Brussel wordt de eerste grote stad om 5G te stoppen vanwege gezondheidseffecten / Door: Josh del Sol,/ 2 April 2019

Onderstaande is de Nederlandse vertaling van het eerder, gedeeltelijk, geplaatste artikel.

Brussel wordt de eerste grote stad om 5G te stoppen vanwege gezondheidseffecten

Door: Josh del Sol, 2 April 2019.

In het kort

> De feiten: Een Belgische minister van de regering heeft aangekondigd dat Brussel de 5G-plannen stopt vanwege gezondheidseffecten.

> Denk na over: Moeten we ermee instemmen proefkonijnen te zijn van technologie die niet op veiligheid is getest?

Geweldig nieuws. Een Belgische minister van de regering heeft aangekondigd dat Brussel zijn 5G-plannen stopt vanwege gezondheidseffecten.

De verklaring werd afgelegd door Céline Fremault, de minister van de Brusselse hoofdstedelijke regering, bevoegd voor Huisvesting, Kwaliteit van Leven, Leefmilieu en Energie. Uit een interview afgelopen vrijdag, met L’Echo:

“Ik kan dergelijke technologie niet verwelkomen als de stralingsnormen, die de burger moeten beschermen, niet worden gerespecteerd, 5G of niet. De Brusselaars zijn geen proefkonijnen waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets nalaten om te twijfelen. “

– Céline Fremault, de Minister van de regering (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)  verantwoordelijk voor Huisvesting, Kwaliteit van Leven, Milieu en Energie.

Mevrouw Fremault heeft nauwkeurig vastgesteld dat een 5G-pilotproject (proefproject) niet compatibel is met de Belgische stralingsveiligheidsnormen (9 V/ m, of 95 mW/ m2 volgens deze online-convertor) en verklaarde dat zij niet van plan is om een uitzondering te maken.

(In de richtlijnen voor Building Biology * is de drempel voor extreme bezorgdheid 1 mW/ m2. Veel overheidsinstanties houden echter nog steeds alleen rekening met thermische effecten, in plaats van het cumulatieve aantal duizenden peer-reviewed* wetenschappelijke onderzoeken.)

Misschien dat Brussel als hoofd van de Europese Unie, en met een van de twee belangrijkste 5G-verzoeken gericht aan de EU,ambtenaren daarom beter geïnformeerd en gemotiveerd zijn om zichzelf te beschermen.

Dat ondersteuning mag toenemen voor mevrouw Fremault en alle functionarissen die de oproep tot gezond verstand horen en prioriteit geven aan de mensen boven de technocratische oligarchie (> regering van enkele dictators).

ACTIE VAN 2 MINUTEN:

Om een kort teken van steun aan mevrouw Fremault te sturen, ga naar hier; en naar de gemeenteraadsleden van Brussel, ga naar hier. Moedig hen aan hoe belangrijk het is om dit verbod permanent te houden, ondanks de tegemoetkomende druk van de industrie.

De 5G Situatie Samengevat

Het lijdt bijna geen twijfel dat een 5G-wereld ons allemaal onder een ongekend niveau van bewaking en controle zou plaatsen; ongekende bevoegdheden toekennen aan zielloze bedrijfsalgoritmen. (Algoritmen zijn rekenwijzes, eindige reeks(en) instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leiden https://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme)

Dat zou genoeg moeten zijn om de agenda daar permanent te verwijderen, ingediend onder “bruikbare technologie met slechte afloop”.

Hoewel misschien een nog grotere vraag voor onze tijd is: vormt 5G een grote bedreiging voor al het biologische leven? Het onafhankelijke bewijs geeft overweldigend aan dat het dat wel doet.

Dat wil zeggen, tenzij jullie het de bronnen van de draadloze industrie vragen, die eigenaar zijn van de FCC en die deze CNBC-propaganda/ reclame  > ( https://www.youtube.com/watch?v=Ag1hkv2Upwwonlangs)  onlangs heeft uitgebracht in een nauwelijks verhulde poging om pushback (weerstand/tegendruk) te vernietigen.

De hoofden die spreken namens de draadloze industrie geven zelfs grif toe – toen zij gedwongen werden, tijdens een senaatszitting in de VS – dat ze geen veiligheidsstudies hebben gedaan … en dat zijn ze ook niet van plan.

Het is een feit dat honderden wetenschappers alles proberen te alarmeren.

Een van die stemmen is van Dr. Martin Pall, Professor Emeritus van de WSU

(Washington State University), wiens onderzoek feitelijk het mechanisme beschrijft van hoe draadloze straling schade aanricht in onze cellen, noemt 5G ‘het stomste idee in de geschiedenis van de wereld’.

Echter, binnen de gecorporatiseerde* regeringsgangen is er een afgezaagd patroon van stemmen van redelijkheid die worden overstemd door de geschifte waanzin van technocratische bedrijven, die zich 5G voorstellen als een ongekende economische kans voor de volledige commerciële exploitatie van de realiteit.

Maar 5G-pushback begint viraal (online) te worden. De compilatie (bijeenbrengen en tot één geheel maken) van de waarheid verzameld in video’s over 5G zoals deze biedt een broodnodige realiteitscontrole van de schokkende staat van hebzucht en verdorvenheid onder de agenda-strevers in onze wereld.

Hoewel het misschien grimmig klinkt, na lang observeren, lijkt het mij eerlijk dat degenen die deze agenda nastreven vastzitten in een soort van bijenkorf-hersensyndroom, zo waanzinnig met dollartekens en ‘wij versus zij’ vooruitgang-obsessies dat ze zich in een modus bevinden die niet in staat is tot zelfcorrectie.

Of op zijn minst niet in staat om te zien waar dit allemaal duidelijk naar toe gaat – ook voor hen en hun kinderen.

Wanneer de schapen van en in de industrie worden gepresenteerd met een lawine van wetenschappelijk bewijs voor een catastrofe-in-de-maak, en toch weigeren ze om te luisteren en in plaats daarvan door te gaan met het trekken van de naar winst duwende lijn, wat zichtbaar wordt, is de schaduw-uitdrukking van volkomen minacht voor het leven. Dat klinkt misschien hard, maar ik moedig jullie aan om hier diep over na te denken.

Misschien is het de globale, onbewuste ‘doodswens’ die de kern vormt van de 5G-push. Misschien is dit ook de kern van het verlangen om de menselijke conditie onverlicht te verlaten via Al en transhumanisme. Blijkbaar ziet deze gedachtevorm zijn vlucht en verlossing door technologie, in plaats van door de mensheid en/ of onze verbinding met goddelijkheid.

download

  In elk geval is voor een normaal mens met normale waarden de situatie inderdaad verbijsterend. Maar als we eenmaal over de nood heen zijn, worden we geroepen tot een soort van door de ziel geleide reactie.

Misschien is het eerst een besluit om soeverein te zijn in onze gedachten en om rentmeester te zijn van onze geest. Dan komen inspiratie en echte verbondenheid wanneer we betrokken raken bij het manifesteren van de grotere oplossing – de keuze voor een positieve toekomst.

Op dit pad is onze kernuitdaging om te onthouden: de kracht in onze individuele realiteit ligt echt binnenin ieder van ons, omdat wie we zijn niet beperkt is tot de rijken van dualiteit en afscheiding die we hier ervaren.

Als jullie dit lezen, worden jullie welkom geheten in de beschermclub van de mensheid. 🙂

Waar jullie leven: Het Terugduwen strijdig met 5G gaat viraal (online)

Terwijl Brussel de eerste grote internationale stad wordt die 5G blokkeert, hebben tientallen lokale overheden wetgeving aangenomen om 5G-lancering te voorkomen of te beperken vanwege gezondheidseffecten. Environmental Health Trust geeft een overzicht van wetgeving van 21 lokale overheden in de VS.

En op 13 maart eiste de gemeenteraad van Portland (OR) dat de FCC haar onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid en het milieu van 5G bijwerkt.

Websites zoals EMF Safety Network, WhatIs5G.info en My Street, My Choice bieden richtlijnen voor het halt toe roepen aan 5G vanwaar jullie wonen.

Deze door de industrie gepromote samenvatting van staat na staat 5G wetgevende acties is ook nuttig en geeft inzicht in hun modus operandi. (Manier van werken)

Dit artikel is oorspronkelijk op mijn website gepubliceerd (hier). Er is een mogelijkheid om naam en email in te vullen. Er is een gratis e-book om julliezelf te beschermen tegen elektromagnetische velden. (hier)

Hieronder treffen jullie aan een gedeeltelijke lijst met bronnen waar jullie meer kunnen leren en erbij betrokken raken. We juichen iedereen toe die de teugels aanneemt en ervoor uitkomen vanuit jullie hart.

Het verhaal van Brussel – Bronnen:

Wetenschappelijk bewijsmateriaal over 5G Nadeel/Letsel

Grassroots Gemeenschappen & Organisaties

(Grassroot betekent van gewone mensen)

Opmerking: verschillende van de onderstaande genoemde organisaties promoten nog steeds acties die beperkt zijn tot het contact opnemen met jullie gekozen vertegenwoordigers en om hulp vragen. Met dat gezegd zijnde, er is een zeer grote toename van het bewustzijn dat nu een krachtiger reactie vereist is.

De vraag naar de inhoud van Collective Evolution is groter dan ooit, behalve dat reclamebureaus en sociale media onze inkomsten blijven drukken. Dit maakt het moeilijk voor ons om door te gaan.

Om echt onafhankelijk te blijven, hebben we jullie hulp nodig. We gaan geen paywalls op deze website plaatsen, omdat we onze informatie graag heinde en ver willen verspreiden.

Voor $ 3,00 per maand kunnen jullie bijdragen om de Collectieve Evolutie in stand te houden. Zie link.

https://www.collective-evolution.com/a/cmm

·      Building Biology is de holistische studie van de interactie tussen de gebouwde omgeving, de menselijke gezondheid en de natuur. Building Biology vindt zijn oorsprong in Duitsland, waar het “Bau-Biologie ™” wordt genoemd. Het is ontwikkeld door een groep professionals uit verschillende disciplines die zich zorgen maken over het onvermogen van naoorlogse huisvesting om gezondheid en ecologie te ondersteunen.
·      Peerreview (Engels: peer review, ook wel aangeduid als: collegiale toetsing of onderlinge toetsing) is een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken. (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega’s van de auteur.
·      Corporatisering is het proces waarbij staatsmiddelen, staatsactiva, overheidsinstellingen of gemeentelijke organisaties worden omgezet in bedrijven.
Vertaald door Anja, voor wakkeremensen