Gedicht: Toeval

Toeval
Tijd en toeval treffen hen allen, is dat waar
 Dan heb je het voor elkaar
Heb je altijd gelooft dat toeval niet bestaat
En weet dat niets je ontgaat
Wat treft dat wij allen in tijd
Een toeval is wat ons verblijd
Nee de ziel doet ons beloven 
Dat wij afspraken hebben en dat moeten we geloven
Afspraak is afspraak 
In dit leven is dat je zielen taak
Weet dat je hier met een rede bent
Zodat je dat in je leven uitzend
Werk samen met je ziel 
Dat is de mooiste deal 
Harte groet  Linda Westerveld