uiten, terwijl jullie belichaamd zijn in menselijke vorm. We zien jullie als prachtige Wezens, die enorme standvastigheid tonen in jullie dagelijkse leven. Als er brownie punten uitgegeven zouden worden in de hemel, zouden velen van jullie ze met je mee moeten sjouwen in grote caravans!

Vandaag willen we meer praten over het onderwerp van transport. Deze keer willen we focussen op het aspect van ascensie. Er zijn veel misverstanden met betrekking tot wat dit betekent. Wij hopen jullie een beetje duidelijkheid te geven. Ascensie betekent naar boven opstijgen. In essentie is er geen ruimte om naar boven op te stijgen of naar af te dalen. De Rijk waar jullie zich fysiek in bevinden is in wezen een illusie. Daarom zal niemand echt ascenderen of boven de illusie opstijgen.

Jullie Rijk is vergelijkbaar met het kijken naar een film. Als de film is afgelopen, verlaten jullie het theater en gaan jullie verder met je leven. Er is geen ascensieproces; jullie gaan gewoon verder met jullie vooruitgang. Op dezelfde wijze is ascensie dat velen van jullie ambiëren gewoon een volgende stap in je dagelijkse routine. Toegegeven, voor sommigen zal het volgende uit je lichaam treden zijn. Nochtans is er geen opstijgen naar boven of naar een hogere plaats. Er zijn verschillende Dimensies, evenwel bestaan die in alle plaatsen; sommigen van hen zijn gelaagd in gebieden waar u momenteel woont. Dit kan gebeuren doordat de frequentie van degene die verblijven in deze Dimensies niet interfereren met elkaar. Wanneer iemands frequentie begint te verheffen, kunnen er momenten zijn dat er een doorbloeding en een glimp tussen de sluier optreedt. Er is geen opstijging, bepaalde daden die moeten worden verricht of een verlosser nodig om deze plaatsen te bereiken.

Je Hogere Zelf is verantwoordelijk voor waar je heen gaat als je van dit oppervlak wilt vertrekken. Als je eenmaal opnieuw samengesmolten bent met jouw Zelf, bestaat de ‘jij’ die nu in jouw fysieke belichaming is niet meer, maar er zijn Essenties van jullie die overblijven. Dit zijn jullie herinneringen en ervaringen. De emoties en gedachtevormen zijn achtergelaten, maar de gegevens van de herinneringen worden vastgelegd in de Akasha Kronieken, waar het Hoger Zelf hen opnieuw en op elk moment kan bezoeken.

Het is wat het Hoger Zelf wil ervaren dat bepaalt waar je Essentie daarna naartoe zal gaan. Er is een Raad van het Overzicht die men moet bijwonen op voorbereiding van een fysieke incarnatie. Het bestuur helpt om de stroom van het verkeer naar verschillende plaatsen te sturen zodat de balans van de lichamen niet te hoog overhelt (not tip too steeply?) Met andere woorden, de controle van de bevolking moet worden gehandhaafd in de fysieke rijken.

Soms moet het door iemands Hogere Zelf gekozen leven worden gewijzigd voordat het de goedkeuring van de Raad krijgt. Voor het incarneren, kiest je Hoger Zelf de belangrijkste dingen die gewenst worden te ervaren en de juiste ouders om te helpen deze doelen te realiseren. Het Wezen dat “jij” bent zal ontstaan ​​ergens vóór, tijdens of direct na het geboorteproces. Wanneer het Hoger Zelf een deel van zichzelf fragmenteert in menselijke vorm, is het op geen enkele manier beschouwd als een de-scension?, althans niet vanuit het oogpunt van de Geest. Het is gewoon een ervaring gewenst door je Hoger Zelf. Daarom, wanneer jullie het oppervlak van de aarde verlaten en terugkeren om je opnieuw te versmelten met je Hoger Zelf, is dat geen ascensie. Het is gewoon een hereniging, een andere stap op het pad.

Het gemeenschappelijk gebruik van het woord ascensie impliceert dat je zult opstijgen naar een hoger niveau. In een opzicht is dit waar, want als jullie opnieuw versmelten met je Hoger Zelf, herwinnen jullie je verruimde bewustzijn. Maar er gebeurt niets met het Hoger Zelf dat het naar boven of dichter bij God heeft doen stijgen.

Wij hopen dat dit jullie wat meer duidelijkheid heeft gegeven. Deze concepten zijn moeilijk te beschrijven met behulp van menselijke taal. Weet dat je perfect bent, dat was je altijd al en zul je altijd zijn. Je hoeft geen daden te doen om je weg naar de hemel te verdienen. Je hoeft geen specifieke taken uit te voeren of om het even wat doen om op te stijgen. Er is geen plek waar jullie naar opstijgen. Ga heen deze dag en ontspan je, wetende dat er geen plek is waar je naar toe moet gaan, er is niets wat je hoeft te doen en er is niemand die je hoeft te redden. Sta jezelf de vrijheid toe om gewoon te zijn en om van de vruchten van je arbeid te genieten.

Selamet! Ben 11

http://mayanmessages.wordpress.com/
Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl