Wat is Quantum Healing (en waarom is het zo krachtig?) Awake and Align

Wat is Quantum Healing (en waarom is het zo krachtig?)

Awake and Align – 23 Februari 2021

Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat ons huidige gezondheidssysteem op zijn best gebrekkig is. Je gaat naar een dokter met een lichamelijk probleem en die gaat ervan uit dat er een fysieke oorzaak is en schrijft een fysieke oplossing voor. Het is een erg lineaire en materialistische kijk op de wereld.

Een die veel te wensen overlaat.

Zo vaak slaagt deze benadering er niet in de onderliggende oorzaak van onze problemen aan te pakken. Het is niet verwonderlijk als je erover nadenkt. Ons allopathisch model is gebaseerd op het oude Newtoniaanse model van de fysica – determinisme.

Maar deze ontdekkingen werden meer dan 300 jaar geleden gedaan. En hoewel die manier van denken tot op zekere hoogte heeft gewerkt – en nog steeds werkt – zijn de dingen in de wereld van de wetenschap drastisch veranderd. De kwantumfysica heeft een heel nieuw gebied van mogelijkheden geopend in termen van wat het betekent om te genezen.

Maar helaas, onze medische beroepspraktijken hebben geworsteld – en geweigerd – om de achterstand in te halen. In feite zijn we in het Westen nog maar net begonnen met het onderzoeken van ideeën die in andere delen van de wereld al millennia lang geaccepteerde waarheden zijn.

Deze nieuwe wetenschap van Quantum Healing heeft stille golven gemaakt sinds de jaren 1980, toen de term voor het eerst werd bedacht door Deepak Chopra, een ayurvedische arts die verrichtingen heeft gedaan die het traditionele medische establishment zou omschrijven als wonderen, of voor de meer hardnekkige onder hen, louter anomalieën.

Maar om kwantumgenezing een mirakel te noemen, negeer je de basis van hoe het werkt. Het is een co-creatief proces dat sterk afhankelijk is van jouw geloof om jouw eigen helende gebeurtenissen te creëren. Je bent net zo goed een deel van het proces als elke beoefenaar die je hebt gezocht om je te helpen. En zolang je de capaciteit hebt om te geloven, is er vrijwel niets dat je niet kunt overwinnen.

Inzicht in (de Basis) Wetten van Kwantum Fysica

Op dit punt denk je waarschijnlijk dat kwantum fysica jouw intellect tot een breekpunt zal oprekken. Maar je hoeft geen expert in algebra of een natuurkunde fanaat te zijn om de basis te begrijpen. In de kern is kwantumfysica de studie van hoe een subject (jij) en een object en/of gebeurtenis met elkaar omgaan. En de link tussen die twee die bestudeerd wordt, wordt ‘bewustzijn’ genoemd.

Het is een onmetelijke intelligentie die uitgaat van alle voelende wezens en inerte (fysieke) materie in het hele universum. Bewustzijn is een eigen wet die bepaalt hoe wij een voorwerp of gebeurtenis waarnemen en ermee omgaan. Het is meer dan een kwestie van geest boven materie. En we hebben het hier niet over helderziendheid. Bewustzijn, in kwantumtermen, is een kracht en dient als de macro voor onze micro. Het is een regerende kracht.

In sommige opzichten kun je het zien als een universele constante. In zijn voortdurende werk over dit onderwerp, verwijst Gregg Braden ernaar als de “Goddelijke Matrix”, Rupert Sheldrake noemt het het “Morfogenetisch Veld”. Anderen kunnen hun eigen interpretatie hebben. Maar ze verwijzen allemaal naar hetzelfde fenomeen, het kwantumveld. Het is de verenigende theorie die de fysieke wereld overstijgt en het tastbare (materie) met het ontastbare (denken) verbindt.

Wanneer je iets vanuit een kwantumperspectief probeert te bekijken, zijn er drie belangrijke aspecten waarmee je rekening moet houden. Dat zijn niet-lokaliteit, neerwaartse oorzakelijkheid en discontinuïteit. Laat deze termen je niet afschrikken. Bij kwantumgenezing houden we ons alleen bezig met de eerste twee. Non-lokaliteit verwijst naar een gebeurtenis die kan plaatsvinden buiten de fysicaliteit, los van het subject (jij de waarnemer), en ondermijnt de conventionele theorie.

