Boodschap bij 9e Formatie 2015 / 05 augustus 2015 / Robbert van den Broeke

Boodschap bij 9e Formatie 2015
05 augustus 2015
Tijdens een bezoek gisteren aan deze formatie kreeg Robbert de volgende boodschap door :
De achtste en de negende formatie zijn door de speciale boom op de dijk sterk  met elkaar verbonden. De boom fungeert ook bij deze negende formatie als een antenne naar andere zonnestelsels.
Deze cirkel is vooral verbonden met de zon, met de kosmische oversoul ervan, en met de maan. De komende tijd worden heel veel bewustzijnscodes via de maan naar de aarde gezonden, waardoor het collectieve bewustzijn van de mensen positief beïnvloed wordt. Het is dus heel goed om verbinding te maken met de maan wanneer je in deze cirkel bent, maar ook met de zon. Het zal het mannelijke en het vrouwelijke samenbrengen, waardoor het collectieve bewustzijn van de Aarde meer naar het vrouwelijke gaat, meer naar het intuïtieve.
Via de boom zijn er ufo-achtige lichtobjecten aanwezig. Uit de boom komen een soort merkabavormen; ze zijn eromheen aanwezig. Wanneer men hier verbinding mee probeert te maken, zal de boom hierop reageren en wordt zijn aura groter.  De boom is heel blij, en bedankt alle mensen die er naartoe zijn gegaan. De ziel van de boom en de groepen die daar omheen zijn  – want het is een ontmoetingsplaats voor meerdere bewustzijnsvormen – bedanken de mensen voor de eer die ze gebracht hebben aan de boom en voor de erkenning. De boom is heel blij dat hij nu erkend wordt.
De twee formaties zorgen voor een reactivatie van heel veel leylijnen in dit gebied, maar ook van de leylijnen die horen bij de Pyramides in Egypte, en die in Stonehenge. Er vindt dus een soort connectie plaats voorbij tijd en ruimte die op de hele wereld een positieve invloed heeft.
Op het ogenblik wordt de maan gebruikt als een soort zender om nieuwe trillingen, nieuwe frequenties naar de aarde te zenden. Deze zullen direct invloed hebben op mensen en dieren; hierdoor raakt het dierenrijk meer gemengd met het mensenrijk, waardoor mensen liever worden voor dieren en waardoor verschillende diersoorten meer met elkaar samengaan. (Dit is al eerder doorgekomen tijdens de Goede Vrijdagboodschap van dit jaar.)
In deze cirkel zit heel duidelijk een sterrenpoort. Het kan heel goed zijn dat mensen ineens engelachtige figuren zien, of buitenaardse wezens. Deze kunnen allerlei vormen hebben. 
Deze sterrenpoort fungeert ook als een soort tijdspoort. Het kan zijn dat mensen ontmoetingen hebben met het verleden, maar ook met de toekomst. Mensen kunnen zichzelf gaan ontmoeten, hoe ze zullen zijn in een volgende incarnatie. Het klinkt misschien apart, maar dit kan echt. Mensen kunnen hele vreemde ervaringen hebben in de cirkel. Mensen kunnen zichzelf bijvoorbeeld terugzien in een vorig leven. Wederom een sterke regressiewerking, net als in de zesde formatie van dit jaar.
De energie is heel ‘goud’ in deze formatie. Het is een vrouwelijke cirkel en hij wordt ook bewaakt door een vrouwelijke persoonlijkheid. Er is een sterke connectie met (de godin) Isis, en ook met (de ster) Sirius. En ook letterlijk met de intelligenties die op een planeet bij de ster Sirius leven.
Hele oude reizigers, die vroeger door onze voorouders Goden genoemd werden, die in bepaalde ruimteschepen onze aarde hebben bezocht, zijn ook aanwezig bij deze formatie.Erich von Däniken sprak hierover in zijn boeken.
De cirkel is  sterk helend en heeft een hele mooie energie. Er zijn heel veel natuurwezens aanwezig (deze komen vooral vanuit de struiken die verderop de dijk staan). Zij werken enthousiast mee aan dit proces.
Leuke anekdote:  Wat veel mensen niet weten is dat op het veld, waar nu deze graancirkel ligt, Robbert in 1996 voor het eerst een formatie heeft zien ontstaan. Hij vertelt hierover in zijn lezingen.  Dit bleek het begin van een nieuw tijdperk te zijn, want in de jaren daarna verschenen er telkens tientallen formaties in zijn directe omgeving.  Inmiddels praten we over ruim 200 formaties die een directe verbinding lijken te hebben met Robbert.
_______________________________________________________________

EXTRA MEDEDELING :
Deze graancirkel is nog ruim een week te bezoeken. Het veld ligt aan een (doodlopende)zijstraat van de Palingstraat. Met de auto is de formatie alleen te bereiken via de Palingstraat in Hoeven.