MENSELIJKE ENGEL / Door Hilde Janssen

MENSELIJKE ENGEL

Een mens is een heel mysterieus wezen.
Complex en vaak moeilijk in te schatten en te lezen.

Aan de buitenkant, wel gevormd, maar niet echt speciaal.
Aan de binnenkant ondoorgrondelijk en heel geniaal.

Aan één kant gevangen in de dualiteit.
Aan de andere kant gedragen op Vleugels van Eenheid

Op één manier beperkt in denken, doen en handelen.
Op een andere manier in staat om Oneindig, Open en Vrij te Wandelen.

Gedoemd om te leven in afgescheidenheid, drama, pijn en illusie.
Tegelijkertijd helemaal doordrongen van Goddelijke Infusie.

Het meest duistere kan erin verschijnen.
Maar dit verdwijnt als hij zich op het Licht weet uit te lijnen.

Een mens, gebrekkig, angstig, klein en teer.
Staat op als een Menselijke Engel in haar Goddelijke Eer.

Hoe diep een mens ook vallen kan.
Gedragen op Engelenvleugels wordt hij bevrijd uit zijn menselijke ban.

Dan kan hij als een Menselijke Engel weer Opstaan en Stralen.
En zijn Meesterschap in Goddelijk Mens Zijn behalen.

In Liefde verbonden van Hart tot Hart,

Hilde Janssen