5e Graancirkel Formatie 2015 / 04 juni 2015 / Robbert van den Broeke

5e Graancirkel Formatie 2015
04 juni 2015 / Robbert van den Broeke
Al een aantal dagen had Robbert een onrustig gevoel. Hij had sterk het vermoeden dat er snel weer een formatie zou ontstaan. Zijn gevoel bleek juist, want in de nacht van 3 op 4 juni ontdekte hij deze formatie in een grasveld in de omgeving van Zevenbergen.
Toen Robbert het veld inliep voelde hij een oude, wat zwaardere, energie. Eenmaal in de formatie werd hij zich op een bepaald moment bewust van een manspersoon en moest daarbij sterk denken aan de Tweede Wereldoorlog.
Robbert voelt dat deze formatie transformerend werkt, vooral ook voor zijn omgeving. Er vindt een soort zuivering plaats in en rondom het gebied waar deze formatie zich bevindt.
De landeigenaar is opgespoord, maar helaas stelt hij zijn land niet open voor bezoekers. 

(Het is niet vanzelfsprekend dat een boer zijn land openstelt. Laten we respect hebben voor de keuze van deze boer. Daarom maken we ook niet bekend waar de formatie zich bevindt. We hopen op jullie begrip hiervoor.)