Gedicht: Waarde Schatten

Waarde Schatten
  
Zijn wij Goddelijk in het geheel
Zijn wij wakker of zeggen we weet ik veel
Weten wij dit op waarde te schatten
Of speelt deze vraag ons parten
Het spel dat we spelen 
Begint ons echt te vervelen
Vooral voor de mensen die zijn ontwaakt
Zorgt dat hij echt vergaat
Blijf geloven in de liefde en in jezelf en in het leven
Want het is je eeuwig gegeven
Blijf vechten voor jou geluk 
En jou toekomst kan niet meer stuk
Toch is de wens voor iedereen
God houdt van al zijn kinderen nu meteen
In liefde gegeven Linda Westerveld