Maya Berichten Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging Dag 187 / Maandag 23 november 2015

Maya Berichten
Dagelijkse gids voor zelfbekrachtiging
Dag 187

Maandag 23 november 2015

Manik 5  Voorbij de Portalen

Ik ben Manik 5. (Blauwe Hand) Dank jullie de tijd nemen om met ons samen te zijn vandaag. Het geeft ons een groot genoegen om jullie te ontmoeten. Wij kijken uit naar de tijd dat onze communicatie duidelijker zal zijn, buiten het beperkte gebruik van woorden.

Vandaag willen we verder praten over het onderwerp van transport. Laten we beginnen door te kijken naar de oorspronkelijke wortels van dit woord. “Trans” is een Latijns voorvoegsel en betekent buiten of op de tegenoverliggende zijde (verder). “Portus” is een Latijnse zelfstandig naamwoord, wat de deur betekent.

Dus de oorspronkelijke betekenis van het woord transport betekent verder gaan dan de deur (poort) (Portus). Denk je niet dat het interessant is dat het hedendaagse gebruik voor het verplaatsen dingen van de ene plaats naar de andere zijn wortel heeft die verder gaat dan een deur? Verwijst het naar de deur in een auto? Verwijst het ernaar om van de ene locatie naar de andere te komen? Hoe dan ook, het transport, dat wij vandaag willen bespreken impliceert verder te gaan dan door een deur (portaal).

We hebben het over de portalen van de ene dimensie naar de andere. Eerder deze week spraken we van verschillende soorten portalen. Vandaag willen we een beetje praten over de verschillende dimensies. Niet alle hebben toegang tot deze Dimensies; slechts een paar zijn open voor degenen in jullie Rijk. Daar zijn verschillende redenen voor. Een aantal van de hogere rijken zijn niet toegankelijk voor de mens, simpelweg omdat de energie-frequenties niet harmoniseren. Nogmaals, het is zoals radio zenders op verschillende frequenties. Als je aan de zoeker draait, en je komt dichter bij een kanaal begin je gebrabbel te horen totdat je in staat bent om een duidelijke ontvangst te krijgen. Toch komt er een moment dat je het station volledig kwijt bent als de frequentie uit het bereik is. Jullie, in jullie menselijke vorm vibreren op een zeer lage dichtheid. Jullie kunnen niet afstemmen op bepaalde dimensies omdat jullie frequenties allemaal verschillend zijn.


Naarmate jullie meer bewuste en liefdevolle Wezens worden, kunnen jullie beginnen af te stemmen op andere kanalen als jullie frequentie toeneemt. In eerste instantie kunnen ze statisch zijn, dan kunnen jullie het onverstaanbare geratel beginnen te horen totdat jullie uiteindelijk een duidelijke ontvangst hebben.

Doordat jullie opnieuw samenvoegen met jullie Hoger Zelf, gaan jullie op een hogere frequentie vibreren. Op dat moment, zullen jullie in staat zijn om af te stemmen op een aantal van de Dimensies die tot op dat moment buiten jullie bereik waren. De Hogere Zelven van verschillende personen op jullie planeet zijn in verschillende stadia van evolutie. Elke resoneert op een frequentie die gelijk is aan het hoeveelheid van liefde en mededogen die ze momenteel belichamen. Dus, als je versmelt met je Hoger Zelf, is het niet per se zo dat je meteen herinneringen aan alles zult hebben. Er zijn nog niveaus te bereiken voordat men de essentie van de oorspronkelijke Bron begrijpt en herinnerd.

Als jullie verder gaan dan het portaal en je samenvoegen met jullie Hoger Zelf, zul je resoneren met enkele hogere frequentie kanalen, maar niet allemaal. Wij, de Hoeders van de Dag, zijn op een frequentie of dimensie net onder de aartsengelen. Wij werken met de Witte Broederschap en verscheidene Raden die het toezicht houden op de ervaringen op aarde. Zo hebben we een veel groter beeld en toegang tot de kennis op een bewust niveau dan jullie momenteel doen. Dit betekent geenszins dat we beter zijn dan jullie of dat de aartsengelen beter zijn dan ons. Het betekent gewoon dat we ons allemaal op de ingeslagen weg bevinden.

Wij willen deze informatie delen, zodat jullie een beter inzicht hebben met betrekking tot inter-dimensionale reizen. Er zijn velen van jullie die proberen te reizen naar Rijken die momenteel onmogelijk voor jullie zijn om binnen te gaan. Velen voelen zich gefrustreerd en verliezen het vertrouwen in hun vermogen om hogere dimensies te bereiken.