Neerwaartse Oorzakelijkheid is een te gecompliceerde term die verwijst naar jouw intentie en het vermogen om bepaalde uitkomsten te manifesteren met betrekking tot het object of de gebeurtenis waarop jouw experiment is gericht. De reden voor deze naam is dat je door middel van manifestatie, handelt vanuit een hoger deel van jezelf en probeert een resultaat op een lager niveau te beïnvloeden – het mentale beïnvloedt het fysieke. Vandaar dat je neerwaartse causaliteit creëert.

Binnen deze parameters werken kwantumfysica en kwantumgenezing met het behandelen van objecten en gebeurtenissen als mogelijkheden. Niets is vast of absoluut. Alles is onderhevig aan verandering, en dus is alles slechts een potentieel van zichzelf. Dat klinkt misschien paradoxaal. Maar de belangrijkste conclusie is dat je door te werken met het veld van bewustzijn dat het universum doordringt, resultaten kunt creëren op een manier die het reductionistische model van de Newtoniaanse fysica tart. Het is een nieuw paradigma in het begrijpen van hoe we onze realiteit manifesteren door een “actieve waarnemer” te zijn.

De Aard van Bewustzijn en Jouw Intentionaliteit

Het is al lang bekend dat het observeren van een object de aard van hoe het zich gedraagt verandert. En daarom doen wetenschappers hun uiterste best om ervoor te zorgen dat al hun experimenten dubbelblind zijn, zodat er geen externe interferentie van hun verwachtingen kan zijn. We nemen dit feit voor lief. Maar het bevestigt iets diepgaands over het effect dat ons bewustzijn heeft op de wereld om ons heen. We kunnen gebeurtenissen letterlijk laten ontstaan. Vaak zelfs zonder het te beseffen.

En dit concept wordt keer op keer bevestigd. In de meeste experimenten van vandaag wordt het “waarnemerseffect” vaak gezien als een belemmering – iets waar omheen gewerkt moet worden. Aan de andere kant hebben anderen de mogelijkheid gezien om de aard van neerwaartse oorzakelijkheid uit te buiten. Waarom zouden we de grenzen van ons bewustzijn niet verleggen en zien waar het ons kan brengen? Deze bewustzijnsexperimenten zijn nu het neusje van de zalm in de wetenschap. En als je nog steeds niet overtuigd bent van hun geldigheid, moet je weten, dat je waarschijnlijk al geprofiteerd hebt van dit idee.

Het placebo-effect is uit dit denken voortgekomen. Het werd aan het eind van de jaren 1700 ontdekt door de Britse arts John Haygarth, die de kwakzalverij van die tijd wilde ontmaskeren.

Tijdens zijn werk ontdekte hij dat de toestand van zijn patiënten vaak verbeterde door het simpele geloof dat ze geholpen werden. Maar liefst 4 op de 5 mensen meldden verbeteringen, en hieruit werd het placebo-effect geboren. Vandaag de dag is het nog steeds de gouden standaard voor het testen van nieuwe geneesmiddelen voordat ze op de markt komen. Als een voorgesteld geneesmiddel minder goed presteert wanneer het wordt vergeleken met het placebo-effect – wat bij de overgrote meerderheid vaak het geval is – wordt het niet verkocht. En dat gebeurt vaker dan je zou denken.

Dit concept is in de moderne tijd aanzienlijk uitgebreid. In haar bestseller The Intention Experiment ging Lynne McTaggart op zoek naar hoe ver het menselijk bewustzijn kon worden opgevoerd. Met het placebo-effect als uitgangspunt voerde zij een experiment uit waarbij professionele atleten meditatie- en visualisatietechnieken gebruikten om hun hersteltempo te versnellen. Aan het eind van het onderzoek bleek dat degenen die visualisatietechnieken hadden gebruikt 17% sneller genazen dan degenen die de technieken niet hadden gebruikt.

Misschien wel haar meest baanbrekende experiment had helemaal niets met genezing te maken. Het was puur gebaseerd op het gebruik van intentie om een gebeurtenis uit het verleden te beïnvloeden. Lynne en haar team zetten een bandopnemer op om het voetverkeer in een druk metrostation op te nemen. Vervolgens werd een duplicaat gemaakt, waarbij het ene exemplaar de intentie kreeg om meer voetval te creëren en het andere niet. Dit was bedoeld als de ultieme test van niet-lokaliteit en neerwaartse oorzakelijkheid.

