MEESTERSCHAP / Door Hilde

MEESTERSCHAP

Wat hebben alle MEESTERS met elkaar gemeen.
Ze vonden allen hun eigen Unieke Weg naar het Licht,
door hun eigen duister heen.

Ze slaagden uiteindelijk allemaal in het examen.
Om zich in Goddelijk Onvoorwaardelijke Liefde te bekwamen.

Ze leerden allen om met een blik van begrip, geduld,
mededogen en vergeving te kijken.
Naar het duister en zijn afleidingen die niet van hun zijde wilde wijken.

Ze keerden allen naar binnen en vonden daar de uitweg.
Die door het duister aan de buitenkant voor hen werd verborgen,
zonder enig overleg.

Het maakt niet uit in welke mate het duister aan
deze MEESTERS verscheen.
Het gaat allemaal om Liefdevolle Omarming,
om al haar grillige vormen heen.

De wetenschap dat het duister ooit uit het Licht is ontsproten.
Maakt de weg helder voor een MEESTER om zichzelf
in het Licht uit te vergroten.

Al is het duister nog zo donker, zwaar en gemeen.
In de aanschijn van het Goddelijke Liefde Licht,
kan het nergens meer heen.

Dan kan het alleen nog maar naar een Hogere Vibratie
van Goddelijk Liefde Licht transformeren.
Of wegvluchten uit Gods Gratie om in een later stadium
het tij te doen keren.

Het WARE MEESTERSCHAP bereiken in het Goddelijke Liefde Licht.
Is in essentie de transformatie van het duister in Gods Aangezicht.

Het is voor iedereen te bereiken die in essentie begrijpt.
Dat het gaat om een weg te bewandelen doorheen een duister
dat door Goddelijke Liefde naar transformatie wordt gerijpt.

Daarom schuilt er in ieder van ons een WARE MEESTER VAN LIEFDE EN LICHT.
Het zit in onze genen te sluimeren tot aan het “juiste moment”
dat onze aandacht erop wordt gericht.

Als de leerling klaar is, verschijnt de MEESTER aan het Hemels Firmament.
Totdat hij zichzelf in zijn eigen WARE MEESTERSCHAP weer herkent.

In Liefde verbonden van Hart tot Hart,

Hilde Janssen