VADER-MOEDER GOD / Door Hilde Janssen

VADER-MOEDER GOD

We worden hier op Aarde, normaal gezien, uit een vereniging
 van biologische ouders geboren.
Toch zijn er in wezen nog een paar andere OUDERS waar we aan toebehoren.

Aan Vader-Moeder God heb je misschien nog nooit gedacht.
Toch is het in essentie hun LIEFDE die iedereen hier in deze wereld bracht.

Zelfs al word je door kunstmatige bevruchting verwekt.
Het tafeltje van Vader-Moeder God staat ook voor jou gedekt.

In geval je biologische ouders je ten vondeling hebben gelegd of je hebben verlaten.
Houden Vader-Moeder God je nog altijd in de gaten.

Zelfs al zijn je biologische ouders fantastisch en kan je altijd op hen rekenen.
Ook dan zal je voor Vader-Moeder God nog steeds heel veel betekenen.

Misschien ben je grootgebracht door leuke adoptie- of pleegouders.
Dan kan je nog altijd beroep doen op Vader-Moeder Gods sterke schouders.

Misschien heb je je ouders verloren en ben je wees.
Zelfs dan kijkt Vader-Moeder God toe zonder vrees.

Ben je helemaal niet fortuinlijk en wordt je door je ouders, opvoeders of andere zorgverleners misbruikt, verwaarloosd, mishandeld of brutaal verkracht.
Dan is er nog altijd Vader-Moeder God die liefdevol op je wacht.

Zelfs bij het meest gruwelijke menselijke falen.
Blijft Vader-Moeder God haar Licht uitstralen.

Maar ook bij al de successen en welslagen.
Zullen je Goddelijke Ouders je op handen blijven dragen.

Bij alles wat je hier op Aarde beleeft, onderneemt en ervaart.
Je blijft altijd verbonden met de Oer Vader-Moeder God, wat je ook
in je leven vergaart.

In eerste instantie zijn we allemaal uit de LIEFDE van VADER-MOEDER GOD
geboren.
We zullen er ook altijd naar terugkeren ook al lopen we hier op Aarde nog zo
verloren.

We zijn als een Goddelijke Lichtvonk uit deze Levensbron ontsproten.
En we hebben ons in een fysiek jasje van vergetelheid gegoten.

Om het avontuur van zwaarte en duisternis aan te gaan.
Ook al vinden we er niet altijd zo heel veel aan.

Toch heeft alles zijn juiste reden en functie.
Zelfs al begrijpen we helemaal niets van deze Goddelijke Conjunctie.

Ook al voelen we ons soms op Aarde klein, nietig en verloren.
In het aangezicht van VADER-MOEDER GOD worden we telkens opnieuw herboren.

Misschien beseffen we het niet altijd, toch worden we continu door een Goddelijke vorm van Ouderschap gedragen.
En als we hulp nodig hebben hoeven we het eigenlijk alleen maar te vragen.

In Liefde verbonden van Hart tot Hart,

Hilde Janssen