Na afloop van het experiment werden beide exemplaren van de band door een audio-editor gehaald om de golfvormen te analyseren en na te gaan of er enige significante verandering was opgetreden, wat het geval was…. De band waarop bemiddeld was, had aanzienlijk meer geluidspieken, wat wijst op een toename van het aantal voetstappen. De implicaties hiervan zijn enorm. Het bewees dat het menselijk bewustzijn niet alleen gebeurtenissen kan beïnvloeden, maar dat het dit ook kan doen terwijl het tijd en ruimte – tijd-ruimte – overstijgt. Dit riep de vraag op of de intentie daadwerkelijk meer mensen tijdens die gebeurtenis in een vertakte tijdlijn of parallel universum plaatste. Of was het effect gewoon beperkt tot toenemende golfvormen op de band? Hoe dan ook, wat het bewees was dat de menselijke geest niet beperkt is tot het lineaire A-B denken en onze ware multi-dimensionale aard onthulde.

De kwantum aard van “ziekte” en hoe we onszelf ziek denken.

Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat elke onevenwichtigheid in ons lichaam het resultaat is van een externe kracht. De conventionele geneeskunde zegt dat ziekte wordt veroorzaakt door een opeenhoping van giftige stoffen in het lichaam. En deze denkwijze heeft duidelijk enige waarde. Levensstijlziekten die het gevolg zijn van slechte voeding en gebrek aan zelfzorg zijn een reële zorg. Maar ze vertellen niet het hele verhaal van hoe we ziek worden.

Het verband tussen geest en lichaam wordt echter eindelijk erkend door de westerse geneeskunde. Hoewel het nog lang niet zo algemeen aanvaard is als het zou moeten zijn. Het placebo-effect en psychosomatische symptomen worden nog steeds meer gezien als anomalieën dan als iets dat nader bestudeerd moet worden. Het zijn eerder randverschijnselen dan iets om een ‘echte wetenschap’ op te baseren.

Maar de verbanden tussen de geest – en het bewustzijn – en ziekte kunnen niet over het hoofd worden gezien. Onze geestelijke, emotionele en spirituele gezondheid is nauw verweven met ons lichamelijk welzijn. Er is een beroemde uitspraak van de psycholoog Abraham Maslow: “Als het enige gereedschap dat je hebt een hamer is, zul je elk probleem als een spijker zien. Dat is de positie waarin we ons bevinden met ons huidige denken over gezondheid.

De ziektes die wij als ziekten beschouwen zijn meestal ” stoornissen ” in het lichaam. Dit is wanneer we ons niet meer op één lijn bevinden. Deze onderliggende oorzaken hebben een kinetisch effect, dat zich kan manifesteren als symptomen in een niet-gerelateerd deel van het lichaam. Als je bijvoorbeeld een emotioneel trauma hebt meegemaakt en je gevoelens hebt onderdrukt, kunnen deze zich na verloop van tijd manifesteren als lichamelijke symptomen.

Dit heeft te maken met het Chinese meridiaanstelsel – het niet-fysieke aspect van je innerlijke wezen dat verantwoordelijk is voor je algehele welzijn. De conventionele wetenschap kan deze meridianen niet lokaliseren of bewijs leveren van hun bestaan. Maar dat weerlegt ze niet. De lange levensduur van de Chinese geneeskunde en de resultaten die het heeft opgeleverd zijn al het bewijs dat nodig is. Het is een systeem dat al meer dan 5000 jaar oud is. En westerse medische instellingen kunnen veel slechter doen dan er aandacht aan te besteden.

Maar als we maar één ding kunnen leren over de aard van ons trauma, onze pijn en onze “ziekte”, dan is het wel dat het niet alleen de lichamelijkheid kan overstijgen, maar ook de tijd. Het is heel goed mogelijk voor onze pijn om niet-lokaal te worden – en volledig buiten onze waargenomen werkelijkheid te bestaan. En dit is waar kwantum healing echt tot zijn recht kan komen. Vorig leven trauma is het perfecte voorbeeld van de kwantum aard van onze kwalen. Je vorige levens bevatten een deel van de diepste pijn die jou van leven op leven beïnvloedt.

