UIT DE KAST / Door Hilde Janssen

UIT DE KAST

Ik Ben een Goddelijk Lichtwezen.
Daarom heb ik in essentie niets te vrezen.

Ik Kijk met Goddelijke Ogen.
Dit betekent met begrip, vergeving en mededogen.

Ik Hoor met Goddelijke Oren.
Ik luister naar mijn Innerlijke Leiding en Waarheid, zonder mij
aan hetzelfde van anderen te storen.

Ik Handel met Goddelijke Handen.
Dus ik boetseer aan een Wereld met Gouden Randen.

Ik Sta in Goddelijke Kracht.
Ik volg mijn eigen Pad en niet het pad dat van mij wordt verwacht.

Ik Ben aanwezig in Goddelijk Bewustzijn.
Ik spoor feilloos bedrog, manipulatie, leugens en ander venijn.

Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
En altijd bereid om het Hoogste van Mezelf te Geven.

Ik Heb Lief met Onvoorwaardelijke Liefde.
Ik omarm alles in het Leven zelfs datgene wat me griefde.

Ik breng mezelf in een positie van Harmonisatie.
Ik ruil mijn eeuwenoude strijd en verzet in bij Gods Eeuwige Gratie.

Ik Breng in Heelheid wat nog verdeeld is.
Door Liefdevol Bewustzijn naar alles wat nog vastzit in afscheiding
 en hechtenis.

Ik Lijn mezelf uit op de Hoogst Mogelijke Goddelijke Visie.
En transformeer lage, donkere energieën naar het LICHT
 met uiterste precisie.

Ik Tril op de Hoogste Vibraties van LICHT en LIEFDE als een Multidimensionaal
Autonoom Goddelijk Wezen van Eeuwig Leven,
Eenheid, Heelheid,
Soevereiniteit en Vrijheid.

Dit is wie ik Werkelijk Ben voor NU tot in de EEUWIGHEID.

Ik kon deze Ware Identiteit tijdelijk vergeten en verliezen, maar
in essentie raakte ik ze gelukkig nooit helemaal kwijt.
Tot mijn grote Vreugde, maar tot wie het niet verdragen kan,
zijn/haar grote spijt.

Het voelt aan als een bevrijding om terug in mijn Ware Identiteit
 uit de kast te komen.
Dit geeft me nieuwe kansen om moeiteloos verder te stromen.
Naar die Nieuwe Wereld van mijn mooiste Dromen.
Waar ik weer helemaal als herboren in mag THUISKOMEN.

In Liefde verbonden van Hart tot Hart,

Hilde Janssen