Gedicht: Somberheid

Somberheid

Soms raak je jezelf kwijt en voel je verloren
Het gevoel van gelukkig zijn is even afgezworen
Dat zijn de zorgen des levens
Maar is toch tijdelijk tevens
Het leven kent veel vreugde en pijn
Dat je daarom dan somber kunt zijn
Gevoelens hebben we gekregen, om te leren
Maar het tij zal altijd keren
Kies voor liefde en alles is gelukt
Dat maakt alles goed en je gaat er nooit meer onder gebukt
Van hart tot hart Linda Westerveld