Dit is zo goed als bewezen door Past Life Regressie en Quantum Healing Hypnose door onderzoekers zoals Dolores Cannon, Michael Newton, en Brian Weiss. Er is een overweldigende hoeveelheid bewijs dat niet alleen het bestaan van reïncarnatie bevestigt, maar ook het effect dat onze vorige levens op ons blijven hebben. Je bent veel meer dan het fysieke wezen dat deze boodschap nu leest. Je hebt ontelbare incarnaties doorleefd die gelijktijdig blijven bestaan met je “IK BEN” Aanwezigheid.

En wat je onderdrukt, moet tot uitdrukking komen, inclusief al je vorige levens waarin je jouw problemen onopgelost hebt gelaten.

Wat is Quantum Healing en hoe werkt het echt?

Quantum Healing is een soort verzamelnaam voor spirituele genezing. En het is een veelgebruikte term geworden voor modaliteiten die losjes gedefinieerd kunnen worden als energiewerk. Hoewel kwantum healing grotendeels gebaseerd is op jou intentie, is het geen op geloof gebaseerde vorm van genezing. Je hoeft niet spiritueel te zijn om resultaten te krijgen. Je hoeft alleen maar te geloven dat je kunt genezen. Het vereist geloof – geen religie.

Maar als we even teruggaan naar de basisprincipes van de kwantumfysica, dan is de kwantumtheorie gebaseerd op de principes van niet-lokaliteit (niet beperkt zijn door ruimte en tijd) en neerwaartse oorzakelijkheid (intentionaliteit). Ook dit zijn de grondbeginselen van alle kwantumhealing en energiewerk. En de verbindende factor die dit alles samenbrengt is bewustzijn.

Maar nogmaals, ter verduidelijking, het idee van bewustzijn waar we hier mee te maken hebben is niet een bijproduct van ons menselijk denkproces. Het is de doordringende kracht die zowel door ons als overal om ons heen werkt. Bewustzijn bestaat al zonder onze deelname. Het is de pure essentie van de werkelijkheid en het onderling verbonden web van alle dingen. Het is een informatie-supersnelweg van intelligentie in alle dingen, zowel fysiek als niet-fysiek.

Wanneer we ons bezighouden met kwantum healing, is dit waar we mee interfacen. Het is de energie die door ons heen stroomt, of je het nu Levenskracht, Prana, Chi of iets heel anders noemt. En of je nu je intentie bepaalt door het gebruik van een helende modaliteit – of niet. Dat doet er niet toe. De meest eenvoudige vorm van quantum healing vereist geen ceremonie. Het is gewoon gebed – je intentie. Gregg Braden zegt vaak, “bidden is het gevoel.” En hoewel het een iets onhandigere term is, de genezing zit in het gevoel. Stem je intentie af op je gevoel. Dat is wat je wilt projecteren.

En dat is kwantumgenezing gedistilleerd tot zijn kernwaarde. Het is een combinatie van het geloof in jezelf en/of de beoefenaar om een uitkomst in je leven te beïnvloeden. Het kan fysiek, mentaal of emotioneel zijn. Het maakt niet uit. Quantum healing is geworteld in je geloof om jouw gezondheid te beïnvloeden door nieuwe mogelijkheden te creëren. Het is een co-creatief proces dat berust op een kracht die we nog steeds niet kunnen kwantificeren.

Quantum Healing Technieken die jouw leven zullen veranderen

Er is een bijna onuitputtelijke hoeveelheid van de modaliteiten die kunnen vallen binnen de kaders van quantum healing. Het is meer een beschrijving dan dat het een op zichzelf staande vorm van genezing is. Maar er zijn enkele modaliteiten die bekender zijn dan andere in het veld. Hier zijn enkele van de meest effectieve:

Quantum Healing Hypnose/Voorbij Quantum Healing

Quantum Healing Hypnose en zijn varianten zoals QHHT en BQH werken op de vooronderstelling van het veranderen van je verleden – en daardoor, je heden – door het te observeren. Deze modaliteiten zijn de definitie van niet-lokaliteit. Ze brengen je in contact met tijden en plaatsen die fysiek verwijderd zijn van je huidige tijd en locatie, waardoor je veranderingen in je verleden kunt aanbrengen die je huidige staat van welzijn zullen verbeteren. Quantum Healing Hypnose werkt buiten de grenzen van wat wij als mogelijk beschouwen binnen ons materiële begrip van de wereld.