Ze voelen dat ze iets verkeerd doen en besteden veel tijd met uit vinden hoe te komen waar ze willen gaan. Het is alsof je wielen spinnen in de modder. Je hoopt uit de modder te komen en op het droge te komen, maar je wielen blijven in het zelfde kringetje ronddraaien, onbeheerst spinnend, terwijl ze dieper in het slijk zinken. Als jullie advies of ondersteuning willen krijgen van het hoogst mogelijke Rijk voor jullie, roep dan de Aartsengelen aan, De Elohim en serafijnen. Jullie kunnen niet veel hoger dan dat, want daarachter zijn de trillingen zo hoog, jullie zijn onverenigbaar met hun frequenties. De aartsengelen hebben toegang tot sommige van de hogere Rijken omdat ze resoneren op een veel hogere frequentie dan jullie. Toch is er een punt waar ze geen toegang hebben tot de hogere frequenties, terwijl op het niveau van hun evolutie. Weet dat, hoewel deze Wezens wijs, liefdevol en geduldig zijn, zij geen goden zijn. Ze zijn niet beter dan jullie; ze beheersen gewoon liefde en vreugde en kozen ervoor om verder te gaan dan het fysieke rijk van de Aarde. Veel Meesters kiezen voor een verblijf in dit rijk in plaats van te verhuizen naar een hoger trillingsniveau, omdat zij in interactie willen blijven met jullie. Als ze verder gaan, zullen ze het contact verliezen. Velen van hen maakten deel uit van het oorspronkelijke team dat de aarde gecreëerd heeft en willen blijven van hulp te kunnen zijn, vooral in deze tijd van overgang.

Wanneer jullie je gebeden of meditatie gaan doen, doe dan een beroep op de Geascendeerde Meesters om jullie te helpen je problemen op te lossen. Door hun enorme kennis van dit universum en hoe het werd ontworpen, zullen zij in staat zijn om jullie te helpen in een groot aantal situaties. Er zijn een aantal van u die wensen om een samensmelting te ervaren met de Originele Bron tijdens de meditatie. Hoewel je een punt van nirvana kunt bereiken, zullen jullie geen toegang hebben tot de zee van Eenheid. Als jullie eenmaal fuseren met de Eenheid, zullen jullie ophouden te bestaan als individuen. In jullie meditaties, hebben jullie toegang tot de boom des levens in de niets-heid. Dit is een ideale doel om te bereiken, om een duidelijker begrip van je Zelf krijgen. Hoewel deze staat van zijn heel liefdevol is, komt het niet in de buurt van de toestand van volmaakte liefde, die uitstraalt vanuit de Schepper.

Het maakt niet uit waar je heen gaat in je meditaties, vraag altijd je Gidsen om je te beschermen en om je terug te laten keren naar de Aarde op een afgesproken tijdstip. Er zijn veel mensen die op een dwaalspoor gebracht zijn door wezens met minder dan eerbare bedoelingen, terwijl ze in meditatie waren en het moeilijkheden ondervonden om terug te keren. Dit komt omdat deze doorgangen leiden tot verschillende tijdsperioden en Dimensies. Er zijn geen wegwijzers aan de Andere Kant die je terug leiden naar de deur waardoor je hebt binnengekomen. Sjamanistische reizen met dieren zijn een unieke en inspirerende manier om de Rijken in de onderwereld te bezoeken. Deze Rijken bestaan ​​ over het algemeen uit fysieke plaatsen binnen de wereld, hoewel er vele wegen zijn die uit die wereld leiden. Blijf ten alle tijden bij je Dierengids, want er zijn vele knorrige zielen die je graag verstrikken.

Deze portalen zijn open voor degenen die resoneren op hogere frequenties. Jullie kunnen tijdens het wandelen, mediteren of tijdens je dagelijkse routine,struikelen over een van deze portalen.  Jullie kun onverwacht op Wezens stuiten die net opduiken vanuit de andere kant. 

Alle Geesten in deze tijd die door deze portalen gaan zijn van lichtere frequenties. De portalen zijn gesloten voor degene met onvriendelijke bedoelingen omdat hun frequenties niet meer overeenkomen met de frequenties van de aarde. Wanneer je deze Wezens tegenkomt, accepteer en verwelkom hen met liefde. Ze zijn hier om een deel te zijn van de grote overgang die op aarde zijn bezig is. Voor duizenden jaren hebben ze op dit moment gewacht en wachten op hun hereniging met jullie met grote verwachtingen. In het verleden hebben velen geprobeerd om te herenigen, maar werden begroet met agressie waardoor zij vluchten of slaven werden of gedood werden. Deze tijd is bijna ten einde, zodat er meer veilig en vrij transport door de portalen plaats kan vinden.

Wees voorzichtig wanneer jullie een portaal benaderen, want ze zijn niet allemaal hetzelfde. Ze resoneren op verschillende frequenties. Je kunt ziek worden als je langere tijd besteed aan de andere kant en als het niet compatibel is met jouw frequentie. Elk van deze portalen heeft Bewakers of Engelen die hen bewaken om er zeker van te zijn dat alleen die van de juiste frequenties en missies er door gaan.

We hebben genoeg over dit onderwerp gesproken voor dit moment. We wilden degenen onder jullie verlichten die proberen toegang tot Rijken buiten jullie huidige grenzen te krijgen . 

Overdenk deze woorden en kies verstandig waar je wenst naartoe te reizen in je meditaties en vraag toestemming aan je Hogere Zelf voordat je onbekende Rijken binnengaat. Zoeken echte sjamanen, want ze zijn meesters van deze Rijken en zullen ook goede gidsen voor jullie zijn.

Veel prijzen het gebruik van psychedelische drugs aan om toegang tot deze Rijken te verkrijgen, maar ze zijn niet nodig en zijn vaak schadelijk voor degenen die niet weten hoe ze goed te gebruiken. Wees wijs, duidelijk en leer om dankbaar te zijn voor de tijd die je hebt op aarde.

Verlangen om elders te zijn is een teken dat je de staat van verlichting nog niet bereikt hebt.

Selamet! Manik 5

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl