Vertrouwen / Door Greta

De aarde draait haar wereld rond
wetend op weg naar de morgenstond
om ’s avonds, gekoesterd door de maan
de louterende nacht in te gaan.

Het is er altijd dag en nacht
stil beweegt ze in haar kracht
symbiose in symfonie
welluidend is haar melodie.

De vogel neemt afstand van ’t geheel
omfloerst door lucht en zonlicht geel
vrij ademend, ter ruste zacht
los en licht en nooitgedacht.

De vis leeft in bespiegeling
vertrouwend op God’s huishouding
vanuit het oerweten gevoed
dit is mijn deel van het aardse goed.

De mens, de vogel en de vis
ervaren hun wereld zoals die is
alwijs geheim van existentie
stille kracht, ingetogen essentie.

Op weg omhoog naar een nieuwe tijd
dienstbaar in saamhorigheid
vrijheid, vreugde, liefde geven
diepe verbinding, eeuwig leven.

Groeten van Greta