Matrix Energetica

Matrix Energetica werd bedacht door Richard Bartlett als een middel om mensen te genezen met schijnbaar chronische en onherstelbare problemen. Het werkt met het subtiele energieveld dat ons omringt op een meer directe manier dan het hypnotische model van quantum healing. Deze modaliteit boort de golfvormpatronen aan die overal om ons heen bestaan als puur bewustzijn. Het boort de informatie aan die voorbij onze fysieke zintuigen ligt en manipuleert deze om diepgaande helende gebeurtenissen te creëren. In essentie berust de toepassing tussen een ME behandelaar en jou als cliënt op de communicatie tussen het kwantum niveau van de werkelijkheid.

Kwantum Touch /Aanraking

Dit is een meer een hand-op methode van quantum healing die veel gemeen heeft met de Reiki traditie van energie genezing. Het is ontworpen om de lichaamseigen genezingsreactie te versnellen en een onmiddellijk herstel van het innerlijke evenwicht teweeg te brengen, waardoor je weer volledig in overeenstemming kunt komen met jouw fysieke, mentale, emotionele en spirituele zelf. Quantum Touch wordt veel gebruikt voor de behandeling van lichamelijke klachten zoals botbreuken, ontstekingen en tumoren etc. De helende energie van QT komt niet van de beoefenaar zelf, aangezien hij/zij slechts dient als kanaal voor het omleiden van de energie die overal om ons heen aanwezig is.

De onnoemelijke voordelen van kwantumgenezing (die de reguliere wetenschap nog steeds niet accepteert)

Voor al het goede dat kwantum healing doet, wordt het nog steeds beschouwd als pseudo-wetenschap door degenen in de allopathische wereld van de geneeskunde – ondanks veel van de duidelijke en onweerlegbare resultaten die zijn aangeboden door degenen in het veld.

Wat des te erger is, is dat de wetenschap die conventionele medici proberen te verdedigen in feite is gebaseerd op kwantumgenezing door het gebruik van het placebo-effect. Het riekt enigszins naar naïviteit, zo niet naar een zekere mate van defensiviteit omdat het westerse medische establishment zich bedreigd voelt door iets dat hun broodwinning zou kunnen wegnemen.

De farmaceutische industrie is zo’n voorbeeld dat gebaseerd is op het creëren van terugkerende klanten die hun medicijnen kopen volgens een ‘levenslang recept model’. Het is een miljardenindustrie die er geen belang bij heeft haar aandeel in de markt op te geven. Gezondheid en genezing zouden niet op deze manier bekeken mogen worden.

Mensen die lijden aan chronische en degeneratieve “ziekten” zijn geen doelwit van gewetenloze bedrijven die alleen maar uit zijn op winst. Het is roofzuchtige verkoop op zijn slechtst.

Want de waarheid is, hoe meer deze medicijnen falen, hoe meer ze je aan het lijntje kunnen houden voor meer – voor dat volgende wondermiddel. De reden dat er soms zo’n lastercampagne tegen kwantum wordt gevoerd in de mainstream media is dat het in alle gevallen goedkoper, sneller, niet-invasief, effectiever is, en geen bijwerkingen heeft.

Je kunt een enkele Quantum Healing Hypnose sessie ondergaan en weglopen met een diep gevoel van vernieuwing – een gevoel dat blijft. Je kunt de werkelijke oorzaak van een probleem aanpakken waarvoor veel artsen pillen zouden voorschrijven die $1.000 kosten.

Of, in sommige gevallen, kun je zelfs als behandelbaar worden beschouwd. Misschien wordt je gedwongen te leven met het idee dat je nooit genezen kunt worden, en genoegen moet nemen met een lagere levenskwaliteit.

Tenzij je natuurlijk de pillen slikt…

Er is een gevestigd belang om je ziek en depressief te houden omdat het loont.

Er valt geen geld te verdienen aan gezonde mensen.

Kwantumgenezing verandert dat allemaal. Het legt de mogelijkheid en de kracht om te genezen stevig in jouw handen.

Het enige wat je hoeft te doen is geloven dat je de controle over je gezondheid en je leven terug kunt nemen.

Zul je dat doen?

Bron

Vertaling: Martien